Informacje dla Rodziców
Zmiany w zasadach dokonywania płatności
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym informuje o wprowadzonych zmianach w zasadach  dokonywania płatności za usługi świadczone przez Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym:

<<<< Zasady dokonywania płatności  za obiady  i przedszkole (format PDF) >>>>

 
Indywidualne konsultacje
Wpisany przez Administrator   

SZANOWNI PAŃSTWO,  DRODZY RODZICE

uczniów klas IV-VIIsp oraz II-IIIgim

Zapraszamy Państwa na indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i wychowawcami w dniu 24 października 2017.

Spotkanie jest organizowane na prośbę Rodziców (badanie ankietowe w ubiegłym roku szkolnym). Zachęcamy do skorzystania z możliwości zasięgnięcia informacji o bieżącym funkcjonowaniu dziecka w szkole.

Nauczyciele będą dyżurować w godzinach od 17.30 do 19.00 w wyznaczonych salach (informacja o miejscu dyżuru będzie wywieszona na drzwiach wejściowych szkoły).

Dyrektor Zespołu Szkół

Barbara Klimaszewska

 
Harmonogram
Wpisany przez Administrator   

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI w klasach I – III w roku szkolnym 2017/2018

 

TERMINY

KLASY

TEMATYKA

SEMESTR I

wrzesień 2017r.

I - III sp

Spotkania z wychowawcami

(wybór oddziałowych rad rodziców, przedstawienie wymagań, kryteriów oceniania i systemu oceniania zachowania)

październik / listopad 2017r.

I  sp

Spotkanie z wychowawcą , przedstawienie wyników diagnozy, omówienie ślubowania uczniów klas I.

listopad 2017r.

II – III sp

Spotkanie z wychowawcą

styczeń 2018r.

I-III sp

Konsultacje dla rodziców

SEMESTR II

 

luty 2018r.

 

I – III sp

 

Rozdanie arkuszy oceny opisowej za I semestr

 

kwiecień 2018r.

 

I – III sp

 

Konsultacje dla rodziców

 

maj 2018r.

 

I – III sp

 

Spotkanie z wychowawcą

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS IV – VII SP I KLAS II-III GIMNAZJUM

TERMINY

KLASY

TEMATYKA

SEMESTR I

11.09.2017r.

 

IV-VII sp

II-III gim.

15.45 - spotkanie rodziców klas IV z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

16.30 – prelekcja terapeuty Fundacji „Przyjaciele
z osiedla” – p. Roberta Ćwikowskiego „Jak poradzić sobie z dzieckiem, które nadużywa Internetu?”

17.30 – 18.00 informacje dyrektora o bieżącym funkcjonowaniu szkoły

  • Przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych
  • Projekty unijne
  • Oferta szkoły
  • Informacje ogólne dotyczące nowego roku szkolnego

18.00- spotkania z wychowawcami (wybór oddziałowych rad rodziców, przedstawienie wymagań, kryteriów oceniania  i systemu oceniania zachowania)

październik 2017r.

godz. 16.00 – 18.00

IV-VII sp

II-III gim

Konsultacje dla rodziców.

I tydzień grudnia

 

IV-VII sp

II-III gim

Dzień otwarty; spotkanie ogólne, spotkanie z wychowawcą, konsultacje indywidualne.
„Rola rodziców  w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej” – prelekcja doradcy zawodowego

SEMESTR II

luty 2018r.

 

III gim

Spotkanie z wychowawcą; omówienie procedur związanych z egzaminem zewnętrznym.

marzec 2018r.

godz. 16.00-18.00

IV-VII sp

II-III gim

 

Konsultacje dla rodziców.

maj 2018r.

IV-VII sp

II-III gim

Dzień otwarty; spotkanie ogólne, spotkanie                     z wychowawcą, konsultacje indywidualne

 
Dni wolne 2017 2018
Wpisany przez Administrator   

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
w r. szk. 2017/2018

 

Zgodnie z § 5.1.1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, dyrektor Zespołu Szkół ustala w r. szk. 2017/2018 następujące terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

2.11.2017 r.                – Dzień Zaduszny – bez dowożenia

18.04 –20.04.2018 r.  – egzamin gimnazjalny – dni wolne dla wszystkich uczniów, uczniowie kl. III gimnazjum – z  dowożeniem

30.04.2018 r.              – poniedziałek przed 1 maja

2,4.05.2018 r.             – bez dowożenia

1.06.2018 r.                – piątek po Bożym Ciele

 

W dni wolne szkoła zapewnia opiekę świetlicową. Deklaracje pobytu dziecka w świetlicy należy przekazać wychowawcom świetlicy na 2 dni przed dniem wolnym.

