REGULAMIN    KONKURSU 

 

 

„DZIEŃ WIOSNY W EUROPIE”

 

Juchnowiec Górny, marzec 2003r.

 

 

OPRACOWAŁY I PRZEPROWADZIŁY:

Aneta Białous

Katarzyna Chrościcka

Dorota Miszkiel

 

 

 

Cele główne konkursu:

- popularyzacja instytucji Unii Europejskiej i krajów członkowskich wśród uczniów naszej szkoły,

- ukazanie różnych aspektów życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego UE na przykładzie wybranych państw członkowskich UE,

- przekazanie wiedzy dotyczącej integracji europejskiej, co pozwoli uczniom na pełne i świadome uczestnictwo w nowej strukturze,

- otwarcie szkoły na zagranicę,

- wychowanie aktywnego obywatela.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń zna:

- języki Europy,

- nazwy państw europejskich i ich stolic,

- pojęcie euro i nazwy walut europejskich,

- podstawowe informacje dotyczące polityki, geografii, historii i kultury poszczególnych państw    Europy,

-organizacje UE.

Uczeń wie:

- co to jest WE, EWG, EWW i S, UE,

- jakie są symbole Unii Europejskiej.

Uczeń rozumie:

- potrzebę bliższego poznania danego kraju, jego obyczajów i  tradycji,

- potrzebę integracji państw europejskich.

Uczeń potrafi:

- pokazać na mapie kraje członkowskie UE,

- podać cechy charakterystyczne wybranych państw Europy,

- pracować z mapą, tekstem,

- przeliczyć walutę danego kraju na walutę europejską,

- interesująco zaprezentować poszczególne państwa europejskie,

- przedstawić korzyści wejścia Polski do UE.

 

 

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie gimnazjum Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym

 

Przebieg konkursu:

I etap

Klasowy Turniej Europejski

-rozwiązanie testu i wyłonienie dwóch reprezentantów klasy

II etap

           - reprezentacje klas A, B, C.

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASOWY TURNIEJ EUROPEJSKI:

W zawodach biorą udział wszyscy uczniowie gimnazjum.

Dnia 20 lutego 2003 roku na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciele ZS w Juchnowcu Górnym przeprowadzają test z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej –Klasowy Turniej Europejski- i przekazują wychowawcom. Załącznik 1.

Za prawidłową odpowiedź na każde z pytań można uzyskać od 1 do 15 punktów, (łącznie 33 punkty).

Każdy wychowawca otrzyma klucz odpowiedzi Klasowego Turnieju Europejskiego. Załącznik 2.

Wychowawcy sprawdzają testy i przekazują p. Katarzynie Chrościckiej.

Pierwszy etap kończy się ocenieniem testów i wstawieniem wszystkim uczestnikom punktów z geografii do dzienników lekcyjnych( od 0 do 2 w zależności od ilości zdobytych punktów).

Do zawodów szkolnych kwalifikuje się dwóch zawodników z każdej klasy, którzy uzyskali największą ilość punktów.

 

PREZENTACJE WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH PRZEZ KLASY. Załącznik 3.

 

SZKOLNY TURNIEJ EUROPEJSKI Załącznik 4.

Polega na przeprowadzeniu turnieju zwycięzców pierwszego etapu (dwie osoby z każdej klasy).

Rywalizują reprezentanci wszystkich klas gimnazjalnych w trzech zespołach konkursowych.

a) zespół A: po 2 uczniów z klas : I a, II a, II a

b) zespół B: po 2 uczniów z klas: I b, II b, III b

c) zespół C: po 2 uczniów z klas: I c, II c, III c

Uczestnicy zawodów szkolnych otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów oraz dodatkowe punkty z geografii, języka angielskiego i matematyki (w zależności od zajętego miejsca).

SZKOLNA EUROWIZJA. Załącznik 5.

 

LITERATURA: 

1. Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej, Unia Europejska. Broszury informacyjne.

2. Bliżej Unii. Podlaski Informator Europejski.

3. Leksykon Unii Europejskiej. T.Bainbridge, A.Teasdale, Wydawnictwo Platan. Kraków 1998

4. Unia Europejska, L.Ciamage, E.Latoszek, K.Michałowska- Gorywoda, L.Oręziak, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1999

5. Encyklopedia Geografii. Kraje i ludzie. Europa. Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa 1996

6. Szkolny atlas geograficzny.

7. Internet.

 

 

KALENDARIUM:

14.02. 2003r. – poinformowanie uczniów o konkursie : Klasowym Turnieju Europejskim.

20.02.2003r. – Klasowy Turniej Europejski.

