Informacje dla Rodziców
Dzień Otwarty!
Wpisany przez Dyrekcja   

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 23 maja 2017 (wtorek) jest dniem otwartym w Zespole Szkół
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.

Program:

-  16.45 – prelekcja Komendy Policji w Białymstoku na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni;

- 17.15-19.30 – spotkania indywidualne z nauczycielami klas IV-VI oraz gimnazjum. Od wychowawcy otrzymają Państwo wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów oraz informacje o prognozowanych ocenach końcoworocznych.

 

DYREKCJA SZKOŁY

 
Informacja o organizacji szkoły w pierwszym tygodniu maja 2017
Wpisany przez Dyrekcja   

1 maja- Święto Pracy  - dzień ustawowo wolny od zajęć

2 maja –dzień wolny -  Rozp. MEN w sprawie organizacji roku szkolnego

3 maja – Święto Konstytucji - dzień ustawowo wolny od zajęć

4 maja –dzień wolny (będzie odpracowywany 11 czerwca poprzez organizację Festynu Rodzinnego)

Rodzice, którzy potrzebują, aby szkoła zapewniła opiekę ich dzieciom w dniach 2 i 4 maja proszeni są o dostarczenie zgłoszenia do świetlicy do dnia 28 kwietnia 2017 do godziny 10.00. w tych dniach dowożenia i obiadów nie ma.

 

 
Awaria kanalizacji na drodze wyjazdowej
Wpisany przez Dyrekcja   

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice

Od kilku dni, ze względu na poważną awarię kanalizacji na placu szkolnym, zmuszeni byliśmy zamknąć jedną bramę wjazdową i wjazd do szkoły. Było to konieczne, gdyż usterka spowodować może zapadnięcie się jezdni (pod nią powstała duża wyrwa, ziemia się osuwa). Naprawa wymagać będzie przebudowy  sieci kanalizacyjnej. Remont nadzoruje Urząd Gminy.

Uprzejmie proszę o niewjeżdżanie na plac szkolny w godzinach porannych i południowych (po pięciu lekcjach). Niedostosowanie się do ustaleń spowoduje zblokowanie placu szkolnego przez wjeżdżające samochody oraz uniemożliwi wjazd i manewrowanie autokarom  szkolnym. Bardzo proszę o wykazanie zrozumienia i cierpliwości i bezwzględne dostosowanie się do powyższych ustaleń.

 
List od Rzecznika Praw Dziecka
Wpisany przez Administrator   

Zapraszamy do zapoznania się z listem Rzecznika Praw Dziecka:

<<<< List (format PDF) >>>>

 
UWAGA!!! WAŻNE!!!
Wpisany przez Administrator   

Przypominamy, że w czasie Rekolekcji Wielkopostnych
(od poniedziałku 20.03 do środy 22.03) w szkole
nie będzie obiadów. Proszę zabrać ze sobą II śniadanie. Odwozy uczniów po zajęciach będą tylko jeden raz około godziny 12.30. Dzieci z klas I-III sp, które pozostaną
w świetlicy dłużej, muszą być odebrane przez Rodziców.

 
Szanowni Rodzice uczniów klasy IV a
Wpisany przez Anna Łysenko, Iwona Gisztorowicz   

Uczniowie klasy IV a od marca 2017 roku zostaną objęci programem profilaktyki antynikotynowej „Bieg po zdrowie”. Program ten jest źródłem rzetelnej wiedzy na temat problematyki palenia tytoniu, ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów, czyni to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym. Atrakcyjna forma programu sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów. Wdraża w dokonywanie przez nich świadomych wyborów oraz wyrażanie własnych oczekiwań i zadań na konkretny temat bez obawy o poczucie odrzucenia przez rówieśników.

Ważnym elementem programu jest też zaangażowanie rodziców w jego realizację.   Z perspektywy kształtowania postaw prozdrowotnych współpraca rodzica z dzieckiem, ich wzajemne relacje oraz dawanie dobrego przykładu będą miały korzystny wpływ na efekty programu.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas spotkania z wychowawcą dn. 28.02.2017 r.

Szkolni koordynatorzy programu:

mgr Anna Łysenko

mgr Iwona Gisztorowicz

 

 
Zajęcia ze specjalistami dla dzieci z klas IV _VI
Wpisany przez Administrator   

Szanowni Rodzice,

W roku szkolnym 2016/2017 istnieje możliwość zorganizowania na terenie szkoły zajęć ze specjalistami dla dzieci z klas IV-VI i młodzieży gimnazjalnej dotyczących pewności siebie.

Trening jest skierowany do uczniów którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej (psychicznej lub fizycznej).

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci i młodzieży, które:

- uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami

- pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów

- dają poczucie siły i wiary we własne możliwości.

Ważnym elementem treningu są również warsztaty dla rodziców, które:

- uczą sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym

- radzą, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole

- dają możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami.

W ramach warsztatu planowane są 3 spotkania dla dzieci oraz 2 spotkania dla rodziców w poniedziałki w godzinach 16.00-19.00. Warsztaty odbywać się będą na terenie szkoły i są bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z pedagogiem/psychologiem szkolnym pod telefonem 85 7422795 lub bezpośrednio w gabinecie pedagoga.

 

 
Opłaty za obiady
Wpisany przez Administrator   

Szanowni Państwo. Drodzy Rodzice.

Przypominamy, że wpłata na obiady powinna wpłynąć  na konto szkoły do dnia 28 miesiąca poprzedzającego okres żywienia. Wpłacona kwota powinna być adekwatna  do wymaganej w danym miesiącu. Informację o przysługującym odpisie należy uzyskać indywidualnie (np. telefonicznie) w sekretariacie. Obiad dziecku będzie przysługiwał od następnego dnia po stwierdzeniu, że pieniądze wpłynęły na konto żywieniowe szkoły (gdyż  należy zamówić i dowieźć produkty na zwiększoną ilość obiadów). Bardzo prosimy o przestrzeganie obowiązujących terminów.

W sekretariacie  wpłat gotówkowych można dokonywać w ciągu  trzech ostatnich dni nauki przed datą 28 każdego miesiąca.

 
Numery kont do wpłat
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki podaje numery kont, na które można dokonywać wpłat:

za obiady w szkole i wyżywienie w przedszkolu

Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym

ul. Szkolna 5

16-061 Juchnowiec

Nr konta: 32 8074 0003 0000 1632 2000 0020

za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza obowiązkowy 5-godzinny czas realizacji podstawy programowej

Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym

ul. Szkolna 5

16-061 Juchnowiec

Nr konta: 11 8074 0003 0000 1632 2000 0010

 

Przypominamy, że wpłata na obiady powinna wpłynąć na konto szkoły najpóźniej do dnia 28 każdego miesiąca poprzedzającego okres korzystania z posiłków (liczy się data wpływu, a nie data dokonania przelewu).

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4