SCENARIUSZ GODZINY DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY KLASOWEGO DO WYKORZYSTANIA W KLASACH GIMNAZJALNYCH.

 

TEMAT ZAJĘĆ: Wychowanie w rodzinie.

 

CEL GŁÓWNY:

Uświadomienie roli domu w wychowaniu młodego człowieka.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

·          wymienia cechy idealnego dziecka

·          określa podstawowe potrzeby człowieka

·          stwarza wzorzec domu wspierającego wychowanie

Metody: warsztatowa, burza mózgów

Formy: praca w grupach

Pomoce: kolorowe kartki, mazaki, duże arkusze papieru, klej, plansze z rysunkiem domu, koperty z wypisanymi na kartkach wartościami i postawami, plakat z rysunkiem dziecka

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

1.       Czynności wstępne:

·        powitanie

·        podział uczniów na grupy 4 – 5 osobowe (np. metodą odliczania)

·        określenie zasad pracy w grupach np.:

       jesteśmy życzliwi wobec siebie

       rozmawiamy ze sobą szczerze

       szanujemy poglądy innych

2.       Przedstawienie tematu i celów zajęć.

3.       Praca nad stworzeniem modelu „idealnego dziecka”.


Każdy uczeń podaje propozycje cech, które powinno posiadać idealne dziecko (burza mózgów). Nauczyciel lub wybrany uczeń zapisuje propozycje na plakacie z rysunkiem dziecka. Przykładowe cechy: zdrowe, uśmiechnięte, zadowolone, pracowite, posłuszne, kochające, uczciwe, szczere, uczynne, wykształcone, mądre, grzeczne, religijne, szanujące rodzinę.

4.       Praca w grupach nad określeniem istotnych potrzeb człowieka.

Uczniowie, po dyskusji w grupach, wpisują na kartki istotne potrzeby człowieka (kilka lub kilkanaście), które umieszczają na wspólnej planszy z jednoczesnym omówieniem (każda grupa ma inny kolor kartek). Przykładowe potrzeby człowieka: potrzeba miłości, kontaktów z innymi ludźmi, wiary, pracy, poznawania świata, zabawy, ciepła rodzinnego, zaspokojenia ciekawości, bezpieczeństwa, godziwych warunków życia, przyjaźni, ciągłego rozwoju.

 

ISTOTNE POTRZEBY CZŁOWIEKA

 

5.       Próba stworzenia domu wspierającego wychowanie.

Każda grupa otrzymuje arkusz papieru z rysunkiem domu i kopertę z wypisanymi na karteczkach wartościami i postawami.

Zadaniem uczniów jest umieszczenie w odpowiednim miejscu poszczególnych wartości np. miłość może stanowić fundament domu, gościnność można nakleić na drzwiach, moda uleci jak dym z komina itd. W ten sposób powstaną różne modele domów wspierających wychowanie.


Przykładowe wartości i postawy: miłość, religia, sport, życzliwość, gościnność, mieć nad być, telewizja, hobby, zwierzę, właściwe odżywianie, spędzanie wolnego czasu z dala od domowników, uroda, modny ubiór, tradycje, pieniądze, szczerość, stanowczość, stałe obowiązki, towarzystwo, rady sąsiadki, humor, uśmiech na co dzień, przyjaźń, dobry samochód, uczciwość, wspólne obiady, same piątki w szkole, otwartość.

6.       Prezentacja domów stworzonych przez poszczególne grupy.

7.       Wnioski nauczyciela podsumowujące zajęcia.

 

Opracowała: mgr Renata Pieńkowska

 

strona główna szkoły