Ogłoszenie o naborze do przedszkola na rok 2013/2014
Wpisany przez Barbara Klimaszewska   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2013/2014.

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola zawarte w Statucie* są następujące:

  1. Dzieci w wieku 6 lat, które są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego;
  2. Dzieci w wieku 5 lat, które są zobowiązane  do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego;
  3. Dzieci, które uczęszczały do przedszkola dotychczas oraz ich rodzeństwo;
  4. Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;
  5. Dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji;
  6. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
  7. Dzieci pracowników szkoły, o ile oboje rodzice pracują;
  8. Dzieci obojga rodziców pracujących;
  9. Dzieci z rodzin wielodzietnych;
  10. Dzieci zamieszkałe w okolicach przedszkola;

*§52 ust. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które w danym roku kalendarzowym ukończy 3 lata. Statut Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

W celu zgłoszenia dziecka należy złożyć w sekretariacie szkoły czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia. Karty zgłoszenia wydawane i przyjmowane są od 01.03.2013 r. do 29.03.2013 r.

Lista przyjętych dzieci zostanie zamieszczona do 15.04.2013 r.

Załączniki do probrania:

1. karta zgłoszeniowa 2013r.

2. karta zgłoszeniowa- potwierdzenie kontynuacji 2013r.