XXIII Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich
Wpisany przez Igor Dacewicz   

8 kwietnia w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św.św. Cyryla i Metodego w Białymstoku odbył się etap centralny XXIII Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. Organizatorami konkursu byli Warszawska Metropolia Prawosławna oraz Wydział Katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży języka cerkiewnosłowiańskiego, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu Cerkwi poprzez czytanie tekstów cerkiewnosłowiańskich w trakcie nabożeństw oraz prezentacja umiejętności czytania i rozumienia wybranych modlitw w tym języku.

Zadaniem uczestników było przeczytanie czterech wylosowanych tekstów oraz przetłumaczenie na język polski wskazanych słówek. Naszą szkołę godnie reprezentował Kacper Iwaniuk, uczeń klasy 8c, który dwa tygodnie wcześniej awansował, z bardzo dobrym wynikiem, z etapu rejonowego do fazy ogólnopolskich zmagań. Miło jest nam zakomunikować, iż Kacper znalazł się wśród ośmiu najlepszych uczestników, zyskując tym samym tytuł finalisty. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia oraz dalszych sukcesów.