Oferta zajęć PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 września 2017 09:18

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2018/2019

 

Klasa

Proponowane zajęcia dodatkowe

Przedszkole i klasy 0

I semestr

-zajęcia muzyczno-ruchowe (5,6-latki)

-zajęcia muzyczno-ruchowe (5,6-latki)

-zajęcia z origami (6-latki)

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (ze wskazań PPP)

-zajęcia logopedyczne (ze wskazań nauczyciela)

-edukacja czytelnicza z elementami bajkoterapii (6-latki)

-zajęcia plastyczna (4,5- latki)

 

II semestr w ramach projektu „Przedszkola marzeń”

-zajęcia logopedyczne

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

-zajęcia  z terapii ręki

-gimnastyka korekcyjna indywidualna i grupowa

-zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

-zajęcia rozwijające postawę kreatywna przez plastykę

-zajęcia rozwijające postawę kreatywna przez sensoplastykę

-zajęcia rozwijające postawę kreatywną przez muzykę i ruch

-zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne

-zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze

-zajęcia językowe (język angielski)

Szkoła podstawowa

I-III  szkoła podstawowa

-Jarzębinki

-wyjazdy na basen (nauka pływania, klasa II)

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

-zajęcia logopedyczne

-koło informatyczne (klasa III)

-Akademia Umysłu (rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności uczenia się, klasa III)

-zajęcia z programowania (projekt „Programowanie od podstaw”,  klasy II i III)

-zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów prowadzone prze  wychowawcę

świetlica

-świetlicowe czytanie książek

-projekt MegaMisja

-zajęcia unihokeja

-zajęcia plastyczne

IV szkoła podstawowa

-Jarzębinki

-chór

-SKS

-zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

-koło liturgiczne

V szkoła podstawowa

-Jarzębinki PLUS

-chór

-koło przyrodnicze (projekt „Szkiełko i oko”)

-zespół wyrównawczy z matematyki (II semestr)

-SKS

-zajęcia teatralne

Kompetencje kluczowe

-zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

-aktywne formy edukacji przyrodniczo-ekologicznej (bezpłatne wycieczki krajoznawcze)

VI szkoła podstawowa

-Jarzębinki PLUS

-zajęcia z języka francuskiego

-chór

-koło matematyczne

-zespół wyrównawczy z matematyki (I semestr)

-SKS

-aktywne formy edukacji przyrodniczo-ekologicznej (bezpłatne wycieczki krajoznawcze)

VII szkoła podstawowa

-Jarzębinki PLUS

-chór

-SKS

Kompetencje kluczowe

-zajęcia teatralne

-zajęcia wyrównawcze z matematyki

-indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

-wizyty studyjne

VIII szkoła podstawowa

 

-przygotowanie do egzaminu (język polski, matematyka, język angielski)

-Jarzębinki PLUS

-chór

-SKS

-zajęcia wyrównawcze z matematyki

-indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

-- wolontariat

Gimnazjum

III gimnazjum

 

-chór

-SKS

-przygotowanie do egzaminu (język polski, matematyka, język angielski)

-indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

- wolontariat

Poprawiony: poniedziałek, 19 listopada 2018 12:31