Katarzyna Chrościcka

nauczyciel geografii i przyrody

w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym

 

                   Scenariusz lekcji

 

Przedmiot: Godzina do dyspozycji wychowawcy klasowego

Temat: Środki masowego przekazu –dokonujemy właściwego wyboru

Klasa: II b

Ścieżka edukacyjna: Edukacja czytelniczo- medialna

Program profilaktyczny

 

Cel główny: Poznanie zagrożeń płynących z nieracjonalnego korzystania ze środków multimedialnych,

 

Cele szczegółowe:

Wiadomości:

Uczeń potrafi: -właściwie do swojego wieku i zainteresowań dobrać programy            telewizyjne

   - odróżnić rzeczywistość od fikcji

 

Umiejętności:

Uczeń potrafi:  -określić na czym polega mądre korzystanie z telewizji

- posługując się nabytymi wiadomościami wyraża własne   poglądy i opinie na temat programów telewizyjnych

 

Postawy:

·        Umiejętność pracy w grupie i poczucie odpowiedzialności za sposoby i wyniki pracy zespołu

·        Kształtowanie zwyczaju właściwego korzystania z telewizji

·        Upowszechnianie zainteresowań i indywidualnych form spędzania wolnego czasu

 

Środki dydaktyczne: test, kolorowe kartki i flamastry

Formy pracy: indywidualna, grupowa

Metody pracy:pogadanka, „burza mózgów”, debata „za”  i  „przeciw”

Miejsce: klasa z przygotowanymi stolikami do pracy w grupach

Czas: 45 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.     Czynności porządkowe: powitanie, sprawdzenie obecności

2.     Podanie tematu lekcji: Środki masowego przekazu –dokonujemy właściwego wyboru

3.     Podział na grupy i wybór lidera

4.     Rozdanie uczniom testu do wypełnienia:

1)    Ile godzin dziennie oglądasz telewizję?

a)1    b)2    c)3  d)więcej

2) Jaki rodzaj filmów podoba ci się najbardziej?

a. sensacyjne    b. przygodowe    c. filmy grozy

d. komedie    e. science fiction    f. bajki

3)    Najczęściej oglądasz telewizję

 a. sam(a)    b. z rodzicami    c. z rodzeństwem

4) Czy oglądasz filmy emitowane nocą?

a. tak        b. nigdy       c. czasami

5)    Które programy lubisz najbardziej?

a. przyrodnicze       b. muzyczne       c. naukowe

d. teleturnieje        e. historyczne    f. publicystyczne

6)    Jakie seriale lubisz najbardziej?

……………………………………………………………………….

7)    Jaki ciekawy film oglądałeś (aś) ostatnio?

……………………………………………………………………….

8)    Co wolisz ?

a. oglądać telewizję         b. czytać książki         c. obejrzeć film w kinie

                9) Z czego mógłbyś (mogłabyś) w ogóle zrezygnować?

                     a. z telewizji                   b. z książek                     c. ze sportu

4.Po wypełnieniu ankiety nauczyciel udziela poprawnych odpowiedzi i uzasadnia właściwy wybór, w celu uświadomienia uczniom pozytywnego i negatywnego wpływu na ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

5. Praca w grupach, opracowanie tematu:

Co się dzieje z wyobraźnią, kiedy:

a)     tylko słuchasz lub czytasz?

b)    tylko oglądasz?

c)     czy potrzebna jest człowiekowi wyobraźnia, aby mógł się wczuć w sytuację drugiego człowieka i zrozumieć go?

 6.Prezentacja prac poszczególnych grup.

 7. „Sąd na telewizją”

Na podstawie wyników z testu klasę dzielimy na dwie grupy: OSKARŻYCIELI I OBROŃCÓW, którzy przygotują argumenty „za” i „przeciw” telewizji.

Swoje spostrzeżenia i opinie zapisują na kolorowych kartkach i przypinają do tablicy.

 8.Podsumowanie lekcji:

Jako podsumowanie lekcji proponuję ułożenie regulaminu korzystania z telewizji. Na tablicy zapisujemy hasło:

Jak rozważnie korzystać z telewizji