SCENARIUSZ SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

TEMAT: Style wychowania w rodzinie.

 

CELE:

-         rodzice znają podstawowe style wychowania,

-         wymieniają wady i zalety poznanych stylów wychowania,

-         oceniają skuteczność poszczególnych stylów,

-         przeprowadzają refleksję dotyczącą stylu, jaki jest preferowany w rodzinie.

 

METODY: pogadanka, praca w grupach – Puzzle, elementy dramy – odgrywanie scenek, Walizka i kosz.

 

POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plansze „Style wychowania”, karty z opisami poszczególnych stylów do pracy w grupach, rysunki na tablicy: kosz i walizka, kartki, mazaki, magnesy, tablica.

 

1.     Powitanie rodziców, nawiązanie do poprzednich spotkań – pierwszego dotyczącego szkoły i wychowawcy oraz drugiego -  „Wigilii w klasie”. Zapowiedź tematu – wychowanie.

 

2.     Ogólne zapoznanie ze stylami wychowania – umieszczenie na tablicy kolorowych plansz z krótkim omówieniem każdego stylu.

 

3.     Podział na cztery grupy (praca metodą „Puzzli”). Każda grupa czyta opis jednego stylu, omawiają ten styl wychowania. Następuje przegrupowanie zespołów –  w grupie powinni się znaleźć „specjaliści” od poszczególnych stylów, z którymi zapoznają pozostałą część grupy.

 

4.     Grupy wypisują plusy i minusy poszczególnych stylów, umieszczają na tablicy.

 

5.     Nauczyciel opowiada o sytuacji zaistniałej w szkole: do rodziców dzwoni wychowawca dziecka z informacją, że w plecaku zostały znalezione papierosy; dziecko wraca do domu – jaka będzie reakcja rodziców preferujących styl wychowania demokratyczny, autorytarny, liberalny i niekonsekwentny.

 

6.     Grupy przedstawiają zakończenie  - reakcję rodziców preferujących poszczególne style.

 

7.     Ewaluacja – walizka (co było dobre, podobało się, co warto powtórzyć, plusy) i kosz (braki, powody do niezadowolenia, minusy).

 

 

opracowała mgr Teresa Radziewicz