Materiały dla uczniów
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
piątek, 07 października 2011 21:31

Materiały powtórzeniowe:

  1. tydzień  pobierz
  2. tydzień  pobierz
  3. tydzień  pobierz
  4. tydzień  pobierz
  5. tydzień  pobierz
  6. tydzień - przerwa na regenerację szarych komórek :)
  7. tydzień  pobierz
  8. tydzień  pobierz
  9. tydzień  pobierz

Materiały zostały opracowane przez nauczycieli historii, uczących w Zespole Szkół im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, panią Alicję Borchert oraz pana Marka Borcherta,  w celu usystematyzowania oraz pogłębienia wiedzy uczniów III klas gimnazjum z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Pomysł zrodził się jako odpowiedź na nową formułę egzaminu gimnazjalnego, która będzie obowiązywała od roku szkolnego 2011/2012. Powtórzenie tego rodzaju ma spełniać jeszcze jedną funkcję – intencją twórców było udzielenie wsparcia uczniom, przystępującym - z różnych względów - do egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych na III etapie edukacyjnym.

Całość została podzielona na kolejne tygodnie, aby zachęcić uczniów do systematycznego utrwalania wiedzy opanowanej na III etapie edukacyjnym.

Autorzy opracowania zamieścili w materiałach liczne tabele, wykresy itp., mając na względzie fakt, iż wielu uczniów zalicza się do grupy wzrokowców. Z tego samego powodu kluczowe wyrazy zostały zapisane pogrubioną czcionką lub innym kolorem.

Tekst, zaznaczony żółtym kolorem, zawiera podstawowe informacje, będące odpowiedzią na treści podstawy programowej. Oznacza to, iż wiadomości, wyeksponowane w taki sposób, stanowią minimum, jakim uczeń musi się wykazać na egzaminie gimnazjalnym.

Alicja  Borchert i Marek Borchert

Poprawiony: poniedziałek, 31 marca 2014 07:04
 
Baza tematów projektów edukacyjnych r. szk. 2015/2016

Tematy projektów edukacyjnych r. szk. 2015/2016

 
Baza tematów projektów edukacyjnych 2014/2015

Propozycje tematów projektów edukacyjnych r. szk. 2014/2015

 
Baza tematów projektów edukacyjnych 2013/2014

Materiały do pobrania:

Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla uczniów klas drugich gimnazjum do pobrania

 
Baza tematów projektów edukacyjnych 2012/2013

Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla uczniów klas drugich gimnazjum do pobrania

 
Baza tematów projektów edukacyjnych 2011/12
piątek, 07 października 2011 19:16

Propozycje tematów projektów edukacyjnych dla uczniów klas drugich gimnazjum pobierz