Dodatkowe zajęcia w szkole

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Klasa

Proponowane zajęcia dodatkowe

Przedszkole                     i klasy „0”

-zajęcia logopedyczne

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

-zajęcia  z terapii ręki

-gimnastyka korekcyjna indywidualna i grupowa

-zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

-zajęcia rozwijające postawę kreatywna przez plastykę

-zajęcia rozwijające postawę kreatywna przez sensoplastykę

-zajęcia rozwijające postawę kreatywną przez muzykę                      i ruch

-zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne

-zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze

-zajęcia językowe (język angielski)

I-III  szkoła podstawowa

-Jarzębinki

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

-zajęcia logopedyczne

-gimnastyka korekcyjna

-basen

-Akademia umysłu

-zajęcia artystyczne z wychowawcą

-zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

- zajęcia podnoszące kompetencje społeczne u dzieci nieśmiałych

IV szkoła podstawowa

-Jarzębinki

-chór

-SKS

-zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

V szkoła podstawowa

-Jarzębinki PLUS

-chór

-SKS

-zajęcia językowe

-zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

-aktywne formy edukacji przyrodniczo-ekologicznej

-zajęcia rozwijające kreatywność „ Oczyma wyobraźni”

VI szkoła podstawowa

-Jarzębinki PLUS

-chór

-SKS

-zajęcia rozwijające kreatywność „ Oczyma wyobraźni”

-zaj. wyrównawcze z matematyki

-koło matematyczne

-zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

-Szkolny Klub Sportowy- gry zespołowe i lekkoatletyka

VII szkoła podstawowa

-Jarzębinki PLUS

-chór

-SKS

-zajęcia teatralne

-zajęcia wyrównawcze z matematyki

-indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

-wizyty studyjne

- zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

-Szkolny Klub Sportowy- gry zespołowe i lekkoatletyka

II gimnazjum

 

-Jarzębinki PLUS

-chór

-SKS

-zajęcia wyrównawcze z matematyki

-koło języka rosyjskiego

-indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

-zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

-zajęcia realizowane metodą WebQuest społeczna odpowiedzialność 
w edukacji

-wizyty studyjne

-Szkolny Klub Sportowy- gry zespołowe i lekkoatletyka

III gimnazjum

 

-chór

-SKS

-przygotowanie do egzaminu (j. polski, matematyka, historia, chemia z biologią, geografia)

-indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

-zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
-wizyty studyjne

-Szkolny Klub Sportowy- gry zespołowe i lekkoatletyka