25.02.2003r. –ogłoszenie wyników Klasowego Turnieju Europejskiego.

1.03.2003r.- przekazanie płyt CD z nagraniami hymnu i utworu muzycznego.

18.03.2003r.- przekazanie do oceny albumu przewodniczącemu komisji.

21.03. 2003r.- „Dzień wiosny w Europie” - konkurs

 

 

 

 

 

 

 

 

„DZIEŃ WIOSNY W EUROPIE”

  21.03.2003 r. 

 

·        KLASA I WYCHOWAWCA UBIERA SIĘ W BARWY NARODOWE (BARWY FLAGI)

 

8:00 – 9:00 przygotowania w klasach i na sali gimnastycznej

9:00 – 12:00 KONKURS

 

Prowadzące:  Marzena Prychocka

                     Emilia Rynkiewicz

                     Natalia Szpica

 

dekoracja sceny:

-         flaga UE 

-         zdjęcia wykonawców muzycznych

 

1. Powitanie

2. Legenda o Europie... 

3. Krótka informacja o UE   

4. Hymn „Oda do radości”

-         śpiewają reprezentanci klas

-         publiczność stoi na baczność

 

5. Prezentacje wybranych krajów europejskich   / 5 – 15 min./  (przy stoisku)

 

1.Wielka Brytania (I b)

2. Hiszpania (I a) 

3. Francja (II b)

4. Belgia (I c)

5. Holandia (II a)

6. Niemcy (II c)

7. Szwecja (III b)

8. Włochy (III a)

9. Grecja (III c)

 

 

UWAGA!!! PREZENTACJE MOŻNA ŁĄCZYĆ

 

 

 

 

 

a) wystrój stanowiska:

-         flaga państwa (100 cm x 70 cm) z kieszonką na kijek (dł. kija 140 cm, średnica od 1,5 do 2 cm)

-         mapa konturowa z zaznaczonymi głównymi miastami i rzekami (mapa barwna uwzględniająca ukształtowanie terenu + legenda)

(60 cm x 80 cm)

-         charakterystyczne budowle i elementy związane z danym państwem (dowolnie)

b) hymn danego kraju (osoby stojące przy stoisku i klasa stoją na baczność)                                         / 2 min. x 9 = 18 min. /

c) sławna postać     

     -    postać wita się w języku danego kraju,

-         fotografia postaci (wymiary dowolne),

-         krótka biografia tej postaci (przeczytana albo autoprezentacja),

-         bezpośrednia prezentacja danej postaci,

d) strój narodowy lub charakterystyczny

(krótki komentarz stroju, można się przejść lub zaprezentować w inny sposób)

e) potrawa (może być makieta potrawy),(krótki komentarz)

f) album

(w dniu prezentacji album jest wykorzystany jako wystrój stoiska)

-         format nie mniejszy niż A4

-         możliwość zbindowania w szkole

-         ilość stron dowolna

-         forma redakcyjna dowolna

-         ująć najważniejsze informacje (mapa państwa, flaga państwa, ogólne wiadomości o środowisku geograficznym, zabytki, kultura (sławni ludzie): *literatura, *architektura, *muzyka

 

7. Szkolny Turniej Europejski.      /ok. 40 min./

 

8. Szkolna Eurowizja 2003 r. – koncert        / 3 min. x 9 kl. = 27 min./

-         zdjęcie wykonawcy muzycznego, które należy przygotować zostanie umieszczone jako dekoracja sceny,

Kolejność występów:

1. Grecja (III c)

2. Włochy (III a)

3. Szwecja (III b)

4. Niemcy (II c)

5. Holandia (II a)

6. Belgia (I c)

7. Francja (II b)

8. Hiszpania (I a) 

9. Wielka Brytania (I b)

 

Załącznik 1.

KONKURS „DZIEŃ WIOSNY W EUROPIE”

                                         KLASOWY TURNIEJ EUROPEJSKI

 

Imię i nazwisko………………………..…………                                              klasa……………

 

1.Co znaczy skrót UE?

 

……………………………………………………………………………………………………..

2.Ile obecnie jest krajów w UE?

 

……………………………………………………………………………………………………..

3.Jakie miasto jest stolicą UE?

 

……………………………………………………………………………………………………..

4.Jaką nazwę nosi obecnie waluta UE?

 

……………………………………………………………………………………………………..

5.Podaj 3 kraje UE,które nie wprowadziły nowej waluty unijnej.

 

……………………………………………………………………………………………………..

6.Zakreśl właściwą datę wprowadzenia waluty europejskiej:

2001                2002                2003

 

7.Wymień kraje należace do UE i ich stolice.

