Damy radę
SPOTKANIE Z PRZEWODNICZĄCĄ RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

20 lutego 2014 r. Nowa Przyszłość zaprosiła na spotkanie przewodniczącą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny – panią Bożenę Jakończuk. Odbyło się ono w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym. Podczas spotkania Marlena Felczuk omówiła zrealizowany w styczniu Projekt 1. (akcję charytatywną na rzecz Tereski), natomiast Aleksandra Jaroszuk i Jakub Perkowski zebrali informacje nt. funkcjonowania JST  (Jednostki Samorządu Terytorialnego – gminy), korzystając z pytań przygotowanych przez organizatorów gry oraz członków Nowej Przyszłości. Pani przewodnicząca otrzymała od nas na pamiątkę figurkę z modeliny przedstawiającą logo naszej grupy. Filmik ukazujący fragmenty spotkania z przewodniczącą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny można obejrzeć pod wskazanym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=4sXO2TV7rHg

 
O lokalnej polityce młodzieżowej z Panem Krzysztofem Sokólskim, Dyrektorem Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, rozmawiają Jakub Kosiński i Monika Korzeniecka

O lokalnej polityce młodzieżowej z Panem Krzysztofem Sokólskim, Dyrektorem Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, rozmawiają Jakub Kosiński i Monika Korzeniecka

Jakub Kosiński: Co skłoniło Pana do ubiegania się o stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny?

Krzysztof Sokólski: Z decyzją tą splotły się sprawy prywatne – kilka lat temu przeprowadziłem się na teren gminy, zamieszkałem tutaj i od tego momentu zacząłem interesować się bieżącymi sprawami lokalnymi. Pewnego dnia na stronie urzędu gminy przeczytałem informację o konkursie na stanowisko dyrektora ośrodka kultury. Pomyślałem, że jest to coś dla mnie, że mogę się odnaleźć na tym nowym dla siebie terenie oraz zrobić coś interesującego dla jego mieszkańców. Potem sprawy same się potoczyły i wkrótce miną dwa lata, od kiedy jestem dyrektorem Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Monika Korzeniecka: Czy, jako dyrektor ośrodka kultury, współtworzy Pan politykę młodzieżową w naszej gminie?

K.S.: Można tak powiedzieć – nasze działania są skierowane do całej społeczności lokalnej, w tym także do młodzieży. Wydaje mi się, że mamy bogatą ofertę i współtworzymy politykę skierowaną do młodych mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny.

J.K.: Czy w ośrodku kultury jest osoba odpowiedzialna wyłącznie za sprawy dotyczące młodzieży?

K.S.: Struktura naszej pracy wygląda w ten sposób, że pracujemy wspólnie i zajmujemy się wszystkimi kwestiami, w zasadzie nie dzieląc, czy jest to temat skierowany do młodzieży, czy do osób starszych, czy też do dzieci. Nie ma takiej osoby. Politykę dla młodzieży tworzą wszyscy pracownicy i współpracownicy, aczkolwiek są instruktorzy, którzy prowadzą specjalistyczne zajęcia skierowane wyłącznie do młodzieży.

M.K.: W jaki sposób promowane są imprezy kulturalne organizowane w naszej gminie?

K.S.: Nadal drukujemy plakaty, ulotki, więc tradycyjna metoda jest zachowana, jednakże coraz większą uwagę przywiązujemy do mediów, do internetu. Na naszej stronie okjuchnowiec.pl znajdują się wszelkie aktualne informacje na temat planowanych przez nas działań. Do potrzeb reklamowych wykorzystujemy także portale społecznościowe. Ponadto o współpracę prosimy szkoły, m.in. szkołę w Juchnowcu, która na swojej stronie internetowej również zawiadamia mieszkańców gminy o naszych działaniach. Uważam, że polityka informacyjna jest na dobrym poziomie i że każdy, kto chce zorientować się, jaką ofertą dysponuje ośrodek kultury, ma taką możliwość.

J.K.: Skąd ośrodek kultury pozyskuje środki finansowe na realizację planowanych przedsięwzięć? Czy w całości pokrywa je urząd gminy?

