Umiem pływać PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Projekt powszechnej nauki pływania ?Umiem pływać? Ministerstwa Sportu i Turystyki jest adresowany do klas I-III szkoły podstawowej w całej Polsce. Zakłada udział dzieci w zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. 
W roku szkolnym 2018/2019 w projekcie biorą udział bezpłatnie wszyscy chętni uczniowie klasy II a i II b w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.
Główne cele projektu: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

 
situs toto 4d dentoto
situs toto 4d dentoto