 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

8.Ile gwiazdek widnieje na fladze UE?

 

……………………………………………………………………………………………………..

9.Podaj 6 państw, kt…óre jako pierwsze utworzyły Wspólnote Europejską.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.Ile państw stowarzyszonych zakonczyło pomyslnie neocjacje o wstąpienie do UE?

 

………………………………………………………………………………………………………

11.Podaj przybliżoną date wstąpienia Polski do UE.

 

………………………………………………………………………………………………………

12.Wyjasnij, dlaczego na fladze UE znajduje się 12 gwiazdek.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Załącznik 2.

 

 

KLUCZ ODPOWIEDZI DO KLASOWEGO TURNIEJU EUROPEJSKIEGO

 

 

L.p.

 

Odpowiedź

 

 

Punktacja

1.

Unia Europejska

1pkt.

2.

15

1pkt.

3.

Bruksela

1pkt.

4.

Euro

1pkt.

5.

Wielka Brytania, Dania, Szwecja

1pkt. za podanie 1 państwa

Razem 3pkt.

6.

2002

1pkt.

7.

Austria                  Wiedeń

Belgia                    Bruksela

Dania                     Kopenhaga

Finlandia               Helsinki

Francja                  Paryż

Grecja                   Ateny

Hiszpania              Madryt

Holandia               Amsterdam

Irlandia                 Dublin

Luksemburg         Luksemburg

Niemcy                 Berlin

Portugalia             Lizbona

Szwecja                Sztokholm

Wielka Brytania    Londyn

Włochy                  Rzym

 

 

 

 

Za prawidłowe podanie państwa i stolicy 1pkt.

 

Razem 15pkt.

8.

12

1pkt.

9.

Niemcy, Włochy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg

Za podanie 1 państwa 1pkt.

Razem 6pkt.

10.

10

1pkt.

11.

Maj 2004

1pkt.

12.

-Symbolika chrześcijańska: 12 gwiazdek w wieńcu nad głową Maryi,

-12 symbolizuje doskonałość i dopełnienie,

-12 znaków zodiaku.

 

1 pkt.za jedną z możliwych odpowiedzi

Razem 1pkt.

                                                                                                              RAZEM 33 PKT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3.

KONKURS „DZIEŃ WIOSNY W EUROPIE”

 

PREZENTACJE WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH PRZEZ KLASY

 

Prowadzące: Marzena Prychocka

                     Emilia Rynkiewicz

                     Natalia Szpica

 

  1. Powitanie

 

MARZENA:   Serdecznie witamy wszystkich zebranych na Europejskim Dniu Wiosny. Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień na długo pozostanie w waszej pamięci. Zapraszamy do odbycia z nami fascynującej podróży po Europie. Będziemy przemieszczać się różnymi środkami lokomocji, w związku z tym prosimy o sprawne załatwienie formalności i niepowodowanie problemów przy międzylądowaniu i przesiadkach na dworcach kolejowych. Na terenach portowych prosimy o przestrzeganie szczególnej ostrożności.

Podróż jednak wymaga odpowiedniego przygotowania. Mamy już wykupione bilety, ale musimy również dowiedzieć się nieco o obszarze, który będziemy zwiedzać.

Na początek proponujemy zapoznać się z mityczną historią Europy...

 

  1. Legenda o Europie...

 

NATALIA: W dawnych czasach, kiedy bogowie chętnie odwiedzali Ziemię, żyła przecudnej urody panna o imieniu Europa. Dziewczyna była córką fenickiego władcy Agenora.

Pewnego dnia królewna Europa i jej przyjaciółki bawiły się na słonecznym morskim wybrzeżu. Dziewczęta tańczyły, śpiewały i kapały się w słonych falach morza. Nagle zauważyły, że ich zabawie przygląda się niezwykle piękny byk. Było to wspaniałe zwierzę o łagodnym, rozumnym spojrzeniu, atłasowej skórze i rozłożystych rogach. Zaciekawione panny zbliżyły się do niego i zaczęły go głaskać po grzbiecie.

W pewnym momencie byk przykląkł przed Europą, zapraszając ją do przejażdżki. Królewna przez chwilę się wahała, ale w końcu towarzyszki namówiły ją do zabawy. Gdy Europa usiadła na karku zwierzęcia, ten jednym susem ruszył do ucieczki. Przyjaciółki, widząc, że byk porywa biedną Europę, podniosły lament. Niestety zwierzę nie zważało ani na krzyk zrozpaczonych przyjaciółek ani na przerażenie Europy. Byk wpadł do morza i uniósł pannę na wyspę Kretę.