K.S.: W całości nie, aczkolwiek Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny jest tak jakby naszym organem nadrzędnym i to właśnie on nas co roku finansuje. Otrzymujemy coroczną dotację z urzędu gminy, ale staramy się pozyskiwać również inne fundusze, np. fundusze unijne. W minionym roku z tego źródła pozyskaliśmy całkiem znaczący zastrzyk finansowy. Dodatkowo mamy możliwość prowadzenia działalności usługowej, czyli posiadamy pewne środki własne, wygospodarowane z działalności prowadzonej przez ośrodek kultury. Staramy się także zdobywać sponsorów, ponadto otrzymujemy pewne darowizny. Czasy są trudne, ale myślę, że – jeśli chodzi o finanse – to ośrodek kultury daje sobie radę.

M.K.: Ośrodek kultury wielokrotnie organizował przedsięwzięcia skierowane głównie do młodzieży. Które z nich cieszyły się największą popularnością?

K.S.: Trudno powiedzieć. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zorganizowaliśmy tego tak wiele, że trudno utworzyć klasyfikację. W poprzednim roku na pewno dużym zainteresowaniem cieszyły się różnego rodzaju turnieje, zawody sportowe, w których młodzież chętnie uczestniczy. Jeżeli chodzi o imprezy, to największą popularnością cieszyły się Dni Ziemi Juchnowieckiej – jedna z naszych sztandarowych imprez gromadząca wiele młodych osób – mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny.

J.K.: Jak przedstawia się aktualna oferta zajęć oraz imprez organizowanych przez ośrodek kultury?

K.S.: Jest ona bardzo bogata – moglibyśmy umówić się na kolejną rozmowę i porozmawiać tylko o tej ofercie. Mamy szereg zajęć i warsztatów – stałych bądź cyklicznych. Za nami kilka takich poważnych akcji, a szykują się kolejne. Teraz koncentrujemy się nad Biegiem Konopielki, który niedawno został nominowany do nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, co jest dużym wyróżnieniem dla ośrodka kultury. W tym momencie mogę odwołać się do poprzedniego pytania dotyczącego strony informacyjnej. Wszystkie planowane i zrealizowane działania są na naszej stronie internetowej – okjuchnowiec.pl, na którą serdecznie zapraszam.

M.K.: Czym się Pan kieruje, ustalając tę ofertę?

K.S.: Kieruję się przede wszystkim oczekiwaniami mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny, jednak czasami muszę wziąć pod uwagę możliwości kadrowe i lokalowe. W moim przekonaniu ta oferta i tak jest w miarę bogata, ponieważ mogę liczyć na pomoc wielu osób, głównie instruktorów. Na terenie gminy mamy kilka osób z niezwykle bogatym doświadczeniem, z autorytetem na skalę ogólnopolską. Osoby te chcą współpracować z ośrodkiem kultury i, przygotowując ofertę m.in. dla młodzieży, również wykorzystujemy ich potencjał.

J.K.: Które z zajęć i imprez adresowane są wyłącznie do młodzieży?

K.S.: Takich zajęć jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o zajęcia warsztatowe, niedawno rozpoczęliśmy projekt ZUMBA OK. W naszej gminie zumba jest bardzo popularna wśród osób starszych, ale uczęszcza na nią również młodzież po 12. roku życia. Niedawno uruchomiliśmy bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku do lat 12. w Księżynie, Kleosinie i Juchnowcu. W ofercie mamy także zajęcia taneczne oraz teatralne, będące zajęciami cyklicznymi. Jak już wcześniej wspomniałem, organizujemy wiele imprez sportowych i rozrywkowych, m.in. Bieg Konopielki przewiduje w swoim programie również bieg rodzinny, czyli bieg dla dwojga rodziców oraz dziecka lub dla rodzeństwa i rodzica.

M.K.: Bardzo często spotyka się Pan z młodzieżą mieszkającą w naszej gminie. Czy zgłasza ona własne pomysły na nowe przedsięwzięcia?

