SCENARIUSZ INSCENIZACJI  Z OKAZJI

 NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

w  wykonaniu uczniów klasy II a i III a

 

Reżyseria: M. Dzitowska, A. Wysocka

 

Scenografia: M. Dzitowska, A. Wysocka

 

Rekwizyty: M. Dzitowska, A. Wysocka, uczniowie

 

Oprawa muzyczna: A. Wysocka

 

OSOBY:

Narrator I

Narrator II

Lech

Czech

Rus

Rycerze

Dziecko z godłem

Dzieci z chorągiewkami

Starszy kolega I

Starszy kolega II

Chór

 

         Na scenie stoją dzieci przebrane za rycerzy Lecha. W głębi widać wielki dąb – na nim orzeł na gnieździe. Z boku dzieci z chorągiewkami i godłem Polski.

 

„O MÓJ ROZMARYNIE” – I, II, VII zwrotka

 

DZIECKO Z GODŁEM

Orzeł Biały na tle czerwonym

to nasze godło.

Znak narodowy.

 

NARRATOR

Skąd ten znak pochodzi?

Tego legenda właśnie dowodzi.

Trzech braci kiedyś żyło...

Lech, Czech i Rus zwani byli.

Ciasno im w jednym miejscu było.

Wyruszyć w świat postanowili.

LECH

Miejsca na swoje siedziby poszukamy.

A gdzie kraina w zwierza bogata,

tam się zatrzymamy i zamieszkamy.

         /Lech, Czech i Rus wyruszają a z nimi rycerze/

 

NARRATOR I

Dniem i nocą

przez prastarą puszczę wędrowali...

Przez gąszcze i chaszcze...

Wytchnienie koniom nie dawali.

 

NARRATOR II

Nagle, na polanie stado jeleni ujrzeli.

Wstrzymali konie, łuki swe napięli.

Piękne jelenie nieszczęście zwietrzyły.

W trzy strony świata z wichrem, hen ruszyły.

 

LECH

Bracia! Za nimi w pogoń!

Co tylko wyskoczy koń!

         /Rozchodzą się w trzy strony ze swoimi drużynami. Lech ze swoją drużyną na pierwszym planie/

 

NARRATOR I

Na północ ruszył Lech.

Na wschód skierował się Rus.

Południe zaś wybrał Czech.

Lech ze zmęczoną drużyną

daremnie gonił zwierzynę.

Ciemna już nocka nastała...

Spocząć drużynie kazała.

         /drużyna układa się pod dębem/

Na wzgórzu, pod dębem

wędrowcy spoczęli.

O świcie, nad sobą

łopot skrzydeł usłyszeli.

 

RYCERZ  I

Jaki piękny orzeł na gałęzi!

 

RYCERZ II

Jaki wspaniały, jaki potężny!

 

RYCERZ III

Olbrzymie do nas wyciąga szpony,

 

RYCERZ IV

On swego gniazda broni!

 

LECH

Ten wspaniały ptak

To dla nas dobry znak.

 hołd tobie orle składam!

Tu będzie nasza osada!

 

RYCERZ V

Jak bronić gniazda wskazałeś.

Przykład nam godny dałeś!

 

LECH

Ten piękny zakątek ziemi

Gniezdnem nazwiemy!

         /rycerze siadają pod dębem/

 

NARRATO II

Od tego w puszczy gniazda

powstała grodu nazwa.

Gniezno – pierwszy obronny

gród w okolicy...

Stał się tez pierwszą

Polski stolicą.

 

DZIECKO Z GODŁEM

A Orzeł Biały:

Polski,

Wyniosły,

Cudny,

Z którego każdy

Polak jest dumny!

 

DZIECKO I Z CHORĄGIEWKĄ

Ten znak każde dziecko

rozpoznaje!

Czci go!

I hołd mu oddaje!

 

DZIECKO II Z CHORĄGIEWKĄ

Ten wspaniały znak

towarzyszył Polakom

przez ponad tysiąc lat.

 

DZIECKO III Z CHORĄGIEWKĄ

Starszy kolega

zna już historię.

Niech nam o polskich

dziejach opowie.

Co to za rocznica

11 listopada?

Wiedzieć to dzieciom

małym też wypada.

 

DZIECKO IV Z CHORĄGIEWKĄ

Ja wiem, że kiedyś Polska

Wolność utraciła.

Straciła dużo wojska

i w niewoli była.

 

STARSZY KOLEGA I

Dwa wieki temu

Ojczyzna osłabiona była.

