SCENARIUSZ IMPREZY NA I DZIEŃ WIOSNY

„CUDZE CHWALICIE – SWEGO NIE ZNACIE”

 

CELE:

·  Przybliżenie wiadomości o regionach Polski

·  Poznanie charakterystycznych cech kultury ludowej poszczególnych regionów

·  Przypomnienie wiadomości geograficznych i historycznych o kraju

·  Poznanie popularnych piosenek polskich

·  Integracja uczniów gimnazjum przez zabawę

·  Umiejętność współpracy w grupach

·  Umiejętność „zdrowej rywalizacji”

 

 

 

FORMA:

konkurs

 

 

MIEJSCE:

szkolna sala gimnastyczna

 

 

 

 

PROWADZĄCY:

 

Natalia Matwiejczuk

Edyta Łukaszuk

 

 

 

 

 

TERMIN:

22.03.2004

 

 

 

 

OPRACOWAŁA:

Aneta Białous
PRZYGOTOWANIE:

 

 1. każda klasa losuje województwo, które będzie reprezentować;
 2. wszyscy uczniowie wraz z wychowawcą ubierają się w tym dniu na zielono;
 3. uczennice muszą mieć na głowach własnoręcznie wykonane wianki ludowe, uczniowie nakładają kapelusze ozdobione elementami ludowymi (najlepiej charakterystyczne dla swego regionu);
 4. każda klasa przygotowuje rymowankę o regionie;
 5. każda klasa przygotowuje materiały potrzebne do wykonania marzanny ubranej         w strój ludowy;
 6. każda klasa losuje utwór muzyczny i wybiera osobę(y) z klasy do jego wykonania;
 7. każda klasa wykonuje album o wylosowanym województwie;
 8. wszyscy uczniowie przygotowują się do turnieju „Jeden z dziewięciu” z ogólnej wiedzy o Polsce

 

WOJEWÓDZTWA:

 

1.               dolnośląskie

2.               podlaskie

3.               małopolskie

4.               śląskie

5.               wielkopolskie

6.               kujawsko – pomorskie

7.               warmińsko – mazurskie

8.               lubelskie

9.               mazowieckie

 

 

 

PRZEBIEG IMPREZY:

 

 1. przedstawienie klas – województw Polski
 2. wykonanie marzanny w stroju ludowym
 3. prezentacja kukły i opis stroju
 4. prezentacja rymowanek o regionie
 5. turniej „Jeden z dziewięciu” przeplatany listą przebojów „Na ludową nutę”
 6. ogłoszenie wyników konkursu przez jury

 

 

 

WYKONANIE MARZANNY:

 

·  uczniowie samodzielnie odnajdują w oparciu o lektury lub Internet strój ludowy charakterystyczny dla swego regionu

·  przygotowują przed imprezą materiały potrzebne do wykonania marzanny (listwy, gazety bibuła, wycinanki, klej, taśma, nożyce, itp.)

·  na znak prowadzącego klasy zaczynają wykonanie kukły, do prac włącza się całą klasa

·  po skończeniu jedna osoba z klasy pokazuje wszystkim lalkę i opisuje charakterystyczne elementy stroju ludowego

 

 

RYMOWANKI O REGIONIE:

 

Klasa przygotowuje rymowankę, którą odczytuje przedstawiciel klasy,

rymowanka musi zawierać:

·  legendę (jeżeli istnieje) najbardziej znaną dla tego regionu

·  najważniejsze informacje geograficzne

·  najważniejsze zabytki

może zawierać:

·  informacje historyczne

·  ciekawostki

·  inne informacje

 

 

TURNIEJ „JEDEN Z DZIEWIĘCIU”:

 

·  na pytania zadawane przez prowadzącego odpowiada przedstawiciel klasy

·  nad odpowiedzią na pytanie zastanawia się całą klasa i podpowiada reprezentantowi

·  za każdą poprawną odpowiedź klasa zdobywa punkt, za każdą niepoprawną traci punkt

·  wychowawca klasy nie może podpowiadać uczniom

 

 

 

LISTA PRZEBOJÓW „NA LUDOWĄ NUTĘ”:

 

·  uczniowie samodzielnie przygotowują podkład muzyczny do wylosowanego utworu

·  osoba(y) wykonująca piosenkę śpiewa ją samodzielnie – mile widziane układy taneczne

·  wykonawca ubiera się odpowiednio do nastroju muzycznego

 