K.S.: Zgłasza, aczkolwiek wydaje mi się, że czasem się krępuje, naprawdę bez powodu. Pamiętam pewną sytuację, która zdarzyła się przed ubiegłorocznymi Dniami Ziemi Juchnowieckiej. Kiedy wracałem skądś do biura, zauważyłem dwóch młodych chłopców. Zwrócili moją uwagę, ponieważ wykonywali imponujące akrobacje na rowerach. Zaproponowałem im, aby za dwa dni wystąpili na stadionie w Juchnowcu Dolnym. Chłopcy sądzili, że żartuję. Ostatecznie podczas pikniku zaprezentowali swoje umiejętności przed licznie zgromadzoną publicznością. Po występie byli zadowoleni. Jak widać, jestem otwarty na inicjatywy młodzieży i chętnie wsłuchuję się w jej pomysły. Myślę, że razem możemy zdziałać wiele dobrego.

J.K.: Jakie pasje, zainteresowania i zdolności chcieliby rozwijać młodzi ludzie?

K.S.: Rozmaite. Ten przekrój jest niezwykle bogaty. Ostatnio słyszałem, że ktoś chce spróbować swoich sił w sztukach cyrkowych, ktoś inny – w chórze… Z oczywistych względów, jako ośrodek kultury, nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich próśb, aczkolwiek się staramy. Oczekiwania młodzieży są rozmaite – od artystycznych po sportowo-rekreacyjne. Staramy się wysłuchać wszystkich.

M.K.: Czy ośrodek kultury organizuje występy, pokazy, wystawy itp., promujące talenty młodzieży z naszej gminy?

K.S.: Tak. Przy różnego rodzaju imprezach, jakie organizujemy, staramy się wyszukiwać uzdolnionych młodych mieszkańców, którzy mogą zaprezentować swoje talenty. Myślę, że jest to obopólna korzyść – my odkrywamy te brylanciki, a te młode osoby mogą pokazać się szerszej publiczności. W ubiegłym roku, na podsumowaniu wakacyjnej akcji LATO OK, urządziliśmy konkurs talentów. Okazało się, że utalentowanych osób w naszej gminie jest zadziwiająco dużo. Ktoś zagrał na wiolonczeli, ktoś zaśpiewał, a jeszcze ktoś inny zatańczył. Tych talentów jest naprawdę wiele – staramy się je odkrywać oraz wspierać w ich rozwijaniu.

J.K.: Czy planowane jest wzbogacenie oferty zajęć dla młodzieży, by zaspokoić jej potrzeby?

K.S.: Zawsze pragnie się, aby ta oferta była bogatsza. Jeśli młodzież stwierdzi, że chciałaby się rozwijać w konkretnym kierunku, to oczywiście się spotkamy i, mam nadzieję, dojdziemy do porozumienia. Cały czas pracujemy, aby oferta ośrodka kultury była jak najatrakcyjniejsza również dla młodzieży.

M.K.: Z przeprowadzonej przez nas ankiety wynika, że festyny rodzinne cieszą się wśród młodzieży ogromną popularnością. Czy w bieżącym roku są planowane jakieś imprezy, przedsięwzięcia, w których młodzież będzie mogła wziąć udział ze swoimi rodzinami?

K.S.: To bardzo dobre pytanie. Ośrodek kultury kładzie szczególny nacisk na propagowanie więzi prorodzinnych, które w dobie wysoko rozwiniętej technologii ulegają coraz większemu rozluźnieniu. Mamy zaplanowanych szereg takich inicjatyw, m.in. wspomniany wcześniej Bieg Konopielki, którego 2. edycja odbędzie się 24 maja. Jedną z głównych jego atrakcji jest bieg rodzinny. Planujemy także realizację nowego projektu w Juchnowcu – „Kultura, zdrowie i natura”, czyli cyklu spotkań w poszczególnych miejscowościach naszej gminy, który jest przewidziany dla całych rodzin – starszym osobom stwarzamy możliwość wykonania badań, natomiast młodzież będzie mogła uczestniczyć w zabawach i grach o charakterze ekologicznym czy też sportowym. Zwieńczeniem tych spotkań będzie element rozrywkowy. Ponadto niedawno w szkole w Juchnowcu Górnym odbyły się Rodzinne Mistrzostwa Gminy w Badmintonie. Uważam, że jest to ewenement na ponadlokalną skalę – podczas rywalizacji startowały rodzinne pary, czyli np. dziecko i rodzic. Elementy prorodzinne są bardzo mocno akcentowane przez ośrodek kultury i uznane za priorytet w jego działalności.

J.K.: Jak Pan ocenia współpracę z młodzieżą z Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym, m.in. z nami, w ramach organizacji występów z okazji świąt państwowych?

K.S.: Mówiąc szczerze, oceniam tę współpracę bardzo wysoko. Jestem pełen szacunku dla dokonań szkoły, która łączy elementy nowoczesne z tradycyjnymi. Jako dyrektor ośrodka kultury zawsze mogę liczyć na szkołę, na uczniów, a występy artystyczne podczas świąt narodowych, np. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, dodają prestiżu i większej powagi tym uroczystościom. Nie chodzi tylko o święta państwowe – wspólnie organizujemy jasełka, różnego rodzaju imprezy oraz konkursy. Myślę, że nasza współpraca rozwija się doskonale. Jestem z niej zadowolony i mam nadzieję, że Pani Barbara Klimaszewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym – również.

M.K.: Jak Pan sobie wyobraża rozwój kulturalny naszej gminy za 10 lat, zwłaszcza w zakresie polityki młodzieżowej?

K.S.: Mógłbym zapytać Was o to samo, ponieważ to głównie od Was zależy rozwój kulturalny naszej gminy. Zapewne niedługo skończycie gimnazjum w Juchnowcu Górnym, będziecie kontynuowali naukę prawdopodobnie w białostockich szkołach i to Wy zdecydujecie, czy nadal będziecie chcieli pracować na rzecz naszej lokalnej społeczności, czy zasymilujecie się z nowym środowiskiem. Życzę Wam, abyście się w tej nowej sytuacji odnaleźli. Mam jednak nadzieję, że będziecie uczestniczyli w kreowaniu młodzieżowej polityki przede wszystkim dla Waszych młodszych kolegów i rówieśników. A jak sobie ja wyobrażam rozwój kulturalny? Gmina Juchnowiec Kościelny jest gminą nowoczesną, rozwijającą się – jest to gmina specyficzna z racji tego, że znajduje się blisko Białegostoku. Wielu mieszkańców korzysta z oferty białostockiej, jednak musimy zrobić wszystko, by ci ludzie, którzy nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia oraz spotkania w Białymstoku, mogli skorzystać z takiej oferty na terenie różnych miejscowości naszej gminy. Uważam, że przed Gminą Juchnowiec Kościelny stoją szerokie perspektywy, jednakże z Waszym udziałem.

J.K.: Czy powstanie Młodzieżowej Rady w Gminie Juchnowiec Kościelny mogłoby, Pana zdaniem, przyczynić się do wspomnianego rozwoju kulturalnego?

K.S.: Jak najbardziej – jest to dobry pomysł, jednak pod warunkiem, że – oprócz pięknego opakowania i rozpropagowania informacji o jej powstaniu – będzie ona miała jakieś możliwości działania – zgłaszania własnych inicjatyw i interesujących pomysłów. Tylko wówczas miałoby to sens, ponieważ uległby poprawie wizerunek samej gminy, uatrakcyjniłoby to jej ofertę, a także byłoby właściwym działaniem w zakresie polityki skierowanej do najmłodszych mieszkańców – młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

M.K.: Dziękujemy za rozmowę. Życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą. Proszę przyjąć od nas figurkę z modeliny, aby przypominała Panu grupę Nowa Przyszłość.

K.S.: Dziękuję grupie Nowa Przyszłość, a także jej opiekunowi. Gratuluję pomysłu i takich inicjatyw. Wywiad jest dowodem na to, że staracie się dokonać czegoś pozytywnego w naszej gminie. Trzymam za Was kciuki i życzę powodzenia.