Przez kłótnie, swary, złe rządy.

I właśnie wtedy wolność straciła.

Trzej potężni sąsiedzi

ziemię polską rozgrabili,

własne rządy wprowadzili.

 

DZIECKO Z GODŁEM

Co to za sąsiedzi?

 

STARSZY KOLEGA I

To Rosja, Prusy i Austria

rozbiór ziem naszych zrobili.

Polskę z mapy świata wykreślili.

 

DZIECKO I Z CHORĄGIEWKĄ

To nie było już Polski wtedy?

 

STARSZY KOLEGA I

Żyła, wciąż żyła w Polakach!

W sercach ukryta przez lata!

 

DZIECKO II Z CHORĄGIEWKĄ

A dlaczego ukryta?

 

STARSZY KOLEGA I

Zaborcy też godność Polakom zabrali.

Wrogim językiem mówić kazali.

Za język polski surowo karali.

Tradycji naszych nie szanowali.

 

DZIECKO III Z CHORĄGIEWKĄ

A czy Polacy przeciwstawiali się zaborcom?

 

STARSZY KOLEGA I

Ależ tak!

Po polsku potajemnie czytali,

zbrojne powstania organizowali!

Powstania się jednak klęską kończyły –

zaborcy zbyt silni byli.

Słowa „Roty” poetki wielkiej

postawę Polaków wyrażą najpiękniej!

Zaśpiewajmy razem:

 

„ROTA” – jedno dziecko śpiewa solo zwrotki, a pozostałe osoby refren.

 

STARSZY KOLEGA II

Sto lat trwała ta ciężka dola.

W 1914 roku nastąpił wybuch

pierwszej wojny światowej,

bo Rosja, Prusy i Austria

były już skłócone.

W szeregach wrogiego wojska

zmuszeni byli walczyć Polacy.

Głęboko wierzyli jednak,

że wolność odzyska Polska!

 

DZIECKO Z GODŁEM

A jak długo trwała ta wojna?

 

STARSZY KOLEGA II

Ponad 4 lata wojowali.

Takie wtedy pieśni

ułani śpiewali...

 

„PRZYBYLI UŁANI” – I, III, V, VI, X – zwrotka

 

DZIECKO I Z CHORĄGIEWKĄ

Czym zakończyła się ta wojna?

 

STARSZY KOLEGA II

Tym, że Polska stała się wolna.

 

DZIECKO II Z CHORĄGIEWKĄ

A jak to się stało?

 

STARSZY KOLEGA II

Prusy i Austria klęskę poniosły!

A rewolucja wybuchła w Rosji.

11 listopada Polska wolność odzyskała

i na mapie świata znowu zaistniała.

 

DZIECKO Z GODŁEM

Piękną nam dałeś lekcję historii.

 

DZIECKO III Z CHORĄGIEWKĄ

Jak dobrze jest teraz, że jesteśmy wolni!

 

DZIECKO IV Z CHORĄGIEWKĄ

Wiem, co to jest Polska.

A czy ty wiesz?

 

DZIECKO I Z CHORĄGIEWKĄ

Tak!

To piasek, sosna...

Bocian i topola.

Prababci krosna,

Wisły zakola...

I mój dom też!

 

DZIECKO IV Z CHORĄGIEWKĄ

Czy słyszysz ją?

 

DZIECKO I Z CHORĄGIEWKĄ

Tak!

Na łące świerszczem,

Polonezem As – dur,

majowym deszczem.

I gdy pieje kur…

I mową mą!

 

DZIECKO IV Z CHORĄGIEWKĄ

Czy Polskę czujesz?

Czy czujesz ją?

 

DZIECKO I Z CHORĄGIEWKĄ

Tak!

Nasturcją i malwą,

Skoszonym sianem,

Zroszoną trawą,

Gołębim gruchaniem…

I poezją!

 

WSZYSCY

Kto ty jesteś?

Polak mały.

Jaki znak twój?

Orzeł Biały.

Gdzie ty mieszkasz?

Między swymi.

W jakim kraju?

W Polskiej ziemi.

Czym ta ziemia?

Mą Ojczyzną.

Czym zdobyta?

Krwią i blizną.

Czy Ją kochasz?

Kocham szczerze.

A w co wierzysz?

W Polskę wierzę!

                                                    INSCENIZACJĘ PRZYGOTOWAŁY:

                                                                                       M. DZITOWSKA I A.WYSOCKA

WYKORZYSTANO SCENARIUSZ A. MAJ Z „NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO” 1/2001