Bezpieczeństwo dzieci na wsi - spotkanie uczniów klas I-III z przedstawicielką KRUS-u
Wpisany przez Mariola Sagun   

27.02.2019r.  odbyło się szkolenie uczniów klas I-III prowadzone przez  przedstawicielkę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym. Uczniowie uczyli się pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, poznawali czynności szczególnie niebezpieczne związane z prowadzeniem gospodarstwa. Spotkanie było także przygotowaniem do wykonania prac plastycznych na konkurs plastyczny ph. „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”,  mającym na celu zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.