Uroczystości związane z nadaniem imienia Księdza Jerzego Popiełuszki
Zespołowi Szkół w Juchnowcu Górnym
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.JPG
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
40.jpg
49.jpg

Dzień 14 X 2006 r. w historii szkoły w Juchnowcu był dniem wyjątkowym. Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym otrzymał imię wielkiego Polaka i Męczennika, Syna Ziemi Podlaskiej, Księdza Jerzego Popiełuszki oraz świętował XXV-lecie szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, obecnego Metropolity Białostockiego, Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Postać Patrona szkoły i Jego przesłanie przybliżył Ks. Prałat Zygmunt Malacki, proboszcz warszawskiej parafii pw. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Sztandar szkoły z wizerunkiem Księdza Jerzego poświęcił Ksiądz Arcybiskup. Eucharystię uświetniły poczty NSZZ Solidarność, szkół noszących imię Ks. Jerzego Popiełuszki, Ochotniczych Straży Pożarnych, sportowców juchnowieckich oraz orkiestra z Liceum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli i miejscowa schola „Lumen”.

Po Mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz wszystkich zgromadzonych do budynku Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym. Tutaj Mama Księdza Jerzego, Pani Marianna Popiełuszko, odsłoniła tablicę poświęconą Patronowi szkoły, którą poświęcił Ks. Abp. Edward Ozorowski. Po odczytaniu uchwały Rady Gminy o nadaniu szkole imienia, nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru i ślubowanie.

Zebrani licznie goście obejrzeli wzruszający spektakl poświęcony Ks. Jerzemu Popiełuszce pt. „Z tej śmierci życie tryska”, poznali krótką historię szkoły w Juchnowcu oraz obejrzeli występ dziecięcego zespołu ludowego „Jarzębinki”.

Po uroczystości można było obejrzeć wystawę IPN poświęconą Ks. Jerzemu Popiełuszce i powstającą Izbę Patrona ubogaconą eksponatami wypożyczonymi z Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu.