OGŁOSZENIA
PROJEKT EDUKACYJNY W KLASIE II GIMNAZJUM
Wpisany przez Agnieszka Mudrewicz   

Zgodnie z § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) uczniowie mają obowiązek brania udziału w realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum. W tym roku po raz czwarty uczniowie naszej szkoły będą pracować nad projektami edukacyjnymi.

Projekt edukacyjny jest zespołowym i zaplanowanym działaniem uczniów, które ma zmierzać do rozwiązania konkretnego problemu.

Do 15 października 2013 roku uczniowie wybierają temat projektu edukacyjnego ze szkolnej bazy tematów i dobierają się w zespoły. Zespoły mogą liczyć od 3 do 6 uczniów z tej samej lub równoległej klasy. Podział na zespoły odbywa się poprzez samodzielny dobór uczniów, przy czym w przypadkach spornych o przydziale decyduje wychowawca klasy. Ten sam temat projektu może być realizowany najwyżej przez dwa zespoły projektowe.

Prace nad projektem trwają maksymalnie 3 miesiące.

Pod koniec I semestru odbędzie się publiczna prezentacja projektów edukacyjnych (szczegółowy harmonogram zamieszczony jest w dokumencie - Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym).

Uczniowie mają za zadanie:

  1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu na wszystkich etapach pracy.
  2. Samodzielnie przygotowywać materiały, wykonywać powierzone zadania oraz współpracować z członkami zespołu i opiekunem projektu.
  3. Czynnie uczestniczyć w publicznej prezentacji zakończonego projektu.

Nauczyciel, który jest opiekunem projektu czuwa nad jego realizacją, udziela uczniom pomocy i koordynuje działania uczniów.

Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami Statutu Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym.

Informacja o udziale ucznia w projekcie i temat projektu jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty szkolne” znajdują się Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Wpisany przez Dyrekcja   

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 
w r. szk. 2013/2014

Zgodnie z § 5.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 5 października 2010 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, dyrektor Zespołu Szkół ustala w r. szk. 2013/2014 następujące terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

data

przyczyna

uwagi

1.04.2014 r.

sprawdzian w klasach VI

z dowożeniem

23-25.04.2014 r.

egzamin gimnazjalny

z dowożeniem

2.05.2014 r.

piątek po 1.05.2014 r.

bez dowożenia

20.06.2014 r.

piątek po Bożym Ciele

bez dowożenia

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w r. szk. 2013/2014

14.10.2013 r. – Dzień Edukacji Narodowej

23.12.2013 r. – 1.01.2014 r. – przerwa świąteczna

7.01.2014 r. – pierwszy dzień świąt religii prawosławnej (odpracowany 5.10.2013 r.)

27.01 – 7.02.2014 r. – ferie zimowe

1.04.2014 r. – sprawdzian w klasach VI

17-22.04.2014 r. – przerwa świąteczna

23-25.04.2014 r. – egzamin gimnazjalny

2.05.2014 r. – piątek po 1.05.2014 r.

20.06.2014 r. – piątek po Bożym Ciele

We wszystkie dni wolne szkoła zapewnia opiekę świetlicową. Deklaracje pobytu dziecka w świetlicy należy przekazać wychowawcom świetlicy na 2 dni przed dniem wolnym.

 
„Wybieram aktywność, aktywność nie uzależnienia”
Wpisany przez Elżbieta Jaroszuk   

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów naszej szkoły na zajęcia realizowane w ramach programu profilaktycznego „Wybieram aktywność, aktywność nie uzależnienia” opracowanego do realizacji w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.

Program realizowany będzie od 23 września 2013 roku w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym w następujące dni:

 Poniedziałek: Zajęcia sportowe: 14.30-17.30 – Wojciech Rogowski (3 godziny)

 Wtorek: Zajęcia sportowe: 15.20-18.20 – Krzysztof Grzegorczyk (3 godziny)

 Środa: Zajęcia scrabble: 12.40-14.40 – Katarzyna Popławska (2 godziny)

 Czwartek: Zajęcia sportowe: 15.20-18.20 Elżbieta Jaroszuk ( 3 godziny)

 Czwartek: Zajęcia fotograficzne:13.40-15.40 – Anna Radziewicz (2 godziny)

 Program realizowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Juchnowcu Kościelnym

 
Przetarg na dostawę oleju opalowego
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym Juchnowiec: dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2013/2014 oraz 2014/2015.

załączniki do pobrania:

 
II przetarg na dostawe żywnosci do stolówki szkolnej
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w II przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014.

załączniki do pobrania:

 
Przetarg nieogranczony
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014.

załączniki do pobrania:

 
Regulamin Stroju Uczniowskiego
Wpisany przez Teresa Radziewicz   

Od dnia 1.09.2013 w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym będzie obowiązywał nowy strój szkolny. Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM STROJU SZKOLNEGO.

plik do pobrania

 
Drugi przetarg publiczny
Wpisany przez Admin   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ogłasza drugi przetarg publiczny w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

załączniki do pobrania:

 
Dni Otwarte w przedszkolu
Wpisany przez Kamila Sawicka   

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców na Dni Otwarte w przedszkolu, które odbędą się 20 i 27 marca w godzinach 9.30-10.30

 
Ogłoszenie o naborze do klasy przygotowania przedszkolnego 2013
Wpisany przez Barbara Klimaszewska   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym informuje, że od 01 marca do 30 marca 2013 r. trwają zapisy dzieci rocznik 2007 i 2008 do obowiązkowej klasy przygotowania przedszkolnego (dawna klasa „0”)

Od 1 września 2011 r. uczęszczanie dzieci z tych roczników do klas przygotowania przedszkolnego jest  obowiązkowe.

Kartę zapisu można pobrać ze strony internetowej szkoły www.zsj.home.pl lub otrzymać w sekretariacie szkoły.

do pobrania: karta zgłoszenia

 
Ogłoszenie o naborze do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 2013
Wpisany przez Barbara Klimaszewska   

Dyrektor Zespołu Szkół  im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym informuje, że od 01 marca do 30 marca 2013 r. trwają zapisy dzieci rocznik  2006 i 2007 do kl.I (ostateczny termin podjęcia decyzji o posłaniu dziecka 6 – letniego (tj.2007) do klasy I szkoły podstawowej upływa 30 maja 2013 r. )

Kartę zapisu można pobrać ze strony internetowej szkoły www.zsj.home.pl lub otrzymać w sekretariacie szkoły.

do pobrania: karta zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 6