Zrozpaczony ojciec Europy wysłał na poszukiwania córki jej brata Kadmosa. Jednak pościg zawiódł. Okazało się bowiem, że pod postacią byka ukrył się sam Zeus, który zakochał się w pięknej królewnie. Na Krecie zbudował jej diamentowy pałac, gdzie dziewczyna pozostała do końca swych dni.

 

MARZENA:   Wysłuchaliśmy przepięknego mitu o miłości, a teraz czas na krótką powtórkę z historii integracji państw europejskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Historia Unii Europejskiej

 

EMILIA: Historia Europy to dzieje rozwoju wielkiej kultury i postępu gospodarczego, ale także historia wyniszczających wojen. Z potrzeby utrzymania dobrobytu i jedności na kontynencie europejskim zrodziła się demokracja.

Jednak silne przekonanie o potrzebie europejskiego porozumienia pojawiło się dopiero w XX wieku. Pomysł zjednoczenia Europy w okrutny sposób przed 60 laty próbowała realizować III Rzesza Hitlera, która dążyła do stworzenia „Nowej Europy”.

Na początku lat 50. rozpoczął się proces powstawania struktur, które dały początek dzisiejszej Unii Europejskiej. W 1950 roku sześć państw Europy Zachodniej: Francja, RFN, Kraje Beneluksu i Włochy utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Twórcą był aktywny działacz na rzecz integracji europejskiej Jean Monet, a na forum międzynarodowym przedstawił go minister spraw zagranicznych Robert Schuman. W ten sposób zakończyła się epoka konfliktów między tymi narodami. Duży wkład w powyższe dzieło miał kanclerz RFN, Konrad Adenauer. W 1957 roku „szóstka „ przyjęła tzw. Traktaty Rzymskie, które stworzyły dwie kolejne wspólnoty: Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Atomową. W latach 60. nastąpiło spowolnienie procesu integracji  za sprawą prezydenta Francji Charles’a de Gaulle’a, który miał własną wizję porządku europejskiego.

Wielkim wydarzeniem dla Wspólnot Europejskich stało się przyjęcie w 1973 roku nowych członków: Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Kolejne poszerzenie nastąpiło: w 1981roku, kiedy do struktur przystąpiła Grecja i 1986 – Hiszpania i Portugalia.

W 1991 roku w Maastricht przyjęto Traktat o Unii Europejskiej.

W 1995 roku Unia poszerzyła liczbę swoich członków o Austrię, Szwecję, i Finlandię.

Obecne Unię Europejską tworzy 15 państw zachodniej, południowej i północnej Europy.

W 2000 roku wprowadzono w 12 krajach unii wspólną walutę –EURO, która od 2002 roku całkowicie zastąpiła pieniądz narodowy.

 

 

NATALIA: Zjednoczona Europa postrzegana jest jako jedno państwo. Dlatego też jak każde inne państwo posiada własne symbole narodowe.

Flaga, którą tu widzimy, to dwanaście złotych gwiazd ułożonych koliście na lazurowym tle. Liczba gwiazd jest niezmienna. Jest to symbol doskonałości, harmonii i pełni.

Natomiast hymnem Unii jest muzyczna aranżacja preludium Ody do radości z IX symfonii Ludwika van Beethovena, dokonana przez Herberta von Karajana.

Prosimy o powstanie i wysłuchanie hymnu w wykonaniu naszych koleżanek.

 

 

  1. Hymn Oda do radości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Podróż po Europie:

NATALIA:     Proszę o zajęcie miejsc w samolocie. Właśnie wylatujemy do Wielkiej Brytanii. Linie lotnicze British Airways życzą miłego lotu. I już jesteśmy Heathrow Airport

Prezentacja- I B

 

MARZENA: Pasażerów prosimy o nieprzedłużanie pobytu w angielskich pubach, bowiem w dalszej podróży czeka na was jeszcze wiele intrygujących niespodzianek.

Oto jedna z nich … Spójrzcie przez okna, właśnie lecimy nad kanałem La Manche, kierując się na południowy - zachód do słonecznej Hiszpanii.

Prezentacja – I A

 

EMILIA: Czy jesteście gotowi na wspinaczkę wysokogórską? Jeśli tak, to zapraszam na przeprawę przez Pireneje w kierunku Francji. Nie obawiajcie się, że będziecie kontynuować podróż pieszo. Na parkingu stoi autokar klasy De Luxe.

Prezentacja – II B

 

NATALIA: Po intensywnej dawce wrażeń przez chwilę proponujemy zdrzemnąć się, bowiem trasa z Francji do Belgii przebiega nudną autostradą.

