Katarzyna Chrościcka

nauczyciel geografii i przyrody

w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym

 

Plan metodyczny

Przedmiot: Godzina do dyspozycji wychowawcy klasowego

Klasa: III gimnazjum

Temat: Nałogi czy silna wola i zdrowie

 

Cel główny: Uświadomienie młodzieży szkolnej jak niebezpieczne są używki i     

                   jak im zapobiegać

 

Cele szczegółowe:

Wiadomości:

Uczeń potrafi: - podać definicję nałogu, używki

                   -wymienia przyczyny i skutki sięgania po używki

                   -zna sposoby odmawiania

Umiejętności:

Uczeń potrafi: -uzasadnia dlaczego picie i palenie jest niebezpieczne szczególnie  

                   w młodym wieku

   - zajmuje stanowisko wobec używania alkoholu i innych używek

                       - podaje przykłady asertywnej odmowy nakłaniającym do    

                        spożywania

Postawy:

·        Potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności w życiu

·        Aktywnie uczestniczy w pracy na lekcji

 

 

Formy pracy: zespołowa, w małych grupach

Metody: opowiadanie, pogadanka, scenka z życia rodzinnego, dyskusja, tworzenie plakatu, rozwiązywanie krzyżówki

Środki dydaktyczne: film, plansza z hasłem, krzyżówka, karty do diagnozowania sposobów odmawiania

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Część  lekcji

Czynności uczniów

Czynności nauczyciela

Środki dydaktyczne

Docelowe

Zadania dydaktyczne

Wstępna

 

 

Sprawdzenie obecności

Podanie tematu i omówienie celów lekcji

 

Przypomnienie o szkodliwości palenia

Obejrzenie filmu p.t.: „Paląc szkodzisz sobie i innym”

Przygotowanie uczniów do pracy poprzez przypomnienie im podstawowych wiadomości o szkodliwości palenia

Film

 

Główna

Ćwiczenie

„ Jak odmawiam, jak jestem namawiany”

Otrzymują karty z pustymi chmurkami i mają za zadania w grupach wypełnienie miejsc tekstem osoby namawiającej  i odmawiającej

Nauczyciel prosi uczniów, aby wymienili znane im rodzaje nałogów i odpowiedzieli jak one postąpiły w sytuacji osoby namawiającej i domawiającej

Karty do diagnozowania sposobów odmawiania

Ustalają w grupach wspólną definicję „nałogu”. „używki

Odczytują

Wywiesza na tablicy swoją definicję

 

Przedstawienie sposobów odmawiania

Słuchają przykładów podawanych przez nauczyciela

Wyjaśnia uczniom sposoby odmawiania i poucza jak powinny wykorzystać to w swoim życiu

Plansza: „Sześć

sposobów odmawiania”

 

Maja za zadanie zakwalifikować przeczytany tekst do jednego z podanych sposobów odmawiania

Odczytuje wypełnione  wcześniej karty 

Karty do diagnozowania sposobów odmawiania

Wypełnione wcześniej

Zastanawiają się w grupach i odpowiadają

Pytanie: co powoduje , ze ludzie popadają w nałóg a w konsekwencji uzależniają się

 

Poszukiwanie właściwych rozwiązań problemu

„Burza mózgów”- uzupełnianie karty pracy

Prezentują swoje prace

Co zrobić , żeby zapobiec nałogowi i jak z nim walczyć?

Karta pracy: Jak zapobiegać lub walczyć z nałogiem”

Końcowa

Utrwalenie postawy „Bądź sobą „poprzez rozwiązani krzyżówki

Otrzymują do rozwiązania krzyżówkę

Odgadują jej hasło

Polecenie wypełnienia krzyżówki

Krzyżówka

 

 

 

 

Załącznik1

 

 

                   Sześć sposobów odmawiania:

 

1.     Powiedz „Nie

Mówiąc , „Nie” bądź stanowczy, ale uprzejmy. Krótkie  „Nie” pozwoli Ci nie wdawać się w zbędne dyskusje.

 

2.     Odejdź

Nie musisz niczego tłumaczyć. Idź z podniesioną głową, bądź odważny i pewny siebie.

 

3.     Zmień temat

Zmiana tematu może sprawić, także inni zaczną się inaczej zachowywać.

 

4.     Powiedz coś śmiesznego

Możesz tę propozycje obrócić w żart. Poczucie humoru czyni każdą sytuację lżejszą i łatwiejszą. Np. jeśli kolega namawia, żebyś zapalił papierosa, możesz powiedzieć: „Nie, dziękuję , wolę zaciągnąć się zapachem starych skarpetek”.

 

5.     Zignoruj propozycję

Kiedy dzieje się coś, w czym nie chcesz uczestniczyć, nie zwracaj uwagi na to co robią inni. Rób to co uważasz za słuszne.

 

6.     Podsuń lepszy pomysł

Można zastąpić zły pomysł własnym, mądrzejszym, lepszym. Okaż swój entuzjazm dla nowego pomysłu, zachęć kolegów do porzucenia głupiego i zajęcia się twoją świetną propozycją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Krzyżówka

 

1.    Reakcja człowieka uzależnionego, gdy brakuje mu jego nałogu.

2.    W dużych ilościach spożywa ją alkoholik.

3.    Palenie ich powoduje najczęściej raka.

4.    Przyjmowany ustnie lub dożylnie powoduje zawsze śmierć.

5.    Obfite jedzenie.

6.    Szkodliwe nawyki.

7.    Ona ma dziwny nawyk (nałóg): nie mówi prawdy, czyli………