Wyjazd grupy teatralnej „Lustro” na Politechnikę Białostocką
Wpisany przez Monika Żochowska   

 

13 grudnia 2019 roku grupa teatralna „Lustro” - uczniowie z klas VII oraz VIII naszej szkoły wybrali się na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. Tam pod okiem wykładowcy oraz studentów Koła Naukowego "Mała Architektura" próbowali odszukać elementy wspólne teatru oraz projektowania. Spotkanie uzmysłowiło młodzieży proces powstawania projektu przy użyciu różnych narzędzi, od najprostszych, takich jak węgiel i papier, po najnowocześniejsze - skaner 3D czy pracownia wirtualnej rzeczywistości. Każdy z uczestników warsztatów mógł spróbować swoich sił oraz pobudzić swoją wyobraźnię przy tworzeniu wirtualnej postaci w komputerowym programie BLENDER. Młodzi twórcy teatru zostali pobudzeni do wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych podczas tworzenia kostiumów, scenografii oraz animacji multimedialnych wykorzystywanych w spektaklach. Nasi uczniowie w murach Wydziału Architektury mogli poczuć się jak prawdziwi studenci – nie tylko przebywali w tych samych salach wykładowych i ćwiczeniowych, ale uczestniczyli w prawdziwych zajęciach, a także podziwiali prace młodych architektów i projektantów. Spotkanie odbyło się w ramach projektu SPECULUM realizowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, którego koordynatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym, a partnerem – Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.