Wydarzenia
Warsztaty ekologiczne w projekcie „Woda – nie marnuję”
Wpisany przez Katarzyna Chrościcka, Iwona Gisztorowska   

Dnia 5 marca 2014 roku klasy VI sp i I gimnazjum i 20 marca klasy V sp i  II gimnazjum uczestniczyły w warsztatach ekologicznych w projekcie „WODA – nie marnuję” organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Agro – Group z siedzibą w Białymstoku.
W trakcie zajęć uczniowie pogłębiali treści związane z wodą jako środowiskiem życia, jej znaczeniem w przyrodzie i gospodarce człowieka oraz ze sposobem ochrony i oszczędzania wody.
Obserwowali oraz samodzielnie rozpoznawali wodne bezkręgowce, wykorzystując do tego mikroskopy stereoskopowe oraz przewodniki. Badali fizyczne i chemiczne właściwości wody.
Na zakończenie złożyli osobistą deklaracje dotyczącą nie marnowania wody na specjalnej, przygotowanej do tego pocztówce w kształcie kropli wody.

 
Szkoła w ruchu
Wpisany przez nauczyciele wychowania fizycznego   

 

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej
„Ćwiczyć każdy może”

organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu

PROJEKT SZKOŁA W RUCHU

"Ćwiczyć każdy może’’ w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

W ramach projektu „Szkoła w Ruchu” w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym podejmujemy działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach

I. Ruch w szkole.

1. Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar  1)

- lekcja badmintona w klasie IV szkoły podstawowej- scenariusz zajęć

- lekcja aerobiku w klasie I gimnazjum- scenariusz zajęć

2.Wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar 2)

- zajęcia z zapasów- scenariusz zajęć

- rodzinny bieg po zdrowie- scenariusz zajęć

II.Ruch poza szkołą

1. Aktywność z udziałem rodziny (obszar 8)

- festyn rodzinny- scenariusz zajęć

 
Rekolekcje Wielkopostne
Wpisany przez Małgorzata Jabłońska   

W dniach 17-19 marca 2014 r. w naszej szkole odbyły się Rekolekcje Wielkopostne pod hasłem  „Jezus mnie kocha”.  Nauki rekolekcyjne w kościele parafialnym głosił ks. dr Dariusz Kujawa  z  Bielska Podlaskiego. Natomiast w szkole modlitwy poranne prowadzili ks. dr Dariusz Grelecki  i ks. Wiesław Kulesza. Po modlitwach porannych młodzież klas III gimnazjum przedstawiła pantomimy pt. „ Grzech”, „Set me free” , „Skarb”. Pantomimy nawiązywały do problemu grzechu, uwolnienia z niego, walki Jezusa o każdego człowieka, radości, którą daje Chrystus.

W czasie rekolekcji przybyli do nas zaproszeni  goście. Ks. Łukasz Kisielewski poprowadził konferencję o sakramencie pokuty i pojednania, przygotowywał uczniów do nabożeństwa adoracji krzyża i spowiedzi świętej. Siostry zakonne ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego także przygotowały konferencję i  prezentację dotyczącą Bożego Miłosierdzia. Klerycy V roku Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku podzielili się swoim świadectwem wiary i  przedstawiali Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Zachęcali  przy tym uczniów do decyzji wiary. Uczniowie otrzymali list od Boga Ojca,           a następnie na ten list odpisywali.

Klerycy II roku Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego głosili naukę o  Jezusie Dobrym Pasterzu dla klas  I-III szkoły podstawowej, a potem   prowadzili modlitwę uwielbienia w gimnazjum.

Podczas rekolekcji przeżyliśmy „Mękę Pana Jezusa”– montaż słowno- muzyczny i Drogę Krzyżową. Uczniowie obejrzeli film i teatr cieni pt. „Trzy drzewa”. Na podstawie przedstawienia i filmu wykonali prace plastyczne. Uczniowie klas IV-VI oglądali film pt. „ Boża interwencja”. Naukę śpiewu i całą oprawę muzyczną rekolekcji prowadziła pani Agnieszka Olendzka wraz ze swoją scholą.