 

LISTA PRZEBOJÓW

 

 1. CZERWONE KORALE - Brathanki
 2. W KINIE W LUBLINIE - Brathanki
 3. GDZIE TEN, KTÓRY POWIE MI - Brathanki
 4. ŚCIERNISKO – Golec uOrkiestra
 5. KOCHOM CIBIE DZIYWCYNO – Golec uOrkiestra
 6. PRAWY DO LEWEGO – Kajah & Goran Bregowic
 7. SZALAŁA, SZALAŁA - Krywań
 8. BYSTRA WODA
 9. HEJ SOKOŁY

 

 

CO WIEMY O POLSCE

 

1. kto był pierwszym królem Polski?              / Bolesław Chrobry/  

2. w którym roku Polska przyjęła chrzest?            /966/    

3. które z miast było pierwszą stolicą Polski?            /Gniezno/        

4. jak nazywał się zakon rycerski, z którym Polacy walczyli pod Grunwaldem   w 1410 roku?            /Krzyżacy/      

5. jak nazywała się dynastia rządząca Polską do śmierci Zygmunta Augusta      w 1572 r?             /d. Jagiellonów/     

6. uchwalenie jakiej konstytucji doprowadziło do konfederacji targowickiej i II rozbioru Polski?                        /Konstytucja 3 Maja/   

7. jak nazywał się przywódca Niemiec, który na czele wojsk niemieckich zaatakował Polskę w 1939 roku?                / Adolf Hitler/  

8. jak nazywał się przywódca ZSRR, który 17.09.1939 r. na czele wojsk radzieckich zaatakował Polskę?                        /Józef Stalin/  

9. ile jest województw w Polsce?                        /16/     

10. w dorzeczu jakich rzek leży Polska?                        /Odry i Wisły/  

11. z jakimi państwami graniczy Polska od wschodu?   

/Litwa, Białoruś, Ukraina/

12. z jakimi państwami graniczy Polska od zachodu?         /Czechy, Niemcy/

13. z jakimi państwami graniczy Polska od południa?                

/Czechy, Słowacja, Ukraina/

14. jakie jest najgłębsze jezioro w Polsce?                        /Hańcza/          

15. jakie jest największe jezioro w Polsce?                        /Śniardwy/     

16. jaka jest największa kotlina Polski?               /Sandomierska/          

17. najniżej położony obszar w Polsce to…               /Żuławy Wiślane/          

18. surowiec wydobywany na Wyżynie Śląskiej?                       /węgiel kamienny/          

19. najstarsza kopalnia soli kamiennej w Polsce to…            /Wieliczka/      

20. proszę wymienić przynajmniej 3 niziny Polski                             

/Podlaska, Mazowiecka, Śląska, Wielkopolska/

21. proszę podać przynajmniej 3 wyżyny Polski              

/Śląska, Małopolska = Kilelcko-Sandomierska, Lubelska,                    Krakowsko – Częstochowska/

22. jakie są 3 pojezierza Polski?            /Pomorskie, Mazurskie, Wielkopolskie/

23. proszę podać nazwy 3 miast konurbacji Górnośląskiej? 

/Katowice, Gliwice, Bytom, Chorzów , Zabrze/

24. jaki jest najwyższy szczyt Polski?               /Rysy/ 

25. najniższe góry w Polsce to…            /Świętokrzyskie/          

26. największa zatoka to…            /Gdańska/        

27. jaki jest największy polski półwysep?                    /Hel/    

28. najdłuższa polska rzeka, to…                 /Wisłą/ 

29. proszę podać nazwę polskiej wyspy.             /Wolin/

30. jakie są parki narodowe w województwie podlaskim?      

/biebrzański, narwiański, węgierski, białowieski/

31. ruchome wydmy występują na terenie Solińskiego, czy Słowińskiego Parku Narodowego?               /Słowińskiego/  

32. jakie zwierzęta są chronione w Białowieskim Parku Narodowym?   /żubry/

33. góry na południowym zachodzie Polski, to…                   /Sudety/           

34. jaka rzeka płynie na granicy polsko – niemieckiej?                  /Odra/ 

35. jaka rzeka płynie na granicy polsko – ukraińskiej?                  /Bug/               

obszar bagienny?                     /biebrzańskiego/           

36. jaka rzeka nazywana jest „polską amazonką”?                 /Narew/