POMAGAMY INNYM
Wpisany przez Agata Brzósko   

W dniach 6 XI – 9 XII 2013r. w ramach akcji „Pomóż Polakom na Litwie” tradycyjnie została zorganizowana w naszej szkole zbiórka żywności, materiałów papierniczych, przyborów szkolnych, sprzętu sportowego i środków czystości. Koordynatorem akcji pomocowej w szkole była p. A. Brzósko wraz z wychowankami - ( kl. IIIa). Do akcji chętnie włączyli się uczniowie  i wychowawczynie klas O2, I, II, III, IV, Vb, VI, Ia i IIIb gim. oraz nauczyciele: p. A. Pućkowska, p. M. Dzitowska, p. K. Sawicka, p. M. Wiska-Koszykowska,  p. K. Mosiej, p. M. Botchert wraz z „Nową Przyszłością”. Pomoc zostanie przekazana do polskich placówek – Domu Dziecka w Solecznikach oraz szkoły w Taboryszkach przed Świętami Bożego Narodzenia przez OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania  w Białymstoku. Wszystkim dziękujemy za otwarte serce.