Dodatkowe zajęcia w szkole

Oferta zajęć dodatkowych

w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

w I semestrze r. szk. 2016/2017

 

PRZEDSZKOLE:

 

– gimnastyka korekcyjna – p. Elżbieta Jaroszuk

– zajęcia logopedyczne – p. Agnieszka Zajkowska

– język angielski – p. Małgorzata Wiska-Koszykowska

– Bajki dla zerówki – p. Anna Kieczka

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl O – p. Małgorzata Dzitowska

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

Kl. I-III – zajęcia wyrównawcze/zajęcia rozwijające zainteresowania – wychowawcy klas

Kl. II-III – zajęcia teatralne – p. Teresa Radziewicz

Kl. II – Akademia Umysłu – p. Anna Łysenko

Kl. III – zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego – p. Iwona Szczerbińska

Kl. I-III – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – p. Małgorzata Dzitowska, p. Anna Truskolawska,
p. Anna Wysocka-Borys

Kl. I-III – zajęcia logopedyczne – p. Barbara Klimaszewska, Agnieszka Kosińska, Agnieszka Zajkowska

Kl. III – nauka pływania – wyjazdy na basen – p. Agata Brzósko, p. Mariola Sagun, p. Monika Kaliszewska,
p. Anna Radziewicz

 

Kl. I-IV – Dziecięcy Zespół Ludowy „Jarzębinki” – p. Anna Wysocka-Borys, p. Agnieszka Skarżyńska,
p. Mariola Sagun, p. Jan Sagun

– zajęcia plastyczne – p. Anna Radziewicz

 

Kl. IV – koło języka francuskiego – p. Małgorzata Wiska-Koszykowska

Kl. V-VI – Dziecięcy Zespół Ludowy „Jarzębinki PLUS” – p. Katarzyna Mosiej

 

Kl. IV-VI – chór szkolny – p. Iwona Dudzik

– zespół fletowy – p. Iwona Dudzik

– zajęcia rowerowo-sportowe – p. Jan Sagun

– Szkolne Koło Caritas – p. Małgorzata Jabłońska

– Schola/emisja głosu – ks. Marcin Pyłko

 

Kl. IV – zespół wyrównawczy z j. polskiego – p. Alicja Borchert

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – p. Małgorzata Dzitowska

 

Kl. V – zespół wyrównawczy z matematyki – p. Renata Karwowska

– zespół wyrównawczy z j. angielskiego – p. Dorota Staleńczyk

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – p. Anna Borowska, p. Małgorzata Dzitowska

 

Kl. VI – zespół wyrównawczy z matematyki – p. Renata Karwowska

– koło matematyczne – p. Renata Karwowska

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – p. Anna Truskolawska

W celu zasięgnięcia informacji proszę zwracać się do nauczycieli prowadzących zajęcia.

 

Oferta zajęć dodatkowych

w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

w I semestrze r. szk. 2016/2017

GIMNAZJUM:

 

Kl. I-III

 

– chór szkolny – p. Iwona Dudzik

– Schola /emisja głosu – ks. Marcin Pyłko

– koło plastyczne – p. Anna Radziewicz

– SKS – p. Wojciech Rogowski, p. Krzysztof Grzegorczyk

– Szkolne Koło Caritas – p. Iwona Niewińska

– koło chemiczne – p. Iwona Gisztorowicz

 

Kl. I

 

– koło matematyczne – p. Bogumiła Fidziukiewicz

– zespół wyrównawczy z j. polskiego – p. Jolanta Samojluk

– zespół wyrównawczy z j. angielskiego – p. Agnieszka Kosińska
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – p. Małgorzata Dzitowska

 

Kl. II

 

– zespół wyrównawczy z j. polskiego – p. Monika Żochowska

– zespół wyrównawczy z matematyki – p. Bogumiła Fidziukiewicz

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – p. Mariola Sagun

Kl. III

 

– zespół wyrównawczy z matematyki – p. Aneta Białous

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – p. Anna Truskolawska

– przygotowanie do egzaminu z j. polskiego – p. Katarzyna Mosiej

– przygotowanie do egzaminu z j. polskiego – p. Monika Żochowska

– przygotowanie do egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie – p. Marek Borchert

– przygotowanie do egzaminu z matematyki – p. Aneta Białous

– przygotowanie do egzaminu z j. angielskiego – p. Barbara Cylwik
– przygotowanie do egzaminu z geografii – p. Katarzyna Chrościcka

– przygotowanie do egzaminu z biologii i chemii – p. Iwona Gisztorowicz

– przygotowanie do egzaminu z fizyki i astronomii – p. Jan Sagun

 

 

 

W celu zasięgnięcia informacji proszę zwracać się do nauczycieli prowadzących zajęcia.

Ludowy Klub Uczniowski AMATOR zaprasza

wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

na zajęcia w sekcji zapasów i w sekcji badmintona

– informacje u p. Wojciecha Rogowskiego.