Informacje dla Rodziców
Szanowni Rodzice uczniów klasy IV a
Wpisany przez Anna Łysenko, Iwona Gisztorowicz   

Uczniowie klasy IV a od marca 2017 roku zostaną objęci programem profilaktyki antynikotynowej „Bieg po zdrowie”. Program ten jest źródłem rzetelnej wiedzy na temat problematyki palenia tytoniu, ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów, czyni to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym. Atrakcyjna forma programu sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów. Wdraża w dokonywanie przez nich świadomych wyborów oraz wyrażanie własnych oczekiwań i zadań na konkretny temat bez obawy o poczucie odrzucenia przez rówieśników.

Ważnym elementem programu jest też zaangażowanie rodziców w jego realizację.   Z perspektywy kształtowania postaw prozdrowotnych współpraca rodzica z dzieckiem, ich wzajemne relacje oraz dawanie dobrego przykładu będą miały korzystny wpływ na efekty programu.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas spotkania z wychowawcą dn. 28.02.2017 r.

Szkolni koordynatorzy programu:

mgr Anna Łysenko

mgr Iwona Gisztorowicz

 

 
Zajęcia ze specjalistami dla dzieci z klas IV _VI
Wpisany przez Administrator   

Szanowni Rodzice,

W roku szkolnym 2016/2017 istnieje możliwość zorganizowania na terenie szkoły zajęć ze specjalistami dla dzieci z klas IV-VI i młodzieży gimnazjalnej dotyczących pewności siebie.

Trening jest skierowany do uczniów którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej (psychicznej lub fizycznej).

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci i młodzieży, które:

- uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami

- pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów

- dają poczucie siły i wiary we własne możliwości.

Ważnym elementem treningu są również warsztaty dla rodziców, które:

- uczą sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym

- radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole

- dają możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami.

W ramach warsztatu planowane są 3 spotkania dla dzieci oraz 2 spotkania dla rodziców w poniedziałki w godzinach 16.00-19.00. Warsztaty odbywać się będą na terenie szkoły i są bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z pedagogiem/psychologiem szkolnym pod telefonem 85 7422795 lub bezpośrednio w gabinecie pedagoga.

 

 
Numery kont do wpłat
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki podaje numery kont, na które można dokonywać wpłat:

za obiady w szkole i wyżywienie w przedszkolu

Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym

ul. Szkolna 5

16-061 Juchnowiec

Nr konta: 32 8074 0003 0000 1632 2000 0020

za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza obowiązkowy 5-godzinny czas realizacji podstawy programowej

Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym

ul. Szkolna 5

16-061 Juchnowiec

Nr konta: 11 8074 0003 0000 1632 2000 0010

 

Przypominamy, że wpłata na obiady powinna wpłynąć na konto szkoły najpóźniej do dnia 28 każdego miesiąca poprzedzającego okres korzystania z posiłków (liczy się data wpływu, a nie data dokonania przelewu).

 

 
"Śniadanie Daje Moc"
Wpisany przez Anna Truskolawska i Anna Wysocka – Borys   

W dn.8.11.2016r. uczniowie klas I – III uczestniczyli w ogólnopolskim programie „Śniadanie Daje Moc”. Po krótkich zajęciach teoretycznych, dotyczących wartości śniadania oraz zdrowego odżywiania, uczniowie, wraz z rodzicami i wychowawczyniami, przystąpili do części praktycznej. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem zabrali się do pracy. W mgnieniu oka powstały przepyszne sałatki, koreczki oraz cudne kanapki – kotki, myszki, pajace, łódki, itp. Po zakończonej pracy każda klasa zaprezentowała swoje pyszności na stolikach przed swoimi salami na korytarzu szkolnym. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany moment – wspólne szkolne śniadanie!  Zarówno dzieci, jak i Pani Dyrektor, nauczyciele i rodzice, byli zaskoczeni pomysłowością i ilością przygotowanych smakołyków. Pod koniec spotkania uczniowie poczęstowali się świeżymi sokami przygotowanymi przez Panią Ewelinę z firmy Sebex, która dostarcza nam owoce i warzywa w programie „Owoce w szkole”.

 
Program Profilaktyki Antynikotynowej
Wpisany przez pedagog szkolny: I. Gisztorowicz, A. Łysenko   

Wielce Szanowni Rodzice!

W szkole, do której uczęszcza Wasze dziecko, wdrożony zostanie program profilaktyki palenia tytoniu. Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30 % z nas, ludzi dorosłych – pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób – nie budzi już żadnych wątpliwości!

Nam natomiast chodzi o dzieci, o Wasze dzieci i o Twoje dziecko.

Bądź więc uprzejmy – Szanowny Rodzicu – przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.

Czy Twoje dziecko próbowało już palić?

A może już pali?

Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?

