Międzynarodowa wymiana listów i pocztówek
Wpisany przez Iwona Szczerbińska   

W listopadzie 2019r wybrani uczniowie klas V i VI pod opieką p. Iwony Szczerbińskiej przystąpili do projektu  pt. „Międzynarodowa wymiana listów i pocztówek”, którego celem jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec  innych kultur oraz rozbudzanie motywacji do nauki języków obcych. Uczniowie rozpoczęli udział w tym projekcie od samodzielnego przygotowania pocztówek bożonarodzeniowych, w których wypisali życzenia w języku angielskim i polskim. Pocztówki zostały wysłane do kilkunastu szkół z Europy. My również otrzymaliśmy życzenia od naszych partnerów. Kolejnym etapem naszych działań jest wymiana listów w j. angielskim. Pierwsze listy do kolegów z Włoch już wysłaliśmy. Wymiana listów i pocztówek odbywa się pocztą tradycyjną oraz mailową. Mamy nadzieję, że będzie to nie tylko nauka, ale też bardzo ciekawe doświadczenie.