Rekolekcje Wielkopostne dostarczyły nam wielu duchowych przeżyć. Pomogły otworzyć serca na łaskę Pana i podjąć konkretne kroki  wiary.

Panu Bogu niech będą dzięki za ten wyjątkowy, święty czas.

 
Występ Filharmonii Białostockiej
Wpisany przez Małgorzata Dzitowska   

Dnia 26 lutego 2014r. uczniowie klas I – III wysłuchali audycji pt. ,, Dyrygowanie -  to ważne zadanie” w wykonaniu muzyków Filharmonii Podlaskiej.

Zaprezentował się zespół, wykonujący utwory skomponowane na trzy instrumenty. Dzięki osobie prowadzącej, dzieci utrwaliły nazwy instrumentów i znaków muzycznych oraz przypomniały sposoby taktowania. Niektóre z nich zaproszone na scenę wcielały się w rolę dyrygenta i z batutą w dłoni próbowały swoich umiejętności.

Ta niecodzienna i poprowadzona z humorem lekcja muzyki jest zachętą do dalszej współpracy z profesjonalnymi muzykami.

 
Gwiazdka dla Afryki
Wpisany przez Agnieszka Kosińska   

Od grudnia 2013 r. do lutego 2014 r. w naszej szkole trwała akcja "Gwiazdka dla Afryki", której inicjatorem była organizacja Unicef. Jej celem było zapoznanie dzieci z sytuacją w krajach rozwijających się, w tym głównie w Sierra Leone, kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego oraz zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone.

Na początku rozwiesiliśmy plakaty informujące o akcji, a niektórzy nauczyciele przeprowadzili zajęcia z uczniami na podstawie materiałów otrzymanych  od Unicefu. Następnie uczniowie wraz ze swoimi rodzicami wykonali pudełka na prezenty, w których umieścili symboliczne szczepionki - karteczki z ilością i nazwą szczepionki. Wszystkie pudełka zostały wystawione na sprzedaż podczas kiermaszu bożonarodzeniowego, który odwiedzili rodzice, dziadkowie, pracownicy szkoły i wszyscy ludzie dobrej woli. W akcję szczególnie zaangażowało się Szkolne Koło Caritas oraz Samorząd Uczniowski. Ze sprzedaży pudełeczek uzyskano 280 złotych.

 
Niech żyje bal …gimnazjalny!!!
Wpisany przez Katarzyna Mosiej   

Niech żyje bal! Słowa piosenki Maryli Rodowicz są dobrą ilustracją do wydarzenia, które miało miejsce w naszej szkole 27.02.2014r.

Uczniowie klas trzecich gimnazjum mieli zaszczyt bawić się na balu gimnazjalnym i po raz pierwszy zaprezentować się w bardzo odświętnych i eleganckich strojach. Niecodzienne szaty oraz odtańczony przez przyszłych absolwentów polonez sprawiły, że uczestnicy tej niecodziennej zabawy karnawałowej zaistnieli na niej jako główni bohaterowie. Poloneza uczniowie odtańczyli z powagą i elegancją należącą się tańcowi narodowemu. Warto wspomnieć, że trzecioklasiści ćwiczyli figury i układ taneczny poloneza na lekcjach wychowania fizycznego pod czujnym okiem swoich nauczycieli.

Młodzież potrafiła stworzyć nastrój radosnej zabawy. Wszyscy zaproszeni goście włączyli się do zabawy na parkiecie i z uśmiechem na twarzach prezentowali swoje umiejętności taneczne. Młodzieńcze szaleństwo na parkiecie trwało jeszcze długo po zmroku, bowiem Bal to najdłuższy na jaki nas proszą,
nie grają na bis, chociaż żal.

 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole
Wpisany przez Jolanta Samojluk   

21 lutego 2014 roku obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Był to dzień, podczas którego podsumowaliśmy działania z I semestru na rzecz popularyzacji polszczyzny wśród młodzieży naszej szkoły.