Prezentacja – I C

 

MARZENA: Z Belgii do Holandii jest niedaleko… Nie obawiajcie się przy tym drastycznego spadku dobrego samopoczucia, ponieważ depresja nikomu nie grozi w kraju kolorowych tulipanów.

Prezentacja-II A

 

EMILIA: Naszą podróż wciąż kontynuujemy autokarem. Zbliżamy się do Niemiec.

Prezentacja –II C

 

NATALIA: Uwaga, proszę się przygotować do odprawy promowej. Naszym celem jest obecnie Szwecja. Pozornie mogłoby się wydawać, że trasa będzie monotonna, ale atrakcji dostarczy nam niesamowita podróż morska, odbyta przez największe europejskie cieśniny Skagerrak i Kattegat.

Prezentacja –III B

 

EMILIA: Z lotniska w Sztokholmie wylatujemy do upalnej Italii. Prosimy przygotować się do odprawy lotniczej.

Prezentacja – III A

 

MARZENA: I znów znajdujemy się w strefie portowej. Prosimy o zachowanie ostrożności. Płyniemy do miejsca, które podobnie jak Włochy określa się kolebką ludzkiej kultury, mianowicie do Grecji.

Prezentacja – III C

 

MARZENA: I to już ostatni kraj w naszej wspaniałej podróży, ale nie martwcie się. Odbyliśmy podróż w naszej wyobraźni, teraz czas, abyście zaczęli poznawać Europę, podróżując z prawdziwym biletem w ręku. Tego gorąco wam wszystkim życzymy.

Zanim jednak zaczniecie pakować walizki, najpierw weźcie udział w Szkolnym Turnieju Europejskim, aby sprawdzić, czy poradzicie sobie w obcym państwie.

 

 

 

 

„DZIEŃ WIOSNY W EUROPIE”

PREZENTACJE WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH PRZEZ KLASY

CELE:

-ukazanie różnych aspektów życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej,

-poznanie środowiska życia ludzi innych krajów europejskich,

-otwarcie szkoły na życie innych krajów,

-wychowanie aktywnego obywatela,

-rozwijanie samodzielności myślenia, poszukiwania, działania, samodoskonalenia, komunikowania i współpracy w grupie.

 

Organizacja pracy komisji:

Zadanie

 

 

 

 

 

Klasa

 

ALBUM

-flaga

-kontury państwa

-ogólne wiadomości

-zabytki

-kultura

( 0-5 )

WYSTRÓJ

-flaga

-mapa

-charaktery-

styczne elementy

 

 

 

( 0-4 )

SŁAWNA POSTAĆ

-fotografia

-krótka biografia

-bezpośrednia prezentacja

 

 

( 0-3 )

STRÓJ NARODOWY LUB CHARAKTERY-

STYCZNY

 

 

 

( 0-4 )

POTRAWA

 

 

 

 

 

 

( 0-3 )

WYKONAWCA MUZYCZNY

-zdjęcie wykonawcy

-wykonanie utworu

-charakteryzacja

 

 

( 0-6 )

SUMA PUNKTÓW

 

max.25

 

I B

WIELKA BRYTANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I A

HISZPANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II B

FRANCJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I C

BELGIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II A

HOLANDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II C

NIEMCY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III B

SZWECJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III A

WŁOCHY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III C

GRECJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła informacji:

 

1)      Internet

2)      książki, publikacje, fotografie, czasopisma

3)      mapy, ilustracje

4)      rozmowy z wychowawcą, rodzicami

 

 

Dokumentacja:

 

1.         Flaga państwa 70cm x 100cm.

2.         Mapa konturowa z zaznaczonymi obiektami geograficznymi 60cm x 80cm.

3.         Charakterystyczne budowle i elementy związane z danym państwem.

4.         Fotografia, krótka biografia, bezpośrednia prezentacja danej postaci.

5.         Strój narodowy, rekwizyty.

6.         Potrawy charakterystyczna dla danego kraju.

7.         Zdjęcie wykonawcy muzycznego.

 

 

Terminy:

 

1.      Zbieranie materiałów do 20 grudnia 2002 r.

2.      Opracowanie materiałów do 17 marca 2003 r.

3.      Prezentacja 21 marca 2003 r.

 

 

                         Kryteria oceny:

 

-poprawność redagowania tekstów

-estetyka wykonania

-sposób prezentacji

-charakteryzacja zbliżona do oryginału

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4.

