W stronę wspólnego wychowywania

konferencja01.JPG
konferencja02.JPG
konferencja03.jpg
konferencja04.JPG
konferencja05.JPG
konferencja06.JPG
konferencja07.JPG
konferencja08.JPG
konferencja09.JPG
konferencja10.JPG
konferencja11.JPG
konferencja12.JPG
konferencja13.JPG
konferencja14.JPG
konferencja15.JPG
konferencja16.JPG

13 grudnia 2004 roku w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym odbyła się konferencja regionalna W stronę wspólnego wychowywania skierowana do dyrektorów, wychowawców, pedagogów i rodziców uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Białymstoku, współorganizatorami zaś: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Komenda Miejska Policji w Białymstoku oraz Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym.

Około dwustu gości przybyłych na konferencję powitała dr Zofia Trancygier-Koczuk, Podlaski Kurator Oświaty. Następnie dr Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku wygłosiła wykład na temat Normy i wartości w wychowaniu i profilaktyce szkolnej (w relacji szkoła - dom). Konsultant ds. rodziny i wychowania Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, pani Grażyna Łaniewska przedstawiła zebranym prezentację na temat portretu psychologiczno-pedagogicznego dziecka w szkole podstawowej. Pani Jadwiga Piotrowicz, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku zwróciła się do rodziców i pedagogów, wygłaszając prelekcję pt. Rodzic w szkole, umocowania prawne. Na zakończenie Kierownik Izby Dziecka Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, komendant Małgorzata Zarecka–Zadykowicz mówiła o konieczności współdziałania wszystkich instytucji wspierających proces wychowania dzieci, omawiając szczególnie działania szkoły w obszarze niedostosowania społecznego dzieci.

Prelekcje przedstawicieli władz oświatowych oraz instytucji działających na rzecz edukacji i wychowania wzbogaciły prezentacje multimedialne kilku szkół: SP Nr 4 w Białymstoku, SP w Mielniku, SP Nr 49 w Białymstoku oraz SP w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.

            Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez: SP Nr 21 w Białymstoku, SP w Mielniku, SP Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, SP Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku oraz szkół z naszej gminy: SP w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie i SP w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym.