„ORTOGRAFIA NA WESOŁO”- KONKURS DRUŻYN

 

 

Miejsce imprezy: sala gimnastyczna

Uczestnicy: uczniowie klas I-III z wychowawczyniami

Czas trwania: 90 min

Cele:

Uczeń:

Ø     utrwala poznane zasady ortograficzne i stosuje je w praktyce,

Ø     weryfikuje swoje umiejętności ortograficzne,

Ø     rozumie konieczność korzystania ze słowników ortograficznych,

Ø     zgodnie współpracuje w grupie,

Ø     ma świadomość, że od dobrej współpracy wszystkich uczestników zależy sukces drużyny,

Środki dydaktyczne: słowniki ortograficzne, arkusze białego papieru pakowego, markery, kredki, klej, wizytówki w 6 kolorach, litery na kartonikach, oznakowane kolorami kartki do pisemnych konkurencji, zagadki na paskach papieru, plansze z naklejonymi wyrazami dla VI grup, plansza do punktacji, wydrukowany tekst pisania z pamięci, drobne upominki zwycięzcom, piosenka „Klik uczy ortografii”.

 

I. Przygotowanie:

1.     Omówienie przebiegu konkursu na spotkaniu zespołu samokształceniowego.

2.     Wykonanie wizytówek w sześciu kolorach – podział każdej klasy
na 6 grup.

3.     Powołanie jury i opracowanie karty do punktacji.

 

II. Przebieg:

1.     Powitanie: (Osoby, które czują się powitane machają do prowadzącej)

Witam tych, którym zdarza się popełniać błędy podczas pisania.

Witam tych, którzy piszą bezbłędnie.

Witam tych, których imię i nazwisko pisze się wielka literą.

Witam tych, których wizytówki są w kolorze żółtym.(Wymieniamy wszystkie kolejne kolory.)

2.     Przedstawienie celu spotkania.

3.     Przedstawienie jury i zasad oceniania.

4.     Podział wszystkich uczniów na sześć drużyn wg koloru wizytówki.
Dzieci siadają na oznaczonych siedziskach słuchając piosenki „Klik uczy ortografii”.

5.     Losowanie nauczycieli-opiekunów do poszczególnych drużyn. Nauczyciele losują kolor i zajmują miejsce przy swojej drużynie.

6.     Losowanie przez przedstawicieli drużyn liter: ó, u, h, ch, ż, rz

7.     Wymyślenie, z wylosowaną literą, nazwy dla drużyny i zapisanie jej na swojej dużej wizytówce. (1 p.)

8.     Uzasadnianie pisowni wskazanych wyrazów. Zapisanie zasady ortograficznej decydującej o pisowni tych wyrazów. Zaprezentowanie swoich prac (zawieszenie na sznurku spinaczami do bielizny
i odczytanie). (2 p.)

I grupa

mróz

lód

piórko

ogród

łóżko

stwór

siódmy

mówił

skrót

II grupa

ujrzał

drzewo

brzoza

grzeje

patrzy

krzak

przy

chrzest

wrzask

III grupa

ważyć

pieniężny

bliżej

drużyna

wożę

wyżej

książka

uważny

 

IV grupa

żołnierz

w jeziorze

w garze

morze

w parze

chorzy

stworzyć

rowerzysta

oparzyć

 

V grupa

groch

kielich

mech

strych

śmiech

strach

ucho

sucho

piechota

VI grupa

ciasto

konie

ciemno

zioła

ślimak

pić

nić

ćma

bańka

 

9.     Przypomnienie funkcji słownika ortograficznego i sposobu wyszukiwania w nim wyrazów.

10.                       Losowanie liter (po 6 dla każdej drużyny). Na sygnał, dzieci z literami ustawiają się przed swoją drużyną w kolejności alfabetycznej. (1 p.)

11.                       Wybór przedstawicieli drużyn - wyszukiwanie wskazanego wyrazu
w słowniczku ortograficznym
. (1 p. dla najszybszej osoby)

12.                       Wykonanie przez drużyny ilustrowanego słowniczka ortograficznego (wyrazy z wylosowaną na początku literą). Podpisane ilustracje muszą być naklejone na otrzymanych planszach w kolejności alfabetycznej! (2p. za właściwą kolejność,1 p. za każdy dobrze podpisany i zilustrowany wyraz)

13.                       Drużynowe pisanie z pamięci.

4-osobowe reprezentacje drużyn muszą bezbłędnie napisać tekst
z trudnościami ortograficznymi. Tekst leży w pewnej odległości od drużyn (każda drużyna ma swój tekst). Zawodnicy biegnąc do tekstu, pojedynczo, odczytują i zapamiętują kolejne wyrazy. Po powrocie dyktują osobie piszącej. Wówczas może biec kolejna osoba. Tekst dyktanda sprawdza jury. (za każdy błąd ortograficzny odejmujemy 1 p.)

Tekst :

Nastała zima. Mróz i śnieg dokuczają zwierzętom. Harcerze zawiesili
w ogródku ptasią stołówkę.

 

14.                       Odgadywanie zagadek – zapisanie rozwiązania na kartce. (1p. poprawne odgadnięcie i 1p. za poprawny zapis)

 

Kolorowe mam drewienko, chcesz mną pisać, zaostrz cienko.

Mają cztery struny. Gdy użyjesz smyczka, rozlegnie się wkoło wesoła muzyczka.

Pełznie wśród trawy, w kłębek się zwija. Gdy ją zobaczysz, z daleka omijaj.

Mają mnie strażacy, kiedy dom się pali, abym chronił głowę, gdy belka się wali.

Rośnie krzywo nad strumykiem, gałązkami wodę trąca i choć łez nie roni, mówią, że płacząca.

Wiatr drzewa wyrwać nie może, bo je mocno trzyma...

Żółty, słodki, w smaku miły, z kwiatów pszczółki go zrobiły.

15.                       Podliczenie punktów, ogłoszenie przez jury wyników, nagrodzenie zwycięzców.

Podczas pracy jury dzieci uczą się wierszyków ortograficznych:

Ja Wielka Litera
Kłaniam ci się nisko
Napisz mnie, gdy piszesz
Imię i nazwisko
i po kropce mnie napisz
bo
powiem, że się gapisz.

Ta zabawa to ho, ho
Tu się "ó" zamienia w "o".

16.                       Pożegnanie uczestników zabawy.

Opracowanie scenariusza :
mgr Bernadeta Mariola Sagun
nauczycielka kształcenia zintegrowanego
w
ZS w Juchnowcu Górnym