 

KONKURS „DZIEŃ WIOSNY W EUROPIE”

 

SZKOLNY TURNIEJ EUROPEJSKI

 

Miejsce: duża sala gimnastyczna

Rekwizyty: trzy stoliki dla trzech zespołów klasowych, trzy sztalugi z blokami piśmienniczymi, plansze z zadaniami, flamastry;

Czas trwania: około 40 minut

 

Szkolny Turniej Europejski

Zadania konkursowe:

  1. Na mapie politycznej Europy ponumerowane są państwa od 1 do 6. Podaj ich nazwy i stolice. Odpowiedzi zapisz na kartkach. (0-6)

 

Prawidłowa odpowiedź

Punktacja

Włochy –Rzym, Francja – Paryż, Niemcy – Berlin,

 Belgia- Bruksela, Holandia – Amsterdam,

Luksemburg – Luksemburg.

 

-za prawidłowe podanie państwa i stolicy-1pkt.

-poprawne podanie państwa i niepoprawnie stolicy-0pkt.

 

  1. Dlaczego w zadaniu 1 zostały zaznaczone te konkretne 6 państw? (0-1)

 

Prawidłowa odpowiedź

Punktacja

*Były to państwa tworzące Wspólnotę Europejską.

*Państwa, które podpisały Traktat Paryski, czyli Traktat o Ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

- reprezentanci klas za poprawą odpowiedź na pytanie otrzymują 1 pkt.

 

  1. W kopertach znajdują się kartki z nazwami krajów członkowskich i daty ich wstąpienia do UE. Dopasuj datę do danego kraju lub grupy krajów i ułóż chronologicznie. Czas 30 sekund. Odpowiedzi naklejane są na sztalugi. (0-3)

 

Prawidłowa odpowiedź

Punktacja

1952- Włochy, Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg;

1972-Dania, Irlandia, Wielka Brytania;

1981- Grecja;

1985- Hiszpania i Portugalia;

1995- Austria, Finlandia, Szwecja

- bezbłędne rozwiązanie – 3 pkt.

- za 1 błąd – 2 pkt.

- za 2 błędy -1 pkt.

- za popełnienie większej liczby błędów – 0 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. „Europejska sobota” (0-3)

Grupy otrzymują tekst, prowadzący odczytuje tekst głośno. Czas na rozwiązanie zadania 2 min.

 

Podkreśl w tekście wszystkie nazwy niepolskich produktów, a następnie wypisz je przy odpowiednich państwach pod tekstem.

 

EUROPEJSKA SOBOTA

 

Mariola wyskoczyła z łóżka o 8:00 rano, szybkim ruchem włączyła radiomagnetofon i przy rytmicznych dźwiękach nowego przeboju Modern Talking raźno ruszyła do łazienki. Sięgnęła po ulubiony tonik L`Oreal i rewelacyjny krem Fleur de Sante dla nastolatek.

Sobotni poranek nastrajał ją optymistycznie, tym bardziej, że mama dostała premię i miały dziś pojechać do Auchan`a na zakupy. Panowie – sześcioletni brat Marioli, Tomek wraz z tatą – zostali w domu sami dzielnie przygotowując obiad.

Na parkingu przed supermarketem było bardzo tłoczno, ale na szczęście znalazło się trochę miejsca na ich małe Cinquecento. Oprócz zwykłych zakupów mogły sobie dziś pozwolić na małe szaleństwo. Dla Tomka nowy zestaw klocków, dla ojca album zawierający zdjęcia i opis Kopca Waterloo, dla całej rodzinki trochę bananów, mandarynek i soczystych grejpfrutów na sałatkę owocową, dla babci rewelacyjne cebulki nowej odmiany tulipanów. Później powędrowały do pobliskiej Ikei po nowe zasłony do dużego pokoju. Zgłodniałe wdepnęły do małego barku obok sklepu i nie zważając na kalorie zafundowały sobie ulubioną musakę z bakłażanów. Raptem zadzwonił telefon Marioli – przedmiot zazdrości kilku koleżanek. To Michał, chłopak Marioli, poinformował ją, że właśnie kupił bilety do kina na „ Mr Bean”.

- No mamo – z satysfakcją w głosie westchnęła Mariola – To jest prawdziwie europejska sobota.

Belgia………………………………………………………..

Francja………………………………………………………

Grecja……………………………………………………….

Hiszpania……………………………………………………

Holandia……………………………………………………..

Niemcy………………………………………………………

Szwecja………………………………………………………

Wielka Brytania………………………………………………

Włochy………………………………………………………

 

Prawidłowa odpowiedź

Punktacja

Belgia- Waterloo

Francja- L`Oreal lub Fleur de Sante

Grecja- musaka

Hiszpania- owoce cytrusowe

Holandia- cebulki tulipanów

Niemcy – Modern Talking

Szwecja- Ikea

Wielka Brytania- „Mr Bean”

Włochy- Cinquecento

 

- za poprawne 8-9 - 3 pkt.

- za poprawne 6-7 – 2 pkt.

- za poprawne 4-5 – 1 pkt.

- za poprawne 0-3 – 0 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wymień 4 główne instytucje UE i ich siedziby.

Piszą na kartkach, wieszają na sztalugi i odczytują. (0-4)

Prawidłowa odpowiedź

Punktacja

1.Rada Unii Europejskiej- Bruksela

2.Parlament Europejski- Strasburg

3.Komisja Europejska- Bruksela

4.Europejski Trybunał Sprawiedliwości-Luksemburg

5.Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich-Luksemburg

 

- bezbłędne rozwiązanie – 4 pkt.

- za 1 błąd – 3 pkt.

- za 2 błędy - 2 pkt.

- za 3 błędy – 1 pkt.

- za popełnienie większej liczby błędów – 0 pkt.

 

 

6. Przeliczanie waluty europejskiej:

W UE od 1 stycznia 2002 roku płaci się wspólną walutą – euro.(0-3)

- na sztalugach wywieszone są plansze z przelicznikami,

- prowadzący odczytuje,

- uczestnicy na kartkach dokonują przeliczeń,

- wywieszają odpowiedzi i odczytują je.

Czas 2 min.

1 EURO to:

Ile EURO otrzymamy po wymianie:

PrawidłOdp.

Punktacja:

341 drachm greckich

682 drachm greckich

2

- za poprawne 12 -9 – 3pkt.

- za poprawne  8-5 - 2 pkt.

- za poprawne  4-1 – 1 pkt.

- za popełnienie większej liczby błędów - 0pkt.

 

200 escudo portugalskich

600 escudo portugalskich

3

41 franków belgijskich

82 franków belgijskich

2

41 franków luksemburskich

123 franków luksemburskich

3

7 franków francuskich

35 franków francuskich

5

1 funt irlandzki

5 funt irlandzki

5

2 guldeny holenderski

10 guldenów holenderskich

5

1936 lirów włoskich

1936 lirów włoskich

1

6 marek fińskich

24 marek fińskich

4

2 marki niemieckie

20 marki niemieckie

10

166 peset hiszpańskich

830 peset hiszpańskich

5

14 szylingów austriackich

70 szylingów austriackich

5

 

7. Pytanie z języka angielskiego (0-6)

Podaj angielskie nazwy krajów UE:

Piszą na kartkach, wieszają na sztalugi i odczytują

 

Poprawne odpowiedzi

Punktacja

Dania    

Hiszpania

Holandia

Niemcy

Brytania Wielka

Włochy

- Denmark

- Spain

- Netherlands

- Germany

- Great Britain

- Italy

- za wszystkie odp. poprawne 6pkt.

- za każdą błędną odpowiedź utrata 1pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Rozsypanka (0-4)

Przestaw litery tak, aby utworzyły główne cele UE:

a)PIE, BEZ, ŃST, CZE,WO

b) TĘP, POS, DAR, GOS, PO, CZY

c) ĘP, PO , ST, CZNY, OŁE, SP

d) NA, OCH, RO, ŚCI, NO WOL, AW, PR, I , ERE, INT, SÓW, ELI, OBYW, AT

Prawidłowo ułożone hasła przypinają do tablic.

Prawidłowa odpowiedź

Punktacja

a) BEZPIECZEŃSTWO

b)POSTĘP GOSPODARCZY

c)POSTĘP SPOŁECZNY

d)OCHRONA WOLNOŚCI , PRAW I INTERESÓW OBYWATELI

- za bezbłędne rozwiązanie – 4 pkt.

- za każdą błędną odpowiedź utrata 1pkt.

 

 

 

9. Wyjaśnij nazwy: EWW i S, EWG, EURATOM (0-3)

Prawidłowa odpowiedź

Punktacja

EWW i S- Europejska Wspólnota Węgla i Stali

EWG- Europejska Wspólnota Gospodarcza

EURATOM- Europejska Wspólnota Energii Atomowej

- za bezbłędne rozwiązanie – 3 pkt.

- za każdą błędną odpowiedź utrata 1pkt.

 

 

10.Szybkie pytania (0-18)

Prowadzący czyta pytanie. Drużyna wybiera numer pytania, jeśli na nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, pytanie jest kierowane do publiczności.

Lp

Pytania

Odpowiedzi

Punktacja

1.

Gdzie w Europie mężczyźni noszą spódnice?

w Szkocji

Za poprawną odpowiedź otrzymuje 1pkt. 