 

 

 
NOWA PRZYSZŁOŚĆ I JEJ PIERWSZY WYWIAD

18 lutego 2014 r. członkowie Nowej Przyszłości spotkali się z Panem Krzysztofem Sokólskim – Dyrektorem Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w celu przeprowadzenia wywiadu, którego przewodnim tematem jest lokalna polityka młodzieżowa.

 
AKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ TERESKI

Na przełomie grudnia i stycznia Nowa Przyszłość przygotowywała się do przeprowadzenia akcji charytatywnej, która była jednym z tematów w zadaniu 4. stanowiącym dla wszystkich nie lada wyzwanie. 21 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym drużyna zorganizowała akcję charytatywną na rzecz Tereski – ośmioletniej dziewczynki z Afryki (ur. w Rwandzie), którą szkoła adoptowała 16.03.2012 r. w ramach akcji „Adopcja Serca”. Bez wsparcia finansowego Tereska nie mogłaby się kształcić i godnie żyć, dlatego Nowa Przyszłość postanowiła ją wesprzeć. Podczas akcji, która była skierowana do uczniów naszej szkoły oraz przede wszystkim do starszego pokolenia będącego bohaterem tego dnia, członkowie grupy sprzedawali pocztówki przygotowane specjalnie na Dzień Babci i Dziadka oraz różne przedmioty wykonane z modeliny przez uczniów klas IV-VI sp oraz I-III gimnazjum. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród dziadków i babć, uczniów, a także ich rodziców (Rada Rodziców podeszła do starań grupy z ogromnym zrozumieniem). Za wykonanie projektu drużyna, jako jedyna, uzyskała maksymalną ilość punktów oraz wyróżnienie KORESPONDER. Wszystkim, którzy wsparli akcję, Nowa Przyszłość serdecznie dziękuje za okazane serce.

Zachęcamy do obejrzenia filmików stworzonych podczas realizacji przedsięwzięcia:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=LZX66s1-Qtc
  2. http://www.itvjuchnowiec.com.pl/infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=2&video_id=37

 
TAK POWSTAWAŁA SZLACHETNA PACZKA

TAK POWSTAWAŁA SZLACHETNA PACZKA

13.11.2013 r. w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym odbyło się spotkanie Nowej Przyszłości z przedstawicielami Szkolnego Koła Caritas i ich opiekunem – p. M. Jabłońską. Zespół przedstawił rozmówcom główne cele projektu „Gramy w radę, damy radę”. Zaproszeni wysłuchali prezentacji grupy, a także wyrazili chęć podjęcia współpracy, np. w ramach akcji Szlachetna Paczka. I tak zaczęła się nasza wspaniała przygoda z tworzeniem prezentu dla rodziny z okolicy. Członkowie Nowej Przyszłości i Szkolnego Koła Caritas połączyli siły w zbiórce pieniędzy oraz produktów potrzebnych do przygotowania paczki. Na stronie szkoły oraz na facebooku Nowej Przyszłości została opublikowana ulotka z listą wybranych produktów potrzebnych wybranej przez nas rodzinie. 2 grudnia odbyło się spotkanie z uczniami naszej szkoły promujące akcję Szlachetna Paczka. 4 grudnia 2013 r. – pod opieką p. A. Pućkowskiej, szkolnego pedagoga i opiekuna Szkolnego Koła Caritas – rozpoczęło się wielkie pakowanie… - sortowanie produktów, umieszczanie ich w pudełkach, które zostały oklejone kolorowym papierem, oraz numerowanie paczek. Tak powstała Szlachetna Paczka. Wszystkim szlachetnym ludziom, którzy przyczynili się do jej powstania, dziękujemy z całego serca.

 
SPOTKANIE Z DYREKTOREM OŚRODKA KULTURY

27.11.2013 r. Nowa Przyszłość udała się do Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny na spotkanie z jego dyrektorem – panem Krzysztofem Sokólskim. Zespół przypomniał główne cele projektu „Gramy w radę, damy radę”. Ponadto przekazał kilka informacji na temat dotychczas realizowanych zadań. Członkowie drużyny przedstawili  szczegółowe wyniki ankiety przeprowadzonej przez grupę w ramach zad. 2. Dyrektor OK wysoko ocenił pracę grupy, uznał trafność wniosków sformułowanych po przeanalizowaniu ankiety oraz opowiedział o inwestycjach planowanych w gminie. Zespół przedstawił dyrektorowi swoje plany związane z przyszłą działalnością Nowej Przyszłości w gminie. Pan Sokólski zaproponował ewentualną pomoc oraz dalszą współpracę.

