REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – MOJE DOŚWIADCZENIA

 

         Mija już 12 lat odkąd religia wróciła do szkół, a wraz z nią zagwarantowane trzy dni wolne od nauki przeznaczone na rekolekcje wielkopostne. Kościół stanął przed ważnym zadaniem: jak zorganizować rekolekcje, by dobrze wykorzystać czas na nie przeznaczony i uczynić je atrakcyjnymi dla dzieci i młodzieży. Dość szybko okazało się, że nie jest to sprawa prosta i wymaga dużego nakładu pracy.

Przed problemem z właściwym zorganizowaniem i wypełnieniem czasu rekolekcji wielkopostnych stają co roku katecheci. Wielu z nich ma rzeczywiście kłopoty. Dlatego myślę, że należy dzielić się doświadczeniem, aby nie popełniać tych samych błędów, a rekolekcje uczynić czasem szczególnego spotkania z Chrystusem. Ponieważ sama wiele skorzystałam zarówno z artykułów w „Katechecie” jak i w innych wydawnictwach, chciałabym podzielić się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami licząc, że może komuś będą służyć pomocą.

         Ponieważ każda szkoła ma swoją specyfikę, spróbuję  w paru słowach scharakteryzować tę, w której pracuję. Jest to zespół składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, do którego uczęszcza prawie 600 uczniów i pracuje ponad 40 nauczycieli, w tym troje katechetów: kapłan i dwie osoby świeckie. Jest to szkoła wiejska, do której dzieci dojeżdżają z miejscowości w promieniu 15 km, co wyznacza rytm zajęć edukacyjnych. Jak można się domyślać, w przypadku organizacji rekolekcji musimy brać to pod uwagę. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że dzieci w czasie rekolekcji będą przyjeżdżać raz dziennie na spotkanie, ale na ponad cztery godziny – od 8.00 do 12.30.

         Co roku przed nami – katechetami staje nie lada wyzwanie – zorganizować rekolekcje dla 600 dzieci i młodzieży w wieku od kl. „0” do III gimnazjalnej. Od samego początku było dla nas zrozumiałe, że nie możemy poprzestać na Eucharystii, konieczne zaś jest stosowanie różnorodnych form nabożeństw i metod aktywizujących.

         Opisując rekolekcje, nie chcę się skupiać na ich tematyce. Dołączam natomiast przykład dokładnego programu rekolekcji rozpisanego na trzy dni i cztery poziomy wiekowe: kl. „0” – II, III – IV, V – VI oraz gimnazjum (w tym roku planujemy podział na pięć grup, gdyż chcemy oddzielić klasy III gimnazjum ze względu na przygotowanie do sakramentu bierzmowania). Podzielić chcę się głównie uwagami dotyczącymi organizacji rekolekcji ubiegłorocznych ponieważ do ich opracowania wykorzystaliśmy spostrzeżenia i doświadczenia lat wcześniejszych.

         Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na fakt, że tylko część ćwiczeń rekolekcyjnych odbywała się w kościele, reszta zaś – w szkole. Każdy dzień rozpoczynał się od spotkania w klasach z wychowawcą. Pozwalało to na przypomnienie planu dnia i sprawną organizację. Następnie wszyscy zbierali się na sali gimnastycznej i  ksiądz rozpoczynał wspólną modlitwę, po której następowało „Spotkanie ze Słowem Bożym”. Polegało ono na przedstawieniu pantomim opartych na przypowieściach biblijnych (dzień I: przypowieść o siewcy, II: o synu marnotrawnym, III: przypowieść o uczcie). Zaręczam – efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania, a wszyscy byli wyjątkowo zainteresowani. Mimo nakładu pracy warto spróbować zmierzyć się z tą formą przekazu słowa Bożego. Następne spotkania odbywały się w ramach „systemu bębnowego” – każdy z katechetów przygotowywał inne zadania: naukę śpiewu, konferencje, konkursy biblijne, natomiast nauczyciele opiekowali się uczniami w czasie projekcji filmów (muszą być ciekawe, dostosowane do wieku i związane z tematyką rekolekcji) oraz w czasie niektórych konkursów. Wymieniały się tylko grupy uczniów.