Pomysł na realizację projektu zrodził się na podstawie wieloletnich obserwacji uczniowskich postępów w nauce języka polskiego przez nauczycieli Zespołu Polonistycznego. Z biegiem lat bowiem zauważa się, że młodzież niezbyt dużą wagę przykłada do dbałości o poprawne wypowiadanie się po polsku, do rozwijania świadomości, że język ojczysty to ważny element kultury, bez którego nie byłoby narodu. Dlatego też w tym roku szkolnym w Zespole Szkół 
w Juchnowcu Górnym wyjątkowo intensywnie propaguje się naukę języka ojczystego.

W związku z tym w ciągu I półrocza zorganizowano szereg konkursów promujących jego znajomość. Uczniowie wzięli udział również w konkursach pozaszkolnych.

Oto niektóre z nich:

- konkursy organizowane przez Centrum Edukacji Humanistycznej:

Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny pod hasłem Z ortografią na co dzień,

Ogólnopolski Konkurs pod hasłem Z poprawną polszczyzną na co dzień,

- konkurs Ogólnopolskiej Kampanii Pisania Piórem pod hasłem Ładne Pisanie Piórem.

Konkursy przeprowadzone przez nauczycieli naszej szkoły:

- konkurs na pracę literacką pt. Dlaczego warto dbać o poprawność językową?,

- konkurs Audiobook na żywo,

- Mistrzostwa Zespołu Szkół w Scrabble’ach,

- gra Tropem myśli,

- Konkurs plastyczny Słowo w obrazie,

- Konkurs Pieśni Ojczystej,

- Turniej Znajomości Języka Polskiego.

Turniej Znajomości Języka Polskiego z udziałem wszystkich uczniów gimnazjum przeprowadzony podczas MDJO, był uwieńczeniem powyższych działań. Młodzież mogła sprawdzić wiedzę z zakresu stylistyki, składni, poprawić swoją dykcję, a także udoskonalić umiejętność formułowania argumentów. Turniej przebiegał w wesołej atmosferze, skłaniającej uczestników do zaangażowania się w rozwiązywanie zadań. W konkursie zwyciężył zespół klas A w składzie:

Julia Redlińska, Kinga Zalewska kl. Ia

Aniela Gryc, Aleksandra Krajewska kl. IIa

Monika Korzeniecka, Anna Badalian kl. IIIa

Spotkanie umilił również śpiew zwyciężczyni Konkursu Pieśni Ojczystej Dominiki Zubrzyckiej z kl. IIIb oraz prezentacja Moniki Korzenieckiej jej zwycięskiego wypracowania w konkursie na pracę literacką pt. Dlaczego warto dbać o poprawność językową?, którą udostępniamy (PONIŻEJ)  do przeczytania.

Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy nie tylko zajęli czołowe miejsca w konkursach, 
ale wszystkim, którzy wykazali chęć i podjęli wysiłek, by się do nich przygotować. Wszyscy z nich bowiem wygrali to, o czym nasi zniewoleni w XIX stuleciu przodkowie mogli tylko pomarzyć – możliwość swobodnej nauki języka ojczystego.

 

Dlaczego warto dbać o poprawność językową? – autor pracy: Monika Korzeniecka (I wyróżnienie)

W dzisiejszych czasach ludzie nie zwracają większej uwagi na to, jak piszą, a tym bardziej, w jaki sposób mówią. Często nawet nie wiedzą, że wysławiają się niepoprawnie. W swojej pracy chciałabym udowodnić, że warto dbać o poprawność językową.

Po pierwsze, język ojczysty jest nieodłączną częścią kultury. My, Polacy, możemy poszczycić się niełatwym, ale pięknym językiem. Dlatego powinniśmy o niego dbać i starać się mówić poprawnie. W ten sposób nasza kultura, która teraz przez obojętność ludzi zanika, zostanie przekazana następnym pokoleniom.

Myślę, że dobrym powodem do dbania o poprawność językową jest to, że do Polski przyjeżdża coraz więcej emigrantów z zagranicy. Język jest w pewnym sensie naszą wizytówką. Błędy językowe potrafią być bardzo rażące, np. używane często wulgaryzmy, co z pewnością nie świadczy dobrze o Polakach.