 
SPOTKANIE Z PRZEWODNICZĄCĄ RADY GMINY

Nowa Przyszłość zaprosiła na spotkanie Przewodniczącą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny – panią Bożenę Jakończuk. Odbyło się ono 21.11.2013 r. w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym. Zespół przedstawił główne cele projektu „Gramy w radę, damy radę”. Opowiedział również o sobie, drużynie Nowa Przyszłość, dotychczasowych zadaniach oraz o swoich planach związanych z grą. Przekazał Przewodniczącej Rady Gminy ulotkę informacyjną dotyczącą projektu, gry oraz grupy Nowa Przyszłość, a także zaprezentował wyniki ankiety przeprowadzonej przez grupę w ramach zad. 2. oraz wnioski z niej płynące, co niezwykle zainteresowało przewodniczącą. Pani Bożena Jakończuk opowiedziała członkom zespołu, kto może zostać radnym, jakie prawa i obowiązki ma radny i sołtys, jak przebiega sesja rady gminy, na czym polega praca przewodniczącego rady gminy itp. Nowa Przyszłość otrzymała również zaproszenie na posiedzenie rady gminy, co pozwoli grupie w praktyce poznać mechanizmy jej funkcjonowania oraz zaprezentować się na forum publicznym.

 
Kolejna odsłona Nowej Przyszłości

W dniach 21-24 października 2013 r. Nowa Przyszłość przygotowała krótki film (połączony z reklamą) prezentujący naszą drużynę. Do udziału w przedsięwzięciu grupa zaprosiła członka rady pedagogicznej Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym – pana Wojciecha Rogowskiego – nauczyciela wychowania fizycznego.

Film został opublikowany na stronie:

http://www.youtube.com/watch?v=9HIeDhoG_mw

 
Czas na poważne sprawy – wyniki przeprowadzonej ANKIETY

W dniach 17-22 października 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym udzielali odpowiedzi na pytania ankietowe. Przedsięwzięcie było realizowane na dwóch płaszczyznach – szkolnej i domowej. Część uczniów wypełniała ankietę w szkole, w Juchnowcu Górnym, podczas lekcji informatyki poszczególnych klas oraz dzięki uprzejmości nauczycieli tego przedmiotu: p. M. Dakowicz i p. A. Zajkowskiej. Uczniowie, którzy nie mieli informatyki w wyznaczonym czasie, również mogli wziąć udział w badaniu, ponieważ ankieta została opublikowana na facebooku Nowej Przyszłości.

W ankiecie przeprowadzonej przez Nową Przyszłość wzięło udział 106 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Zespołu Szkół  im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. Nowa Przyszłość pragnie przedstawić jej wyniki, aby osoby biorące w niej udział mogły zapoznać się z odpowiedziami kolegów i koleżanek.

 

PYTANIA POSTAWIONE W ANKIECIE

1. Co jest Twoją mocną stroną (do czego masz talent)?

2. Gdzie spędzasz czas wolny?

3. Jakie formy spędzania wolnego czasu wybierasz najchętniej? Zaznacz dwie odpowiedzi.

4. Czy masz możliwość realizowania swoich zainteresowań na terenie gminy/szkoły?

5. Zaznacz dwie formy dodatkowych zajęć, które rozwijałyby Twoje zainteresowania, a których brakuje na terenie gminy.

6. Czy gmina powinna organizować więcej imprez rodzinnych?

7. Wybierz jedną formę rozpowszechniania informacji na terenie szkoły, którą uważasz za najlepszą?

8. Których książek, Twoim zdaniem, powinno być więcej w szkolnej bibliotece?

 

Trzy pierwsze pytania mają na celu rozpoznanie, z jaką grupą osób ma do czynienia nasza grupa (z aktywną czy bierną oraz w jakich kierunkach utalentowaną).

