Rok szkolny 2017/2018- Kadra
  • Dyrektor - mgr Barbara Klimaszewska
  • Wicedyrektor: mgr Beata Cylwik
  • Wicedyrektor: mgr Teresa Radziewicz

mgr Barbara Klimaszewska – dyrektor, zajęcia logopedyczne

mgr Teresa Radziewicz – wicedyrektor, język polski

mgr Beata Cylwik – wicedyrektor, doradztwo zawodowe, zajęcia rewalidacyjne

mgr Beata Birycka – edukacja przedszkolna

mgr Anna Skorulska – edukacja przedszkolna

mgr Agnieszka Pućkowska – edukacja przedszkolna, język angielski

mgr Katarzyna Sawicka – edukacja przedszkolna

mgr Monika Kaliszewska – edukacja przedszkolna, zaj.logopedyczne

mgr Anetta Śliwowska – edukacja przedszkolna

mgr Kamila Sawicka – edukacja przedszkolna, nauczyciel wspomagający

mgr Monika Zawadzka – edukacja przedszkolna, język angielski

mgr Agnieszka Ostrowska – edukacja przedszkolna

mgr Agata Brzósko – edukacja wczesnoszkolna, kl. Ia

mgr Mariola Sagun – edukacja wczesnoszkolna, kl. Ib, DZL „Jarzębinki”

mgr Anna Truskolawska – edukacja wczesnoszkolna, kl. IIa, zaj. kor.-komp.

mgr Agnieszka Skarżyńska – edukacja wczesnoszkolna, kl. IIIa, DZL „Jarzębinki”

mgr Iwona Niewińska – nauczyciel wspomagający, kl. IIIa, zaj.rew.

mgr Małgorzata Dzitowska – edukacja wczesnoszkolna, kl. IIIb, zaj. kor.-komp.

mgr Anna Wysocka-Borys – edukacja wczesnoszkolna, kl. IIIc, DZL „Jarzębinki”, zaj. kor.-komp.

mgr Agnieszka Zajkowska – nauczyciel wspomagający, kl. IIIc, zaj.rew, zaj. logopedyczne

mgr Marek Muszyński – naucz. wspomagający, zaj.rew., biblioteka

mgr Anna Borowska – naucz. wspomagający, zaj.rew., biblioteka

mgr Jolanta Samojluk – język polski, koło teatralne

mgr Monika Żochowska – język polski, wdżwr, zajęcia artystyczne, etyka

mgr Katarzyna Mosiej – język polski, wych. fiz., „Jarzębinki Plus”

mgr Alicja Borchert – historia, język polski

mgr Marek Borchert – historia, wdżwr, wos, edb

mgr Agnieszka Kosińska – język angielski, zajęcia logopedyczne

mgr Iwona Szczerbińska – język angielski

mgr Joanna Kazuczyk – język angielski

mgr Barbara Cylwik – język angielski, język rosyjski

mgr Dorota Staleńczyk – język angielski, język rosyjski

mgr Bogumiła Fidziukiewicz – matematyka

mgr Aneta Białous – matematyka

mgr Sylwia Naliwko – matematyka

mgr Katarzyna Chrościcka – przyroda, geografia

mgr Iwona Gisztorowicz – chemia, biologia, przyroda

mgr Małgorzata Dakowicz, informatyka, technika, zaj. artystyczne, zaj. techniczne

mgr Igor Dacewicz – informatyka, religia prawosławna

mgr Iwona Dudzik – plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne

mgr Elżbieta Jaroszuk – wych. fizyczne, doradztwo zawodowe, gimnastyka korekcyjna

mgr Wojciech Rogowski – wych. fizyczne, SKS

mgr Krzysztof Grzegorczyk – wych. fizyczne, SKS

mgr Jan Sagun – fizyka, wych. fizyczne, technika, zaj. techniczne, DZL „Jarzębinki”

mgr Anna Kieczka – biblioteka

mgr Anna Radziewicz – zajęcia świetlicowe, zaj. artystyczne

mgr Justyna Zdziech – zajęcia świetlicowe, biblioteka

mgr Anna Łysenko – psycholog

mgr Agata Pućkowska – pedagog

mgr Małgorzata Jabłońska – religia katolicka

ks. mgr Wiesław Kulesza – religia katolicka

ks. mgr Cezary Gejdel – religia katolicka