Katarzyna Chrościcka

Nauczyciel geografii i przyrody

wZespole Szkół w Juchnowcu Górnym    

 

PLAN METODYCZNY

         Przedmiot: Godzina do dyspozycji wychowawcy klasowego

Temat: Nie ma skutku bez przyczyny – jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny

Klasa: IV b

Miejsce: klasa z przygotowanymi stolikami do pracy w grupach

Czas:45 minut

 

Cel ogólny:  Uświadomienie sobie przez uczniów istnienia zależności pomiędzy przyczyną i skutkiem a odpowiedzialnością.

 

Cele szczegółowe:

1.     Umiejętności:

Uczeń potrafi: - wyjaśnić, co to znaczy odpowiedzialność

                   -  wyjaśnić zależności: przyczyna – skutek –odpowiedzialność

                        - określić, za co może być odpowiedzialne dziecko

2.     Umiejętności:

Uczeń potrafi: - na podstawie rozmowy wykazać, za co dzieci są odpowiedzialne i kto odpowiada za dzieci

                                      - posługując się wiadomościami z życia codziennego rozumie powinności dzieci wobec osób za nie    

                        odpowiedzialnych

Postawy:

·        Umiejętność pracy w grupie

·        Rozwijanie prawidłowych zachowań

               Środki dydaktyczne: opowiadanie, rekwizyty: G.1:druty, włóczka, fragment szalika, G.2:nóż, jabłko, skórka, pestki

                                     G.3:orzechy, łupiny, G.4: szklanka czysta, szklanka ze śladem pomadki, rozsypanka wyrazowa

Metody pracy: burza mózgów, dyskusja, układanie opowiadania, układanie rozsypanki

Formy pracy: grupowa, indywidualna,

 

 

 

Tok

 lekcji

Czynności uczniów

Czynności nauczyciela

Pomoce dydaktyczne

Wstępna

 

 

Wybór lidera nadzorującego prace w grupie

 

Poznanie celów i tematu lekcji

Czynności organizacyjne. Sprawdzenie listy obecności.

Podział klasy na grupy.

 

Uświadomienie uczniom celów lekcji.

Zapoznanie z tematem lekcji.

 

Główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie zastanawiają się w grupach („burza mózgów”)

Omawiają głośno swoje spostrzeżenia. 

Zabawa w detektywa. Na podstawie przedmiotów ułożonych na stoliku proszę określić: Skąd się wzięły te przdmioty? Kto tu był? Co robił? W jakiej kolejności wykonywał swoje czynności? Po czym to poznamy? Czy była tam kobieta czy mężczyzna? Co wymogło być przyczyną przerwania danej czynności?

G.1:druty, włóczka, fragment szalika,

G.2:nóż, jabłko, skórka, pestki

G.3:orzechy, łupiny,

G.4: szklanka czysta, szklanka ze śladem pomadki,

Kolejno odpowiadają na pytania.

Pytanie: Podaj przyczynę , skąd się wzięły :

a)      Piónik w teczce

b)      Ławka w klasie

c)      Kreda na tablicy

d)      Guz na głowie (sam się zrobił?)

e)      Zupa w talerzu? itd.

 

Dyskusja w grupach. Odpowiedź na pytanie.

Co występuje wcześniej skutek czy przyczyna?

Uczniowie słuchają

Udzielają odpowiedzi.

 

 

 

 

 

 

Grupy układają krótką opowieść i prezentują kolegom.

 

 

Podają propozycje rozwiązań.

Zapisują na kartkach rady dla Jasie i przypinają na tablicy.

 

 

Po konsultacji w grupach wyjaśniają

Nauczyciel czyta fragment opowiadania.

Odpowiedzcie na pytania:

Co było przyczyną porannych kłopotów Jasia? Podajcie kolejność zdarzeń.

Czy mógł kogoś winić za zaistniałą sytuację?

  

 

 

Spróbujcie dokończyć opowiadanie – Co było potem w szkole?

 

 

Spróbujcie poradzić Jasiowi, jak należy się zachować aby w przyszłości nie mieć takich kłopotów?

 

BYĆ ODPOWIEDZIALNYM  - TO WZIĄĆ NA SIEBIE SKUTKI POSTĘPOWANIA

Powiedzcie własnymi słowami co to znaczy – być odpowiedzialnym?

Opowiadanie: Jaś bawił się z kolegami, a potem poszedł do domu odrabiać lekcje. Przypomniał sobie, że zaraz będzie mecz, więc włączył telewizor. Był głodny . Zrobił kanapkę z miodem, którą położył na stoliku gdy zadzwonił telefon. To koledzy proponowali wyjście na boisko. Chętnie wybiegł z domu. Kiedy wrócił było już ciemno i zaraz poszedł spać. Rano zaczął pakować rzeczy do torby. Nie mógł znaleźć zeszytu z matematyki, miał nieodrobione zadanie. Zaczął szukać, płakać i spóźnił się do szkoły.

 

 

 

 

 

Uczniowie odpowiadają

Podaje sytuacje problemowe:

Co zrobi odpowiedzialne dziecko, gdy:

-zakończy zabawę

- skończy jeść obiad

-wróci ze sklepu itd.

 

Uczniowie odpowiadają

Podaje sytuacje problemowe:

Kto ponosi odpowiedzialność za:

- niesmaczny obiad

- dziurę w oponie samochodu

- brak kredy w klasie

- rozlane mleko przez kota itd.

 

Uczniowie odpowiadają. Podają przykłady.

Czy zwierzęta ponoszą odpowiedzialność? Dlaczego? Podaj przykłady.

Końcowa

Układają hasło: NIE MA SKUTKU BEZ PRZYCZYNY

Wyjaśniają hasło.

Rozdaje rozsypanke wyrazową

Rozsypanka wyrazowa

 

Narysujcie w domu sytuację z życia codziennego przedstawiającą przyczynę i skutek .