Z pytania „Co jest Twoją mocną stroną (do czego masz talent)?" wynika, że najmocniejszą stroną uczniów jest umiejętność rozbawiania innych (23,6%). Najczęstszymi odpowiedziami były również: wystąpienia publiczne (20,8%) i pomysłowość (17,9%). Rzadziej uczniowie wskazywali: dokładne wypełnianie powierzonych zadań (8,5%), umiejętność prowadzenia interesujących rozmów (7,5%), sport (6,6%) oraz grę w piłkę nożną (5,7%). Pozostałe odpowiedzi są marginalne.

Na pytanie „Gdzie spędzasz czas wolny?” większość ankietowanych odpowiedziała, że w domu (63,2%), a zdecydowanie mniej – poza domem (36,8%). Wnioski płynące z takich odpowiedzi mogą być dwojakie – młodzież nie ma atrakcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu lub też przede wszystkim ceni czas spędzony z rodziną (może to być grupa domatorów). Bardziej prawdopodobną jest pierwsza sugestia, ponieważ z pierwszego pytania wynika, że ta sama młodzież lubi wystąpienia publiczne.

Najczęściej wskazywaną przez ankietowanych formą spędzania wolnego czasu było: słuchanie muzyki (18,4%), uprawianie sportu (17% ) oraz jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze itp. (16%), korzystanie z internetu, facebooka itp. (15,1%). Dość duża grupa osób wskazywała również zamiłowanie do oglądania filmów (9,4%) i gry komputerowe (9%). Rzadziej pojawiały się odpowiedzi takie jak spacery (4,7%), czytanie książek (4,5%), gotowanie (3,3%).

Podsumowując tę część ankiety, stwierdzamy, że mamy do czynienia z młodzieżą zabawną, która chętnie występowałaby publicznie, ale która najczęściej wolny czas spędza w domu, co może sugerować, że nie ma gdzie się realizować. Najczęstsze formy spędzania wolnego czasu związane są z muzyką, sportem oraz internetem, z czego wnioskujemy, że respondenci mniej chętnie wybierają aktywne formy spędzania wolnego czasu, co jest zjawiskiem nieco niepokojącym. Może to wynikać z braku dostępu do innych, bardziej urozmaiconych form spędzania wolnego czasu.

Czwarta i piąta kwestia poruszana w ankiecie jest niezwykle ważna, ponieważ wskazała nam, jakie zainteresowania ma ankietowana młodzież oraz czy ma możliwość rozwijania ich na terenie gminy.

Do zainteresowań, które ankietowani chcieliby rozwijać, a brakuje ich na terenie gminy należą głównie: karate (12,3%), zajęcia muzyczne (11,3%), gra w piłkę ręczną (9,4%), jazda konno (9%) oraz zajęcia komputerowe (8,5%). Na uwagę zasługują również takie odpowiedzi jak: koszykówka (7,1%), siatkówka (6,6%), zajęcia kulinarne (5,7%), zajęcia fotograficzne i garncarskie (po 5,2%), zajęcia malarskie (4,7%) i zajęcia rzeźbiarskie (4,2%). Odpowiedzi uczniów potwierdzają nasze wcześniejsze wnioski, ponieważ wynika z nich, że młodzież chętnie wybierałaby aktywne formy spędzania wolnego czasu, gdyby oferta w tym zakresie była urozmaicona.

Na pytanie "Czy masz możliwość realizowania swoich zainteresowań na terenie szkoły/gminy?" większość ankietowanych odpowiedziała zdecydowanie tak (24,5%), raczej tak (22,6%) i tak (18,9%). Rzadziej wybieranymi odpowiedziami były: raczej nie (12,3%), nie (11,3%), zdecydowanie nie (5,7%). 7,5% ankietowanych nie miało w tym zakresie zdania. Wyniki pozwalają przyjąć założenie, że Gmina w Juchnowcu Kościelnym dobrze radzi sobie z zaspakajaniem potrzeb młodzieży, choć z pewnością należy zastanowić się nad najbardziej oczekiwanymi przez młodzież inwestycjami.