         Druga część „dnia rekolekcyjnego” – nabożeństwa i codzienna Eucharystia odbywały się w kościele. Jednym z corocznych nabożeństw jest droga krzyżowa odprawiana w kościele dla dzieci, a w plenerze (z niesieniem i adoracją krzyża) dla młodzieży gimnazjalnej. Cały dzień jest tak przemyślany, by prowadził do Eucharystii, która jest uwieńczeniem. Staramy się zwracać uwagę na jedność tematyczną poszczególnych elementów (czytania, śpiewy, modlitwa  wiernych) z homiletyką rekolekcyjną. Szczególnie ważne jest słowo skierowane przez kapłana do dzieci w czasie Mszy św. oraz śpiew, który nie tylko angażuje i zapewnia dyscyplinowanie, ale pomaga w przeżyciu rekolekcji. Istotny jest dobór i nauczenie śpiewów – prostych i nieskomplikowanych, by dzieci mogły się w nie włączać. Nie należy także zapominać o pracy domowej, by rekolekcje przedłużyć na czas pobytu w domu. Zadania nie muszą być długie i trudne, ważne, by zostały wykorzystane w kolejnym dniu.

         Taka organizacja rekolekcji nie jest możliwa bez włączenia rady pedagogicznej. Nauczyciele i wychowawcy pełnią funkcję opiekuńczą: prowadzą dzieci ze szkoły do kościoła (ok. 10 min. drogi), wysyłają do odpowiednich sal, czuwają w czasie konkursów i projekcji filmów. Mamy tę świadomość, że możemy spokojnie skupić się na własnych zadaniach, bez niepokoju o resztę uczniów.

         Rekolekcje prowadzone w ten sposób wymagają dużego nakładu pracy. Zanim się rozpoczną wiele godzin spędzamy wraz z pozostałymi katechetami nad programem, podziałem zadań i przygotowaniem tych punktów, za które jesteśmy indywidualnie odpowiedzialni. Po zakończeniu rekolekcji omawiamy je w zespole rekolekcyjnym. Naszą nagrodą jest świadomość dobrze wykorzystanego danego nam czasu i radość, że możemy doprowadzić do spotkania naszych wychowanków z Chrystusem.

Życzę wszystkim Katechetom pomysłów i zapału w organizacji tegorocznych rekolekcji wielkopostnych.

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

KLASY 0 – II

 

Dzień I – poniedziałek

Godz.

Miejsce

Rodzaj zajęć

8.00

Sala lekcyjna

Spotkanie z wychowawcą

8.10

Duża sala gimnastyczna

Rozpoczęcie dnia – spotkanie ze słowem Bożym

8.40

Sala lekcyjna

Zajęcia plastyczne

– „Pan Jezus jest Barankiem Bożym”

9.40

Sala lekcyjna

Przerwa śniadaniowa

10.00

Stołówka

Nauka pieśni wielkopostnych

10.40

Zakończenie zajęć w szkole, przejście z wychowawcą do kościoła

11.00

Kościół parafialny

Przygotowanie do Eucharystii

11.30

Kościół parafialny

Eucharystia

12.30

Powrót do szkoły pod opieką wychowawcy, odwozy

 

Dzień II –wtorek

Godz.

Miejsce

Rodzaj zajęć

8.00

Sala lekcyjna

Spotkanie z wychowawcą

8.10

Duża sala gimnastyczna

Rozpoczęcie dnia – spotkanie ze słowem Bożym

8.40

Mała sala gimnastyczna

Film „Marcelino – chleb i wino”

10.00

Sala lekcyjna

Przerwa śniadaniowa

10.10

Zakończenie zajęć w szkole, przejście z wychowawcą do kościoła

10.30

Kościół parafialny

Przygotowanie do Eucharystii

11.00

Kościół parafialny

Eucharystia

12.00

Powrót do szkoły pod opieką wychowawcy, odwozy

 

Dzień III – środa

Godz.

