Informacje dla Rodziców
Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!
Wpisany przez DYREKCJA SZKOŁY   

Informujemy, że 11 maja 2016 (środa) jest dniem otwartym w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. Nauczyciele klas IV-VI oraz gimnazjum będą do Państwa dyspozycji w wyznaczonych salach w godzinach od 16.00 do 19.00 (lista przy wejściu do szkoły i przy pokoju nauczycielskim). Od wychowawcy otrzymają Państwo wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów oraz informacje o prognozowanych ocenach końcoworocznych.

 
UWAGA!!! WAŻNE!!!
Wpisany przez Administrator   

PRZYPOMINAMY, ŻE W DNIACH 18-20 KWIETNIA
W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM GIMNAZJALNYM UCZNIOWIE MAJĄ DNI WOLNE.
W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZAPEWNIENIA UCZNIOM KLAS O-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPIEKI ŚWIETLICOWEJ NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT NAUCZYCIELOM ŚWIETLICY NAJPÓŹNIEJ DO ŚRODY 13 KWIETNIA.

W TYCH DNIACH OBIADÓW NIE BĘDZIE. DZIECKO, KTÓRE ZOSTANIE ZAPISANE DO ŚWIETLICY, TRZEBA DOWIEŹĆ
DO SZKOŁY I ODEBRAĆ OSOBIŚCIE.

 
Nabór do świetlicy w roku szk. 2016/2017
Wpisany przez Administrator   

Szanowni Państwo!

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym informuje, że dn. 11 marca 2016 r. rozpoczyna się nabór dzieci do świetlicy szkolnej na r. szk. 2016/2017 dla uczniów klas O-III, którzy będą stale (po drugim odwozie) korzystać ze świetlicy ze względu na pracę zawodową rodziców.

Kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 11 kwietnia 2016 r.

Uczniowie dojeżdżający będą mieli zapewnioną opiekę świetlicową do momentu ostatniego odwozu – rodzice tych uczniów nie wypełniają teraz Karty zgłoszenia. Zapisu dokonają we wrześniu, gdy znany już będzie plan lekcji na nowy rok szkolny.

 
Spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2016/2017
Wpisany przez Administrator   

 
Profilaktyka grypy
Wpisany przez Administrator   

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje
Wpisany przez Administrator   

„Bezpieczne technologie – poradnik dla rodziców i wychowawców” oraz „Chrońmy dzieci przed pornobiznesem – wezwanie do działania”

 
Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!
Wpisany przez DYREKCJA SZKOŁY   

Informujemy, że 1 grudnia 2015 r. (wtorek) jest dniem otwartym w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. Nauczyciele klas IV-VI oraz gimnazjum będą do Państwa dyspozycji w wyznaczonych salach w godzinach od 16.00 do 19.00 (lista przy wejściu do szkoły i przy pokoju nauczycielskim). Od wychowawcy otrzymają Państwo wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów oraz informacje o prognozowanych ocenach semestralnych. Dodatkowo o godz. 17.00 zapraszamy na prelekcję w małej sali gimnastycznej pt. „Skutki używania i nadużywania leków”.

 
Opieka świetlicowa
Wpisany przez Dyrekcja   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym informuje, że w związku z faktem, iż we wrześniu bieżącego roku nie było dzieci korzystających ze świetlicy dłużej niż do godziny 1600, skraca się pracę świetlicy do godziny 1630.

Rodzice, którzy ze względu na grafik pracy potrzebują zapewnienia dzieciom opieki świetlicowej do godziny 1700, proszeni są o kontakt z dyrektorem szkoły.

 
WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W ROKU SZKOLNYM 2015.2016 W FIRMIE AXA
Wpisany przez Dyrekcja   

 

Zakres ubezpieczenia

 

Suma ubezpieczenia
dla wybranego zakresu

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana NW

100 % sumy ubezpieczenia

10.000 PLN

Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany NW
1 % sumy ubezpieczenia za każdy 1 % uszczerbku
zgodnie z tabelą uszczerbku OWU

W tym:

- oparzenia lub odmrożenia (od 1 % do 50 %
w zależności od stopnia, zgodnie z tabelą
uszczerbków)

- wstrząśnienie mózgu (hospitalizacja od pierwszego
dnia, zgodnie z tabelą uszczerbków)

- rany kąsane twarzy lub poza twarzą, zgodnie z tabelą
uszczerbków

- złamania kości lub zwichnięcia stawów, zgodnie
z tabelą uszczerbków

- utrata zębów stałych 2 % - 20 %, zgodnie z tabelą
uszczerbków

 

 

 

 

 

9.000 PLN
90 zł za 1 % uszczerbku

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
w następstwie NW

- 1 % sumy ubezpieczenia do 14 dni pobytu
- 0,5 % sumy ubezpieczenia za 15 i każdy następny
dzień pobytu
Świadczenie płatne do 180 dni, obejmujące cały świat

 

4.000 PLN
40 zł za dzień
20 zł za dzień

Wystąpienie poważnego zachorowania*
100% sumy ubezpieczenia

 

1.500 PLN

Śmierć rodziców Ubezpieczonego spowodowana NW*

 

2.500 PLN

Wysokość składki rocznej za jednego Ubezpieczonego

40,00 PLN

Warunki Ubezpieczenia:
OWU Klasowy Wybór AXA Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo-wychowawczych INDEKS NNWSN/14/08/01


(*) Zakres obejmujący wyłącznie wychowanków, uczniów

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51,tel. 225550000, fax 225550500, www.axa.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 7