Informacje dla Rodziców
Zaproszenie
Wpisany przez Administrator   


W związku z realizacją w szkole Programu profilaktycznego " Archipelag skarbów", którym objęci będą uczniowie klas VIII i III gimnazjum, zapraszamy Państwa na szczególną wywiadówkę profilaktyczną, która odbędzie się dnia 11 października 2018 roku o godz. 17.00  na małej sali gimnastycznej.
W trakcie spotkania odbędzie się również Seminarium  informacyjne dla rodziców z doradcą zawodowym, dotyczące możliwości kształcenia  po gimnazjum i szkole podstawowej oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.
Dyrekcja

 
Egzamin ośmioklasisty i gimnazjalny
Wpisany przez Administrator   
  1. Informacja o egzaminie ósmoklasisty (format PDF).
  2. Informacja o egzaminie gimnazjalnym (format PDF).
  3. Harmonogram egzaminów (format PDF).
  4. Komunikat o dostosowaniach (format PDF).
  5. Komunikat o przyborach (format PDF).
 
Dzień Otwarty!
Wpisany przez Administrator   

Szanowni Państwo,

16 maja 2018 r. (środa) w godzinach 16.00-19.00 odbędą się spotkania z wychowawcami klas IV-VII i gimnazjum oraz dzień otwarty. Będzie można spotkać się ze wszystkimi nauczycielami uczącymi Państwa dzieci i indywidualnie porozmawiać. Listy nauczycieli wraz z salami zostaną zamieszczone przy wejściu do szkoły oraz przy pokoju nauczycielskim.

 

Zapraszamy!

 
Konsultacje dla rodziców
Wpisany przez Administrator   

Szanowni Państwo,

13 marca 2018 r. (wtorek) w godzinach 17.00-19.00 odbędą się konsultacje dla rodziców. Będzie można spotkać się ze wszystkimi nauczycielami uczącymi Państwa dzieci i indywidualnie porozmawiać. Listy nauczycieli wraz z salami zostaną zamieszczone przy wejściu do szkoły oraz przy pokoju nauczycielskim.

Zapraszamy!

 
Zmiany w zasadach dokonywania płatności
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym informuje o wprowadzonych zmianach w zasadach  dokonywania płatności za usługi świadczone przez Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym:

<<<< Zasady dokonywania płatności  za obiady  i przedszkole (format PDF) >>>>

 
Indywidualne konsultacje
Wpisany przez Administrator   

SZANOWNI PAŃSTWO,  DRODZY RODZICE

uczniów klas IV-VIIsp oraz II-IIIgim

Zapraszamy Państwa na indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i wychowawcami w dniu 24 października 2017.

Spotkanie jest organizowane na prośbę Rodziców (badanie ankietowe w ubiegłym roku szkolnym). Zachęcamy do skorzystania z możliwości zasięgnięcia informacji o bieżącym funkcjonowaniu dziecka w szkole.

Nauczyciele będą dyżurować w godzinach od 17.30 do 19.00 w wyznaczonych salach (informacja o miejscu dyżuru będzie wywieszona na drzwiach wejściowych szkoły).

Dyrektor Zespołu Szkół

Barbara Klimaszewska

 
Harmonogram
Wpisany przez Administrator   

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI w klasach I – III w roku szkolnym 2017/2018

 

TERMINY

KLASY

TEMATYKA

SEMESTR I

wrzesień 2017r.

I - III sp

Spotkania z wychowawcami

(wybór oddziałowych rad rodziców, przedstawienie wymagań, kryteriów oceniania i systemu oceniania zachowania)

październik / listopad 2017r.

I  sp

Spotkanie z wychowawcą , przedstawienie wyników diagnozy, omówienie ślubowania uczniów klas I.

listopad 2017r.

II – III sp

Spotkanie z wychowawcą

styczeń 2018r.

I-III sp

Konsultacje dla rodziców

SEMESTR II

 

luty 2018r.

 

I – III sp

 

Rozdanie arkuszy oceny opisowej za I semestr

 

kwiecień 2018r.