Miejsce

Rodzaj zajęć

8.00

Sala lekcyjna

Spotkanie z wychowawcą

8.10

Duża sala gimnastyczna

Rozpoczęcie dnia – spotkanie ze słowem Bożym

8.40

Sala lekcyjna

Konkurs plastyczny –                                                      „Idę z Panem Jezusem Drogą Krzyżową”

9.30

Sala lekcyjna

Przerwa śniadaniowa

9.45

Zakończenie zajęć w szkole, przejście z wychowawcą do kościoła

10.00

Kościół parafialny

Droga Krzyżowa

10.30

Kościół parafialny

Przygotowanie do Eucharystii

11.00

Kościół parafialny

Eucharystia

12.00

Powrót do szkoły pod opieką wychowawcy, odwozy

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

KLASY III – IV

 

Dzień I – poniedziałek

Godz.

Miejsce

Rodzaj zajęć

8.00

Sala lekcyjna

Spotkanie z wychowawcą

8.10

Duża sala gimnastyczna

Rozpoczęcie dnia – spotkanie ze słowem Bożym

8.40

Stołówka

Pieśni wielkopostne

9.30

Sala lekcyjna

Przerwa śniadaniowa

9.40

Duża sala gimnastyczna               

Konkurs wiedzy religijnej

10.40

Zakończenie zajęć w szkole, przejście z wychowawcą do kościoła

11.00

Kościół parafialny

Przygotowanie do Eucharystii

11.30

Kościół parafialny

Eucharystia

12.30

Powrót do szkoły pod opieką wychowawcy, odwozy

 

Dzień II –wtorek

Godz.

Miejsce

Rodzaj zajęć

8.00

Sala lekcyjna

Spotkanie z wychowawcą

8.10

Duża sala gimnastyczna

Rozpoczęcie dnia – spotkanie ze słowem Bożym

8.40

             Sala lekcyjna

Konkurs plastyczny-„Jak mogę spotkać Chrystusa?”

9.30

Sala lekcyjna

Przerwa śniadaniowa

9.40

Zakończenie zajęć w szkole, przejście z wychowawcą do kościoła

9.50

Kościół parafialny

Nabożeństwo pokutne i spowiedź

10.30

Kościół parafialny

Przygotowanie do Eucharystii

11.00

Kościół parafialny

Eucharystia

12.00

Powrót do szkoły pod opieką wychowawcy, odwozy

 

Dzień III – środa

Godz.

Miejsce

Rodzaj zajęć

8.00

Sala lekcyjna

Spotkanie z wychowawcą

8.10

Duża sala gimnastyczna

Rozpoczęcie dnia – spotkanie ze słowem Bożym

8.40

Mała sala gimnastyczna

Film „Jezus”

9.30

Sala lekcyjna

Przerwa śniadaniowa

9.45

Zakończenie zajęć w szkole, przejście z wychowawcą do kościoła

10.00

Kościół parafialny

Droga Krzyżowa

10.30

Kościół parafialny

Przygotowanie do Eucharystii

11.00

Kościół parafialny

Eucharystia

12.00

Powrót do szkoły pod opieką wychowawcy, odwozy

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

KLASY V – VI 

 

Dzień I – poniedziałek

Godz.

Miejsce

Rodzaj zajęć

8.00

Sala lekcyjna

Spotkanie z wychowawcą

8.10

Duża sala gimnastyczna

Rozpoczęcie dnia – spotkanie ze słowem Bożym

8.40

        Sala lekcyjna

Konkurs wiedzy o życiu Chrystusa na podstawie Pisma Św. NT

9.40

                                Świetlica- zajęcia  aktywizujące

11.00

Kościół parafialny

Przygotowanie do Eucharystii

11.30

Kościół parafialny

Eucharystia

12.30

Powrót do szkoły pod opieką wychowawcy, odwozy

 

Dzień II –wtorek

Godz.

