strona główna

  KADRA   

ROK SZKOLNY 2009/2010

 

    
 W Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym pracuje 49 nauczycieli. Spośród nich 26 uzyskało już stopień nauczyciela dyplomowanego. Są to: mgr Aneta Białous, mgr Alicja Borchert, mgr Agata Brzósko,  mgr Katarzyna Chrościcka, mgr Beata Cylwik, mgr Małgorzata Dakowicz, mgr Iwona Dudzik, mgr Małgorzata Dzitowska, mgr Anna Kieczka, mgr Bogumiła Fidziukiewicz, mgr Iwona Gisztorowicz, mgr Krzysztof Grzegorczyk,   mgr Elżbieta Jaroszuk, mgr Barbara Klimaszewska, mgr Katarzyna Mosiej, mgr Dorota Ogonowska, mgr Renata Pieńkowska,  mgr Adam Pieńkowski, mgr Teresa Radziewicz, mgr Wojciech Rogowski, mgr Bernadeta Sagun, mgr Jan Sagun, mgr Jolanta Samojluk,  mgr Małgorzata Skwarko, mgr Anna Truskolawska i mgr Anna Wysocka - Borys.

 

   Imię i nazwisko 

    Przedmioty, wychowawca klasy...

 mgr Aneta Białous  matematyka, kl. IIIc
 mgr Beata Birycka  nauczyciel przedszkola
 mgr Alicja Borchert  historia, język polski, kl. IV b sp
 mgr Marek Borchert  historia, wos kl. I d gim.
 mgr Anna Borowska  język polski, kl. VI b sp
 mgr Agata Brzósko  kształcenie zintegrowane, kl. IIa sp
 mgr Katarzyna Chrościcka  geografia, przyroda, kl. Ia gim.
 mgr Barbara Cylwik  język angielski, język rosyjski
 mgr Beata Cylwik  świetlica
 mgr Małgorzata Dakowicz  informatyka, technika, kl. II c gim.
 mgr Monika Dłużewska  przyroda, biologia, kl IV a sp
 mgr Iwona Dudzik  muzyka, plastyka
 mgr Małgorzata Dzitowska  edukacja wczesnoszkolna, kl. I a sp
 mgr Bogumiła Fidziukiewicz  matematyka
 mgr Iwona Gisztorowicz  chemia, biologia,  kl. I b gim.
 mgr Krzysztof Grzegorczyk  wychowanie fizyczne
 mgr Olga Ignatiuk  matematyka
 mgr Małgorzata Jabłońska  religia katolicka
 mgr Elżbieta Jaroszuk  wychowanie fizyczne
 mgr Grażyna Karpiuk  religia prawosławna
 mgr Barbara Klimaszewska  zajęcia logopedyczne
 mgr Agnieszka Kosińska  język angielski, kl. Vb
 mgr Kamila Łukuć  nauczyciel przedszkola
 ks. mgr Wiesław Kulesza  religia katolicka
 ks. mgr Artur Maksimowicz  religia katolicka
 mgr Katarzyna Mosiej  język polski
 mgr Agnieszka Mudrewicz  psycholog, kl. II a gim.
 mgr Marek Muszyński  biblioteka
 mgr Dorota Ogonowska  klasa zerowa
 mgr Renata Pieńkowska  matematyka
 mgr Adam Pieńkowski  informatyka, fizyka
 mgr Katarzyna Popławska  wychowanie fizyczne
 mgr Agata Pućkowska  pedagog, religia katolicka, kl. VI a sp
 mgr Teresa Radziewicz  język polski
 mgr Wojciech Rogowski  wychowanie fizyczne
 mgr Bernadeta Sagun  kształcenie zintegrowane, kl. III b sp
 mgr Jan Sagun  wychowanie fizyczne, technika, kl. II b gim.
 mgr Jolanta Samojluk  język polski, kl. III b gim.
 mgr Agnieszka Skarżyńska  edukacja wczesnoszkolna, kl. I b sp
 mgr Małgorzata Skwarko  świetlica
 mgr Dorota Staleńczyk  język angielski, język rosyjski, kl. III a gim.
 mgr Iwona Szczerbińska  język angielski, kl. V a sp
 mgr Anetta Śliwowska  klasa zerowa
 mgr Anna Truskolawska  kształcenie zintegrowane, kl. III a sp
 mgr Anna Wysocka - Borys  kształcenie zintegrowane, kl. II b sp
 mgr Małgorzata Wiska - Koszykowska  język angielski
 mgr Agnieszka Zajkowska  biblioteka
 Monika Zawadzka  świetlica
 mgr Monika Żochowska  język polski, kl. I c, wychowanie do życia w rodzinie