 

I – III sp

 

Konsultacje dla rodziców

 

maj 2018r.

 

I – III sp

 

Spotkanie z wychowawcą

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS IV – VII SP I KLAS II-III GIMNAZJUM

TERMINY

KLASY

TEMATYKA

SEMESTR I

11.09.2017r.

 

IV-VII sp

II-III gim.

15.45 - spotkanie rodziców klas IV z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

16.30 – prelekcja terapeuty Fundacji „Przyjaciele
z osiedla” – p. Roberta Ćwikowskiego „Jak poradzić sobie z dzieckiem, które nadużywa Internetu?”

17.30 – 18.00 informacje dyrektora o bieżącym funkcjonowaniu szkoły

  • Przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych
  • Projekty unijne
  • Oferta szkoły
  • Informacje ogólne dotyczące nowego roku szkolnego

18.00- spotkania z wychowawcami (wybór oddziałowych rad rodziców, przedstawienie wymagań, kryteriów oceniania  i systemu oceniania zachowania)

październik 2017r.

godz. 16.00 – 18.00

IV-VII sp

II-III gim

Konsultacje dla rodziców.

I tydzień grudnia

 

IV-VII sp

II-III gim

Dzień otwarty; spotkanie ogólne, spotkanie z wychowawcą, konsultacje indywidualne.
„Rola rodziców  w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej” – prelekcja doradcy zawodowego

SEMESTR II

luty 2018r.

 

III gim

Spotkanie z wychowawcą; omówienie procedur związanych z egzaminem zewnętrznym.

marzec 2018r.

godz. 16.00-18.00

IV-VII sp

II-III gim

 

Konsultacje dla rodziców.

maj 2018r.

IV-VII sp

II-III gim

Dzień otwarty; spotkanie ogólne, spotkanie                     z wychowawcą, konsultacje indywidualne

 
Dni wolne 2017 2018
Wpisany przez Administrator   

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
w r. szk. 2017/2018

 

Zgodnie z § 5.1.1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, dyrektor Zespołu Szkół ustala w r. szk. 2017/2018 następujące terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

2.11.2017 r.                – Dzień Zaduszny – bez dowożenia

18.04 –20.04.2018 r.  – egzamin gimnazjalny – dni wolne dla wszystkich uczniów, uczniowie kl. III gimnazjum – z  dowożeniem

30.04.2018 r.              – poniedziałek przed 1 maja

2,4.05.2018 r.             – bez dowożenia

1.06.2018 r.                – piątek po Bożym Ciele

 

W dni wolne szkoła zapewnia opiekę świetlicową. Deklaracje pobytu dziecka w świetlicy należy przekazać wychowawcom świetlicy na 2 dni przed dniem wolnym.

 

Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki

w Juchnowcu Górnym w r. szk. 2017/2018wynikające z kalendarza

 

1.11.2017 r.                – Uroczystość Wszystkich Świętych

3.11.2017 r.                – odpracowany we wrześniu (30.09.2017 – sobota) w dniu Biegu Rodzinnego

23.12.2017 r.              – 1.01.2018 r. – przerwa świąteczna – Boże Narodzenie

22.01 – 4.02.2018 r.   – ferie zimowe

29.03 – 3.04.2018 r.   – przerwa świąteczna – Wielkanoc

 

1.05.2018 r.                – 1 Maja

3.05.2018 r.                – Konstytucja 3 Maja

31.05.2018 r.              – Uroczystość Bożego Ciała

 
Dzień Otwarty!
Wpisany przez Dyrekcja   

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 23 maja 2017 (wtorek) jest dniem otwartym w Zespole Szkół
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.

Program:

-  16.45 – prelekcja Komendy Policji w Białymstoku na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni;

- 17.15-19.30 – spotkania indywidualne z nauczycielami klas IV-VI oraz gimnazjum. Od wychowawcy otrzymają Państwo wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów oraz informacje o prognozowanych ocenach końcoworocznych.

 

DYREKCJA SZKOŁY

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5