"Szukajmy Królestwa Bożego"

- pod takim hasłem w dniach 29 - 31.03.2004 r. odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym opracowane i przygotowane przez katechetów: ks. Tomasza Piotrowskiego, panią Agatę Pućkowską i panią Teresę Radziewicz z ogromnym wsparciem dyrekcji szkoły i nauczycieli. Każdy dzień rozpoczynał się "Spotkaniem ze Słowem Bożym". Na sali gimnastycznej, po wspólnej modlitwie porannej i śpiewie, uczniowie mogli obejrzeć pantomimy przygotowane przez starszych kolegów na podstawie wybranych fragmentów Pisma Świętego. Po każdej pantomimie ks. Tomasz Piotrowski przeprowadzał pogadankę z uczniami, szukając głównej myśli obejrzanego przedstawienia. Następnie klasy zgodnie z programem uczestniczyły w różnorodnych zajęciach: plastycznych, muzycznych, konferencjach, projekcjach filmów, konkursach. zajęcia odbywały się w czterech grupach wiekowych: klasy 0 - II, III - IV, V - VI oraz gimnazjum. Kulminacyjnym momentem każdego dnia była Eucharystia. Aktywnie uczestniczyły w niej dzieci i młodzież przygotowując liturgię słowa i włączając się w śpiewy prowadzone przez scholę. Ministranci starannie przygotowywali oprawę każdej Mszy Świętej.


1_msza.jpg
2_msza.jpg
3_msza.jpg
4_msza.jpg
5_msza.jpg
6_msza.jpg
7_msza.jpg
8_msza.jpg
9_msza.jpg

Dzień I

Pantomima "Panny rozsądne i nieroztropne" wprowadzała w myśl dnia: powinniśmy zawsze czuwać, w każdej chwili być gotowymi na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Odbyły się w tym dniu zajęcia plastyczne w klasach młodszych, konkurs wiedzy religijnej, projekcje filmu dla klas starszych, natomiast klasy gimnazjalne miały spotkanie na temat sekt i grup nieformalnych.


1_dzien1.jpg
2_dzien1.jpg
3_dzien1.jpg
4_dzien1.jpg
5_dzien1.jpg
6_dzien1.jpg
7_dzien1.jpg
8_dzien1.jpg
9_dzien1.jpg

Dzień II

Dzień drugi rekolekcji, to tradycyjnie już dzień sakramentu pokuty i pojednania. W myśl dnia wprowadziła pantomima o pasterzu i zagubionej owcy. Później klasy młodsze oglądały film, a klasy starsze szkoły podstawowej i gimnazjum w grupach pracowały nad plakatem i rozważaniem do wybranej stacji Drogi Krzyżowej. W kościele po uczestnictwie w nabożeństwie pokutnym dzieci mogły skorzystać ze spowiedzi. 


1_dzien2.jpg
2_dzien2.jpg
3_dzien2.jpg
4_dzien2.jpg
5_dzien2.jpg
6_dzien2.jpg
7_dzien2.jpg
8_dzien2.jpg
9_dzien2.jpg

Dzień III

Dzień trzeci rozpoczął się pantomimą o kupcu poszukującym pięknych pereł. Myślą główną było: uczynić wszystko, aby zdobyć Królestwo Boże. W tym dniu uczniowie przeżywali Drogę Krzyżową - klasy młodsze w kościele, a starsze w plenerze. Najstarsi uczniowie gimnazjum mogli obejrzeć film "Pasja".  


1_dzien3.jpg
2_dzien3.jpg
3_dzien3.jpg
4_dzien3.jpg
5_dzien3.jpg
6_dzien3.jpg
7_dzien3.jpg
8_dzien3.jpg
9_dzien3.jpg

opracowała:  Teresa Radziewicz

strona główna