Godziny pracy i kalendarz

SEKRETARIAT

starszy referent mgr Agnieszka Opryszczko

starszy referent mgr Joanna Urbanowicz

 

dzień tygodnia

godziny pracy

Poniedziałek

7.30-17.00

Wtorek

7.30-15.30

Środa

7.30-15.30

Czwartek

7.30-15.30

Piątek

7.30-15.30

 

KSIĘGOWOŚĆ

Obsługę finansową Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki zapewnia Referat Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny

tel.: 85 8501574

tel.: 697011055

Nr konta do wpłat na obiady w szkole i wyżywienie w przedszkolu:
32 8074 0003 0000 1632 2000 0020

Nr konta do wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający
poza obowiązkowy 5-godzinny czas realizacji podstawy programowej:

11 8074 0003 0000 1632 2000 0010

PEDAGOG

mgr Agata Pućkowska

pokój nr 7; tel. 85 7422-795

dzień tygodnia

godziny pracy

Poniedziałek

13.00-16.30

Wtorek

9.00-12.30

Środa

8.00-14.30

Czwartek

9.00-14.30

Piątek

8.00-11.00

PSYCHOLOG

mgr Anna Łysenko

pokój nr 24; tel. 85 742 27 95

 

dzień tygodnia

godziny pracy

Poniedziałek

11.00 – 16.30

Wtorek

8.50 - 12.50

Środa

8.35-12.35

Czwartek

8.50 - 12.50

Piątek

8.50 - 11.50 12.35-14.05

 

BIBLIOTEKA

 

dzień tygodnia

godziny pracy

Poniedziałek

8.00-16.00

Wtorek

8.00-15.00

Środa

dzień pracy wewnętrznej

Czwartek

8.00-15.00

Piątek

8.00-14.00

 

PRZEDSZKOLE

tel. 697 011 185

 

dzień tygodnia

godziny pracy

Poniedziałek

6.30-17.00

Wtorek

6.30-17.00

Środa

6.30-17.00

Czwartek

6.30-17.00

Piątek

6.30-17.00

 

ŚWIETLICA

tel. 85 742 27 95

 

dzień tygodnia

godziny pracy

Poniedziałek

7.00-16.30

Wtorek

7.00-16.30

Środa

7.00-16.30

Czwartek

7.00-16.30

Piątek

7.00-16.30

 

ODWOZY

 

dzień tygodnia

godziny pracy

Poniedziałek

12.45 i 15.20

Wtorek

12.45 i 14.30

Środa

12.45 i 15.20

Czwartek

12.45 i 14.30

Piątek

12.45 i 14.30

 

DZWONKI

 

1.

8.00-8.45

2.

8.55-9.40

3.

9.50-10.35

4.

10.50-11.35

5.

11.50-12.35

6.

12.50-13.35

7.

13.40-14.25

8.

14.30-15.15

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
w r. szk. 2017/2018

Zgodnie z § 5.1.1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, dyrektor Zespołu Szkół ustala w r. szk. 2017/2018 następujące terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


 • 2.11.2017 r. – Dzień Zaduszny – bez dowożenia
 • 18.04 –20.04.2018 r. – egzamin gimnazjalny – dni wolne dla wszystkich uczniów, uczniowie kl. III gimnazjum – z dowożeniem
 • 30.04.2018 r. – poniedziałek przed 1 maja
 • 2,4.05.2018 r. – bez dowożenia
 • 1.06.2018 r. – piątek po Bożym Ciele

W dni wolne szkoła zapewnia opiekę świetlicową. Deklaracje pobytu dziecka w świetlicy należy przekazać wychowawcom świetlicy na 2 dni przed dniem wolnym.

 

Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki

w Juchnowcu Górnym w r. szk. 2017/2018wynikające z kalendarza

 • 1.11.2017 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych
 • 3.11.2017 r. – odpracowany we wrześniu (30.09.2017 – sobota) w dniu Biegu Rodzinnego
 • 23.12.2017 r. – 1.01.2018 r. – przerwa świąteczna – Boże Narodzenie
 • 22.01 – 4.02.2018 r. – ferie zimowe
 • 29.03 – 3.04.2018 r. – przerwa świąteczna – Wielkanoc
 • 1.05.2018 r. – 1 Maja
 • 3.05.2018 r. – Konstytucja 3 Maja
 • 31.05.2018 r. – Uroczystość Bożego Ciała

Dzwonki:

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.50-10.35
4. 10.50-11.35
5. 11.50-12.35
6. 12.50-13.35
7. 13.40-14.25
8. 14.30-15.15

poniedziałek 12:45 i 14:30

wtorek 13:40 i 15:20

środa 12:45 i 14:30

czwartek 13:40 i 15:20

piątek 12:45 i 14.30