 

Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki

w Juchnowcu Górnym w r. szk. 2017/2018wynikające z kalendarza

 

1.11.2017 r.                – Uroczystość Wszystkich Świętych

3.11.2017 r.                – odpracowany we wrześniu (30.09.2017 – sobota) w dniu Biegu Rodzinnego

23.12.2017 r.              – 1.01.2018 r. – przerwa świąteczna – Boże Narodzenie

22.01 – 4.02.2018 r.   – ferie zimowe

29.03 – 3.04.2018 r.   – przerwa świąteczna – Wielkanoc

 

1.05.2018 r.                – 1 Maja

3.05.2018 r.                – Konstytucja 3 Maja

31.05.2018 r.              – Uroczystość Bożego Ciała

 
Dzień Otwarty!
Wpisany przez Dyrekcja   

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 23 maja 2017 (wtorek) jest dniem otwartym w Zespole Szkół
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.

Program:

-  16.45 – prelekcja Komendy Policji w Białymstoku na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni;

- 17.15-19.30 – spotkania indywidualne z nauczycielami klas IV-VI oraz gimnazjum. Od wychowawcy otrzymają Państwo wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów oraz informacje o prognozowanych ocenach końcoworocznych.

 

DYREKCJA SZKOŁY

 
Informacja o organizacji szkoły w pierwszym tygodniu maja 2017
Wpisany przez Dyrekcja   

1 maja- Święto Pracy  - dzień ustawowo wolny od zajęć

2 maja –dzień wolny -  Rozp. MEN w sprawie organizacji roku szkolnego

3 maja – Święto Konstytucji - dzień ustawowo wolny od zajęć

4 maja –dzień wolny (będzie odpracowywany 11 czerwca poprzez organizację Festynu Rodzinnego)

Rodzice, którzy potrzebują, aby szkoła zapewniła opiekę ich dzieciom w dniach 2 i 4 maja proszeni są o dostarczenie zgłoszenia do świetlicy do dnia 28 kwietnia 2017 do godziny 10.00. w tych dniach dowożenia i obiadów nie ma.

 

 
Awaria kanalizacji na drodze wyjazdowej
Wpisany przez Dyrekcja   

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice

Od kilku dni, ze względu na poważną awarię kanalizacji na placu szkolnym, zmuszeni byliśmy zamknąć jedną bramę wjazdową i wjazd do szkoły. Było to konieczne, gdyż usterka spowodować może zapadnięcie się jezdni (pod nią powstała duża wyrwa, ziemia się osuwa). Naprawa wymagać będzie przebudowy  sieci kanalizacyjnej. Remont nadzoruje Urząd Gminy.

Uprzejmie proszę o niewjeżdżanie na plac szkolny w godzinach porannych i południowych (po pięciu lekcjach). Niedostosowanie się do ustaleń spowoduje zblokowanie placu szkolnego przez wjeżdżające samochody oraz uniemożliwi wjazd i manewrowanie autokarom  szkolnym. Bardzo proszę o wykazanie zrozumienia i cierpliwości i bezwzględne dostosowanie się do powyższych ustaleń.

 
List od Rzecznika Praw Dziecka
Wpisany przez Administrator   

Zapraszamy do zapoznania się z listem Rzecznika Praw Dziecka:

<<<< List (format PDF) >>>>

 
UWAGA!!! WAŻNE!!!
Wpisany przez Administrator   

Przypominamy, że w czasie Rekolekcji Wielkopostnych
(od poniedziałku 20.03 do środy 22.03) w szkole
nie będzie obiadów. Proszę zabrać ze sobą II śniadanie. Odwozy uczniów po zajęciach będą tylko jeden raz około godziny 12.30. Dzieci z klas I-III sp, które pozostaną
w świetlicy dłużej, muszą być odebrane przez Rodziców.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 7