Prezentacja programu edukacyjnego „Oczyma wyobraźni”
Wpisany przez Anna Radziewicz, Monika Żochowska   

18 czerwca 2018 roku uczniowie klas IV szkoły podstawowej biorący udział w realizacji programu edukacyjnego „Oczyma wyobraźni” zaprezentowali swoim rówieśnikom efekty swojej całorocznej pracy. Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku takich jak: kreatywność, innowacyjność, adaptowanie się do nowych warunków, doprowadzanie zadań do końca, praca zespołowa, budowanie dobrych relacji, dostrzeganie i wykorzystywanie szans. Program był uzupełnieniem edukacji szkolnej w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez Trenerów – nauczycieli. W  naszej szkole cztery 6-osobowe drużyny pracowały od października do czerwca pod okiem p. Anny Radziewicz, p. Teresy Radziewicz, p. Anny Wysockiej-Borys oraz p. Moniki Żochowskiej nad wybranym przez siebie projektem. Uczestnicy mogli wybrać spośród 6 projektów - Wyzwań. Każde z Wyzwań skupione było na rozwoju innych umiejętności: Technicznych, Naukowych, Konstrukcyjnych, Artystycznych, Improwizacyjnych, Społecznych. Podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy drużyn był występ przed publicznością. Trzy spośród czterech grup projektowych  przedstawiły wyzwanie artystyczne pod hasłem „Musical przeobrażeń”, natomiast jedna z grup pokazała publiczności wyzwanie konstrukcyjne pod nazwą „Strefa wydarzeń”. Warto podkreślić, że uczniowie samodzielnie pracowali nad całością spektaklu, począwszy od opracowania pomysłu scenariusza, poprzez opracowanie kostiumów, charakteryzacji, ruchu scenicznego, muzyki, tekstów i melodii piosenek, scenografii, rekwizytów. Uczestnicy zajęć wykazali się ogromną pomysłowością, odpowiedzialnością za postawione przed nimi zadania, a publiczność doceniła ich wysiłek, nagradzając każdy ze spektakli gromkimi brawami.