Wszyscy również wiemy, że do języka polskiego zostaje wprowadzanych dużo zapożyczeń, a zamiast odpowiadać pełnym zdaniem wielu ludzi mówi „aha” albo „ok”. To już w znacznym stopniu oszpeca naszą ojczystą mowę, która i tak jest już dużo uboższa od tej z minionych czasów. Dlatego w szczególności powinniśmy starać się nie doprowadzić do zaniku prawdziwej, pięknej polszczyzny.

Sądzę, że przytoczone przeze mnie argumenty są dowodem na to, że warto dbać o poprawność językową. Wszyscy powinniśmy starać się o to, żeby nasz polski język pozostał tak piękny, jakim rzeczywiście jest.

 
Projekt matematyczny klas V-VI
Wpisany przez Sylwia Naliwko   

„Matematyka się przydaje!” – przekonywały klasy piąte i szóste szkoły podstawowej podczas prezentacji swoich projektów w dniu 27 lutego 2014 roku. Uczniowie dowiedli, jak wiele matematycznych umiejętności i wiedzy jest potrzebnych w planowaniu i dokonywaniu kosztorysu wycieczki, remontu mieszkania, czy też organizacji zabawy szkolnej o charakterze charytatywnym. Pracując nad projektami, młodzież miała okazję samodzielnie doświadczyć, jak niezwykle potrzebna i bliska życiu codziennemu jest ta dziedzina nauki oraz jak ważna jest jej znajomość.

 
"Tropem myśli"
Wpisany przez Anna Borowska   

20 lutego 2014 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w grze "Tropem myśli". Gra polegała na odszukaniu ukrytej w rozmieszczonych po szkole sentencjach myśli polskiego poety Czesława Miłosza. Aby odnaleźć rozwiązanie, należało wykonać określone zadania. Podanie poprawnego hasła okazało się nie lada wyzwaniem. Uczniowie licznie wzięli udział w zabawie. Niestety, tylko kilka osób podało poprawne rozwiązanie. Oto ci, którzy wykonali wszystkie polecenia: Krystian Bagiński (kl. IIIa sp.), Karolina Domaszuk (kl. IIIa sp), Kinga Woźniuk (kl. Va), Adam Lubecki (kl. Vb), Rozalia Anna Bagińska (kl. VIa), Klaudia Kuźma (kl. VIb). Szczęśliwcy otrzymali drobne nagrody.

 
Bal karnawałowy klas I-III
Wpisany przez Agnieszka Skarżyńska   

13 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas I-III.

Na początku zabawy zaprezentowała się grupa taneczna  dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe z tańca.

Jak co roku uczestnicy balu mieli ciekawe, pomysłowe i bardzo kolorowe przebrania. Wśród dziewczynek dominowały księżniczki i wróżki, ale obecne były również piratki, misie, klauny i inne pomysłowe stroje. Wśród chłopców kolejny raz przeważali kowboje, żołnierze i superbohaterzy. Dzieci bawiły się przy dźwiękach starych oraz najnowszych dyskotekowych przebojów. Dużą popularnością wśród uczestników zabawy, cieszyły się proponowane konkursy taneczne i sprawnościowe. Czekamy na kolejny bal…

 
Wyjazd gimnazjalistów na lodowisko
Wpisany przez Elżbieta Jaroszuk   

Dnia 24 stycznia w piękny mroźny piątek uczniowie klasy Ia gimnazjum pod opieką wychowawcy Iwony Gisztorowicz i p. Elżbiety Jaroszuk pojechali na lodowisko do Białegostoku. Niektórzy z uczniów pierwszy raz założyli łyżwy na nogi i próbowali sił na lodowisku. Inni już kolejny raz doskonalili swoje umiejętności łyżwiarskie. Jednak wszyscy stwierdzili jednogłośnie, że to wspaniały sposób na spędzenie aktywnie nadchodzących ferii zimowych.

 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 następna > ostatnia >>

Strona 44 z 44