Pozostałe zagadnienia mają na celu zorientowanie się, jakich zmian na terenie szkoły i gminy oczekuje ankietowana młodzież oraz którymi kwestiami mogłaby zająć się Młodzieżowa Rada gminy, jeśli w przyszłości by taka powstała.

Młodzież ma ogromne oczekiwania związane z polityką prorodzinną, o czym świadczą odpowiedzi na pytanie „Czy gmina powinna organizować więcej imprez rodzinnych?". Wynika z nich, że zdecydowana większość uczniów pragnie spędzać więcej czasu z rodziną, ale poza domem (81,1 %). 18,9% ankietowanych uznało, że nie ma takiej potrzeby. Przed władzami gminy stoi ogromne wyzwanie, ponieważ wyniki mówią same za siebie.

W dzisiejszym świecie przepływ informacji jest niezwykle ważny, dlatego postanowiliśmy ustalić, jaką formę ich rozpowszechniania preferują uczniowie naszej szkoły. Okazało się, że chcą oni pozostania przy dotychczasowym rozwiązaniu, czyli przy przekazywaniu informacji przez dyżurnego ucznia pełniącego dyżur przy sekretariacie (44,3%). 34% ankietowanych chce wprowadzenia szkolnego radiowęzła, natomiast 22% - gazetki wydawanej przez uczniów.

Nieodłączną częścią szkoły jest szkolna biblioteka oraz czytelnictwo z tym związane. Krajowe wyniki dotyczące czytelnictwa biją na alarm, dlatego chcieliśmy się dowiedzieć, jak można poprawić jego poziom w naszej szkole. Pytanie dotyczyło szkolnego księgozbioru. Uczniowie stwierdzili, że w naszej bibliotece brakuje książek o sportach ekstremalnych (33%), poradników dotyczących zdrowej diety i zdrowego trybu życia (18%), komiksów(16%), a także książek fantasy (14,2%). Pozostałe odpowiedzi były marginalne. Informację tę na pewno przekażemy pracującym w szkole bibliotekarzom, którzy z pewnością postarają się sprostać oczekiwaniom młodzieży, bo – jak dotąd – zawsze odpowiadali na potrzeby uczniów.

 

Wyniki ankiety można obejrzeć w przygotowanej przez Nową Przyszłość prezentacji PowerPoint.

 
Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury

Dnia 07.10.2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym odbyło się spotkanie uczestników projektu z Panem Krzysztofem Sokólskim - Dyrektorem ośrodka oraz z Panią Bożeną Cylko - Dyrektorem Publicznej Biblioteki Gminy Juchnowiec Kościelny. Naszym rozmówcom przedstawiliśmy cel projektu „Gramy w radę, damy radę”. Kiedy Pani Bożena Cylko oraz Pan Krzysztof Sokólski zapoznali się z naszymi ulotkami, mogliśmy przejść do rzeczowej dyskusji. Dyrektorowi biblioteki przekazaliśmy ulotki,  aby zostawić ślad po naszej wizycie. Czytelnicy na pewno się z nimi zetkną.

Nie zapomnieliśmy również o mieszkańcach Juchnowca. Niektórym z nich wrzuciliśmy ulotki do skrzynek, tak by ich lektura umiliła im chłodny, październikowy wieczór.

Po spotkaniu z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Dyrektorem biblioteki udaliśmy się do pobliskiego sklepu, gdzie gromadzi się duża grupa mieszkańców Juchnowca. Tam również zareklamowaliśmy swoją inicjatywę. Pani ekspedientka przyjęła nas bardzo serdecznie. Wnikliwie przeanalizowała naszą ulotkę oraz zadała kilka ważnych pytań, na które chętnie odpowiedzieliśmy.

 

 
Kolejna akcja promocyjna przeprowadzona wśród uczniów Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym

7.10.2013 r. uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym rozdaliśmy karteczki z informacjami o projekcie „Gramy w radę, damy radę”, kładąc nacisk na istnienie naszego profilu na fb. Obiecali nas wesprzeć.

Plakat, który przygotowaliśmy na wcześniejsze spotkania, został wyeksponowany na głównym korytarzu naszej szkoły.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3