 

2.

W którym mieście znajduje się Wieża Eiffla?

w Paryżu

3.

Które państwo kojarzy się z tulipanami i wiatrakami?

Holandia

4.

Nad jaką rzeką leży Paryż ?

nad Sekwaną

5.

Jakim językiem porozumiewają się Austriacy?

niemieckim

6.

Do którego miasta prowadzą wszystkie drogi?

do Rzymu

7.

Czy Belgia jest najmniejszym państwem Europy?

nie

8.

Najpopularniejszy napój alkoholowy Niemców?

piwo

9.

Z jakim państwem graniczy Portugalia?

z Hiszpanią

10

W którym kraju produkowane są mercedesy?

w Niemczech

11

Które państwo przypomina swoim kształtem but?

Włochy

12

Które państwa tworzą Benelux?

 

Belgia, Holandia, Luksemburg

13

Czy przez Europę przebiega południk 00?

tak

14

Jak żartobliwie określa się Włochów?

Makaroniarze

15

Podaj imię i nazwisko skoczka, który wygrał w 2002 roku Turniej Czterech Skoczni?

S. Hannawald

16

Co wspólnego mają Kopenhaga i Warszawa?

syrenkę

17

Miasto gondolierów.

Wenecja

18

Z którego państwa wywodzi się flamenco?

Hiszpania

 

 

 

 

 

 

KARTA PUNKTACJI: SZKLONEGO TURNIEJU EUROPEJSKIEGO

 

                    

                      KLASA

 

ZADANIE

 

 

I A, II A,  III A

 

I B, II B, III B

 

I C, II C, III C

ZAD. 1

 

0-6 pkt.

 

 

 

ZAD. 2

 

0-1 pkt.

 

 

 

ZAD. 3

 

0-3 pkt.

 

 

 

ZAD. 4

 

0-3 pkt.

 

 

 

ZAD. 5

 

0-4 pkt.

 

 

 

ZAD. 6

 

0-3 pkt

 

 

 

ZAD. 7

 

0-6 pkt.

 

 

 

ZAD. 8

 

0-4 pkt.

 

 

 

ZAD. 9

 

0-3 pkt.

 

 

 

ZAD. 10

 

0-6 pkt.

 

 

 

SUMA

PUNKTÓW

Max. 39 pkt.

 

 

 

MIEJSCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 5.

KONKURS „DZIEŃ WIOSNY W EUROPIE”

 

SZKOLNA EUROWIZJA

 

Nasza wędrówka po Europie dobiega końca... Jednak przed nami jeszcze wspaniały koncert europejskich gwiazd, których muzyka udzieli nam paszportu do krajów wspólnoty europejskiej i zadba, aby doskonały nastrój towarzyszył nam przez resztę dnia.

 

1. Pierwsza wystąpi Polka greckiego pochodzenia, Eleni Dzoka, z refleksyjną piosenką Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca.

 

2. Czy jesteście głodni? Mam dla wszystkich propozycję. Wyjmijcie kartki i długopisy, bo za chwilę włoska grupa MACARONI [czyt. makaroni] poda przepis na zupę rzymską w piosence ZUPPA [czyt. cupa] ROMANA.

 

3. Czy znacie zespół, którego nazwa czytana od początku i od końca brzmi tak samo? Tak, to szwedzka grupa ABBA z piosenką o włoskim tytule MAMMA MIA [czyt. mama mija].

 

4. Jeśli nie macie pomysłu na romantyczne wyznanie miłosne, pomoże wam w tym niemiecka grupa MODERN TALKING [czyt. modern tokin’] w piosence Cherry, cherry lady[czyt. szeri, szeri lejdi].

 

5. Sercowe zmagania za nami, a teraz holenderska kapela HERMES HOUSE BAND [czyt. hermes haus bend] poderwie was do życia, śpiewając Life is life [czyt. lajf is lajf].

 

6. A oto piękna Belgijka VAYA CON DIOS [czyt. waja kon dijos], która chętnie wytłumaczy wam, na czym polega tajemnica kobiety w nastrojowej piosence What’s a woman. [czyt. łoc a łumen].

 

7.Teraz na scenę zapraszamy młodą Francuzkę ALIZEE, która ma już wszystkiego dosyć J’en ai marre! [czyt. żą ne mar].

 

8. ENRIQUE IGLESIASA nie trzeba specjalnie zapowiadać. Oto on – w boskim rytmie Rhythm divine [czyt. rytm diwajn]

 

9. I na koniec zapraszam PINK z piosenką Don’t let me get me.

 

strona główna

reportaż z imprezy