PAMIĘTAJ:

  • Palenie zaczyna się od spróbowania – co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko w bardzo młodym wieku.
  • Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę, a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak u ludzi doroslych – do nałogowego palenia!
  • Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców palą – to prawie pewne jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.
  • Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.

Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?

  • Ponieważ palą koledzy

Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne

Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić, powiedzieć

“nie palę” i nie czuć się głupio z tego powodu.

  • Ponieważ czują się słabi mało wartościowi

Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym.

Obraz palacza – osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji, człowieka sukcesu – palenie jest przedstawione przez aktorów w filmach, idoli w programach młodzieżowych, na koncertach itp. Któż z nas nie chciałby takim być? Ale to przecież tylko chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz przeciwnie – przysparza nam różnych problemów, zwłaszcza zdrowotnych.

  • Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo

Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również.

Nasz program ukierunkowany jest na:

  • Uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływy rówieśników;
  • uświadamianie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie;
  • kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Wspaniale, jeżeli Twoje dziecko posiada tego typu umiejętności.

A jeżeli sobie nie radzi albo nie zawsze sobie radzi właściwie?

Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty. Spróbuj dokonać zmian również w swoich zachowaniach.

Przykład jest najbardziej zaraźliwy.


pedagog szkolny: I. Gisztorowicz, A. Łysenko

Wielce Szanowni Rodzice!
W szkole, do której uczęszcza Wasze dziecko, wdrożony zostanie program profilaktyki palenia
tytoniu.
Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30 % z nas, ludzi
dorosłych – pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób – nie budzi już żadnych
wątpliwości!
Nam natomiast chodzi o dzieci, o Wasze dzieci i o Twoje dziecko.
Bądź więc uprzejmy – Szanowny Rodzicu – przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu
na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.
Czy Twoje dziecko próbowało już palić?
A może już pali?
Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?
PAMIĘTAJ:
yy Palenie zaczyna się od spróbowania – co zdarza się wiekszości dzieciom i to nierzadko
w bardzo młodym wieku.
yy Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę,
a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak u ludzi doroslych
– do nałogowego palenia!
yy Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin
niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców palą – to prawie pewne
jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.
yy Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze
wyniki w nauce.
 
Wpłaty na Radę Rodziców
Wpisany przez Administrator   

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Najmłodsze dziecko uczęszczające do ZS im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym – 40 zł; drugie dziecko30 zł; trzecie i kolejne dzieci20 zł.

Klasy, w których wszyscy uczniowie dokonają wpłat na działalność Rady Rodziców otrzymają 25% wpłaconej kwoty do wykorzystania na własne cele.

 

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub na NOWY rachunek  SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW W PKO BP numer:

54 1020 2629 0000 9102 0325 6393(w tytule przelewu należy wpisać imiona i nazwiska dzieci oraz klasy do których uczęszczają)

Przewodnicząca Rady Rodziców

Mirosława Domaszuk

 
Warunki ubezpieczenia uczniów
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym przekazuje do zapoznania się ogólne warunki ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2016/2017:

<<<< Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU PLUS 2016) (format *.pdf >>>>

<<<< Postanowienia dodatkowe i odmienne od oglnych warunkw ubezpieczenia edu plus (format *.pdf) >>>>

<<<< Ubezpieczenie od NWW rok szkolny 2016/2017 (format *.pdf) >>>>

 

 
Drodzy Rodzice!
Wpisany przez Agnieszka Pućkowska   

Dnia 12.06.2016r (niedziela) o godzinie 12 w Kasztanowym Przedszkolu przy Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym odbędzie się Dzień otwarty dla dzieci nowoprzyjętych. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci wraz z rodzicami do wspólnej zabawy.

 
Zaproszenie na Festyn Rodzinny
Wpisany przez Administrator   

Dnia 12.06.2016r. (niedziela) w godzinach 13:00 - 16.00 w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym odbędzie się V Festyn Rodzinny pod hasłem „Sport to witaminy dla każdej rodziny”. Będzie to doskonała okazja do aktywnego spędzenia niedzielnego popołudnia. Miejsce zabawy - plac szkolny (na niepogodę budynek szkoły). W programie wiele atrakcji ( gry i zabawy dla całej rodziny- m.in. sztafeta rodzinna, pchnięcie kulą, przeciąganie liny, malowanie twarzy, kącik malucha, balonowe zwierzaki-cudaki, magiczny dywan,  kącik fotograficzny,  kącik „Zdrowa żywność”, pomiar ciśnienia,  grochówka). Rodziny przynoszą ze sobą koce, wodę, koszyk piknikowy; przychodzą w strojach sportowych.

Ze względów bezpieczeństwa samochody należy zostawić poza terenem szkoły.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zadeklarowanie  przybycia rodziny na Festyn (do dnia 6.06.2016r.). Zapraszamy wszystkie rodziny, także te spoza naszej szkoły.

Organizatorzy: nauczyciele, uczniowie i Rada Rodziców

Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 7