Rekolekcje Wielkopostne
Wpisany przez Małgorzata Jabłońska   

W dniach 17-19 marca 2014 r. w naszej szkole odbyły się Rekolekcje Wielkopostne pod hasłem  „Jezus mnie kocha”.  Nauki rekolekcyjne w kościele parafialnym głosił ks. dr Dariusz Kujawa  z  Bielska Podlaskiego. Natomiast w szkole modlitwy poranne prowadzili ks. dr Dariusz Grelecki  i ks. Wiesław Kulesza. Po modlitwach porannych młodzież klas III gimnazjum przedstawiła pantomimy pt. „ Grzech”, „Set me free” , „Skarb”. Pantomimy nawiązywały do problemu grzechu, uwolnienia z niego, walki Jezusa o każdego człowieka, radości, którą daje Chrystus.

W czasie rekolekcji przybyli do nas zaproszeni  goście. Ks. Łukasz Kisielewski poprowadził konferencję o sakramencie pokuty i pojednania, przygotowywał uczniów do nabożeństwa adoracji krzyża i spowiedzi świętej. Siostry zakonne ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego także przygotowały konferencję i  prezentację dotyczącą Bożego Miłosierdzia. Klerycy V roku Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku podzielili się swoim świadectwem wiary i  przedstawiali Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Zachęcali  przy tym uczniów do decyzji wiary. Uczniowie otrzymali list od Boga Ojca,           a następnie na ten list odpisywali.

Klerycy II roku Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego głosili naukę o  Jezusie Dobrym Pasterzu dla klas  I-III szkoły podstawowej, a potem   prowadzili modlitwę uwielbienia w gimnazjum.

Podczas rekolekcji przeżyliśmy „Mękę Pana Jezusa”– montaż słowno- muzyczny i Drogę Krzyżową. Uczniowie obejrzeli film i teatr cieni pt. „Trzy drzewa”. Na podstawie przedstawienia i filmu wykonali prace plastyczne. Uczniowie klas IV-VI oglądali film pt. „ Boża interwencja”. Naukę śpiewu i całą oprawę muzyczną rekolekcji prowadziła pani Agnieszka Olendzka wraz ze swoją scholą.

Rekolekcje Wielkopostne dostarczyły nam wielu duchowych przeżyć. Pomogły otworzyć serca na łaskę Pana i podjąć konkretne kroki  wiary.

Panu Bogu niech będą dzięki za ten wyjątkowy, święty czas.