Cztery pokolenia żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny
Wpisany przez Alicję Borchert i Marka Borcherta   

W kwietniu 2019 r. na korytarzach naszej szkoły pojawiła się wystawka pod hasłem „Cztery pokolenia żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny” przygotowana przez Alicję i Marka Borchertów. Autorzy opatrzyli ją mottem zaczerpniętym z „Giaura” George’a Byrona: „Walka o wolność, gdy się raz zaczyna,/Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna,/Sto razy wrogów zachwiana potęgą,/Skończy zwycięstwem”. Wystawka upamiętnia wybitne postacie z historii polskiej wojskowości z okresu walki o wolność Polski, poczynając od 1794 r., czyli od powstania kościuszkowskiego będącego dramatyczną próbą ratowania resztek państwowości polskiej, kończąc na odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Pierwsze pokolenie żołnierzy polskich okresu insurekcji kościuszkowskiej i powstania Legionów Polskich we Włoszech reprezentują tak wybitne postacie jak: Tadeusz Kościuszko, Wojciech Bartos, Jan Henryk Dąbrowski oraz Józef Poniatowski. Do drugiego pokolenia zostali zaliczeni Piotr Wysocki, Emilia Plater, Józef Sowiński, Ignacy Prądzyński i Józef Bem, a więc żołnierze z powstania listopadowego z 1830 r., a także z wojny polsko-rosyjskiej rozegranej w 1831 r. Za trzecie pokolenie zostali uznani patrioci walczący o wolność Polski w powstaniu styczniowym – Marian Langiewicz, Romuald Traugutt, ksiądz Stanisław Brzóska, Józef Hauke-Bosak oraz Zygmunt Sierakowski. W decydującym momencie naszych zmagań, którym była I wojna światowa, fundamentalne znaczenie dla polskiej sprawy miało czwarte pokolenie Polaków: Józef Piłsudski, Józef Dowbor-Muśnicki, Józef Haller, Tadeusz Rozwadowski, ksiądz Ignacy Skorupka, a także Władysław Sikorski. Wszystkie wymienione postacie stanowią reprezentację milionów polskich patriotów – cichych bohaterów, dla których nasza Ojczyzna była wartością najwyższą. Walcząc w jej obronie, ryzykowali utratę życia, przelewali krew, a nawet ginęli. Wielu z nich doczekało się wspaniałych pomników, jednak olbrzymia ich część spoczęła w bezimiennych mogiłach. Wystawka ma upamiętnić naszych narodowych bohaterów, przypomnieć, jak długi był proces odzyskiwania niepodległości, a także uzmysłowić, że wolność raz dana, nie trwa wiecznie, jeśli mądrze z niej nie korzystamy.