Scenariusz zajęć otwartych dla uczniów klasy „0”

prowadzonych przez Bernadetę Sagun w roku szkolnym 2000/2001

 

Blok tematyczny: Ochrona zdrowia

Temat dnia: Dbamy o czystość

Cele operacyjne:

Uczeń klasy I:

            - potrafi rozwiązywać zagadki o zwierzętach,

            - wie, dlaczego trzeba dbać o czystość,

            - wymienia trzy sposoby dbania o czystość,

            - wybiera spośród sześciu określeń  te, które pasują do muchy z wiersza,

            - potrafi dokończyć rozpoczętą myśl w formie krótkiej rymowanki,

            - odpowiada na pytania nauczyciela w oparciu o tekst wiersza,

            - dobiera wyrazy o znaczeniu przeciwnym,

            - koloruje sylwetę muchy zgodnie z treścią wiersza,

            - wylicza we właściwej kolejności dni tygodnia.

Uczeń klasy „0”:

            - poznaje sposób pracy na zajęciach lekcyjnych,

            - obserwuje wygląd sali lekcyjnej,

            - uczestniczy aktywnie, na miarę swoich możliwości w zajęciach,

            - podporządkowuje się dyscyplinie szkolnej,

 

Metody: - słowne: rozmowa,  praca z tekstem,

                 - ćwiczeniowe,

                 - aktywizujące,

 

Formy:  - zbiorowa jednolita,

                 - zbiorowa zróżnicowana,

                 - indywidualna jednolita,

           

Środki dydaktyczne: kartki z wierszem J. Brzechwy pt. „ Mucha”, zagadki o zwierzętach, hasła na kartkach, wydrukowane wyrazy o znaczeniu przeciwnym, nazwy dni tygodnia, odbitki ksero sylwety muchy, znaczki samoprzylepne każdemu uczniowi.

 

Przygotowanie do zajęć: dzieci z klasy „0” zajmują miejsca przy stolikach

razem z uczniami klasy pierwszej, przynoszą na zajęcia swoje kredki.

 

Przebieg zajęć:

1. Powitanie gości, uczniów klasy „0”. Zachęcenie ich do wspólnej pracy na zajęciach.

2. Wprowadzenie do tematu zajęć .Wspólne rozwiązywanie zagadek o zwierzętach.

    Nauczyciel  czyta zagadki, dzieci odgadują hasła, wybierają je spośród zapisanych na        

    na kartkach wyrazów, umieszczają na tablicy w taki sposób, aby wyróżnione litery

    ( inny kolor ) były jedna pod drugą.

 

1. Dzieci się śmiały, gdy go witały.
    Żabki płakały przez dzionek cały

5. Jaki to ptak, czy wiecie?
    Chyba największy na świecie.
    Nie lata wcale, lecz biega doskonale.
    I mówią ,że ze strachu chowa głowę w piachu.

2. Malowana bywa na ulicach miasta.
    A w Afryce biega żywa, ale też pasiasta.

6. Podczas upału, mrozu i pluchy.
    one na sobie noszą kożuchy.

3. Ma długi ogonek, oczy jak paciorki.
    Gdy zobaczy kota , umyka do norki.

7. Jegomość rogaty, lecz mały jak figa.
    na niewielkim grzbiecie chatkę swoją dźwiga.

4. W orkiestrze nie grają,
    chociaż trąby mają.

8. Aksamitne skrzydła ma.
    Lata w nocy, bo to...

 

                                                  BOCIAN

                                                        ZEBRA

                                                    MYSZ

                                                       SŁONIE

                                                     STRUŚ

                                                       OWCE

                                                       ŚLIMAK

                                                       ĆMA    

                                    

3. Zakwalifikowanie wszystkich haseł do nazw zwierząt - rzeczowników.

4. Odczytanie hasła: Czystość.

5. Rozmowa na temat konieczności i sposobów dbania o czystość .

6. Wzorowe czytanie przez nauczyciela wiersza J. Brzechwy pt. „Mucha”- analiza treści.

7. Próba oceny muchy – wybór spośród zapisanych na kartonikach sześciu określeń tych pasujących do muchy:  mądra, niechlujna, czyścioch, schludna, brudas, głupia.

8. Dobór wyrazów o znaczeniu przeciwnym do wyrazów: głupia, niechlujna, brudas.

9. Wspólna zabawa ruchowa  „Pająk i muchy”.

10. Ustalenie kolejności dni tygodnia – porządkowanie kartek z nazwami.

11. Wzorowe czytanie wiersza przez uczniów.

12. Dopasowywanie do nazw dni tygodnia tego, w czym kąpała się mucha w poszczególne dni ( wyrazy na kartkach na tablicy ).

                           poniedziałek - rosół        

                           wtorek – wino

                           środa – czernina

                           czwartek – bigos

                           piątek - sos

                           sobota – sok

                           niedziela – smoła

13. Omówienie pisowni wyrazu: „ rosół”.

14. Kolorowanie sylwety muchy „ po kąpieli”. Wszystkie dzieci otrzymują odbitkę ksero z narysowaną muchą.

15. Urządzenie wystawki prac dzieci. Uzyskanie odpowiedzi na pytania: Czy chcielibyście

spotkać taką muchę? Dlaczego nie?

16. Dokańczanie myśli rozpoczętej przez nauczyciela:

                            Każdy, kto o czystość dba ..........

                            ( np. myje ręce tak jak ja, zawsze czyste ręce ma  itp. )

17. Prezentacja  rymowanek, wybór najciekawszej, zapisanie jej na tablicy i w zeszytach.

18. Nagrodzenie pracy wszystkich dzieci znaczkami samoprzylepnymi, mającymi przypominać o konieczności dbania o czystość.  

 

Opracowanie scenariusza i prowadzenie zajęć

Bernadeta  Sagun