Miejsce

Rodzaj zajęć

8.00

Sala lekcyjna

Spotkanie z wychowawcą

8.10

Duża sala gimnastyczna

Rozpoczęcie dnia – spotkanie ze słowem Bożym

8.40

Sala lekcyjna

Zajęcia plastyczne- plakat „Chrystus jest wśród nas”

9.40

Zakończenie zajęć w szkole, przejście z wychowawcą do kościoła

9.50

Kościół parafialny

Nabożeństwo pokutne i spowiedź

10.30

Kościół parafialny

Przygotowanie do Eucharystii

11.00

Kościół parafialny

Eucharystia

12.00

Powrót do szkoły pod opieką wychowawcy, odwozy

 

Dzień III – środa

Godz.

Miejsce

Rodzaj zajęć

8.00

Sala lekcyjna

Spotkanie z wychowawcą

8.10

Duża sala gimnastyczna

Rozpoczęcie dnia – spotkanie ze słowem Bożym

8.40

Stołówka

           Nauka pieśni  wielkopostnych

9.15

Zakończenie zajęć w szkole, przejście z wychowawcą do kościoła

9.30

Kościół parafialny

Droga Krzyżowa

10.30

Kościół parafialny

Przygotowanie do Eucharystii

11.00

Kościół parafialny

Eucharystia

12.00

Powrót do szkoły pod opieką wychowawcy, odwozy

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

gimnazjum

 

Dzień I – poniedziałek

Godz.

Miejsce

Rodzaj zajęć

8.00

Sala lekcyjna

Spotkanie z wychowawcą

8.10

Duża sala gimnastyczna

Rozpoczęcie dnia – spotkanie ze słowem Bożym

8.40

Mała sala gimnastyczna

 

         Film – „ Podążaj w stronę światła”

10.45

Zakończenie zajęć w szkole, przejście z wychowawcą do kościoła

11.00

Kościół parafialny

Przygotowanie do Eucharystii

11.30

Kościół parafialny

Eucharystia

12.30

Powrót do szkoły pod opieką wychowawcy, odwozy

 

Dzień II –wtorek

Godz.

Miejsce

Rodzaj zajęć

8.00

Sala lekcyjna

Spotkanie z wychowawcą

8.10

Duża sala gimnastyczna

Rozpoczęcie dnia – spotkanie ze słowem Bożym

8.40

Swietlica I

Swietlica II

Sala 51

             

                Zajęcia  aktywizujące

9.40

Zakończenie zajęć w szkole, przejście z wychowawcą do kościoła

9.50

Kościół parafialny

Nabożeństwo pokutne i spowiedź

10.30

Kościół parafialny

Przygotowanie do Eucharystii

11.00

Kościół parafialny

Eucharystia

12.00

Powrót do szkoły pod opieką wychowawcy, odwozy

 

Dzień III – środa

Godz.

Miejsce

Rodzaj zajęć

8.00

Sala lekcyjna

Spotkanie z wychowawcą

8.10

Duża sala gimnastyczna

Rozpoczęcie dnia – spotkanie ze słowem Bożym

8.40

          Sala  lekcyjna

Konkurs wiedzy o życiu  Chrystusa na podst. Pisma     Św. NT

9.15

Zakończenie zajęć w szkole, przejście z wychowawcą do kościoła

9.30

Plener

Droga Krzyżowa

10.30

Kościół parafialny

Przygotowanie do Eucharystii

11.00

Kościół parafialny

Eucharystia

12.00

Powrót do szkoły pod opieką wychowawcy, odwozy

 

 

       mgr Teresa Radziewicz

        katechetka w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, 12 lat pracy