“Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”.

W latach 2011/2012 oraz 2012/2013 młodzież z naszej szkoły miała możliwość wziąć udział w comiesięcznych wyjazdach do kina Forum w Białostockim Ośrodku Kultury z grupą 30 osób z klas I, II, III gimnazjum w ramach projektu “Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”.

Patronat nad projektem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Narodowej i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Popierają go m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Jerzy Stuhr, Jan Jakub Kolski. Projekt umożliwiał dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem, pogłębienie ich wiedzy na temat sztuki filmowej, rozwijał ich wrażliwość i przygotowywał  do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą. Spotkania składały się z prelekcji wygłoszonej przez zaproszonego gościa, projekcji filmu oraz dyskusji dla chętnych uczniów. Dodatkowym atutem programu były niskie ceny biletów dla uczniów, możliwość zwolnienia z opłat dzieci najuboższych oraz dołączane do filmów interdyscyplinarne materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Autorytet a idol, konformizm, niepełnosprawność, siła reklamy, empatia, izolacja, problemy dojrzewania, wiara w siebie to zagadnienia poruszane w filmach, które obejrzeli gimnazjaliści w roku szkolnym 2011/2012: „Pan od muzyki”, „Tysiąc razy silniejsza”, „Klucze do domu”, „Czeski sen”, „Przytul mnie”, Zestaw dokumentów”, „Paranoid park” , „Cześć, jestem Esther”, „Iluzjonista” ‏. W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie gimnazjum wybrali cykl „Młodzi w obiektywie”. Filmy wyselekcjonowane do tego cyklu („4.piętro”, „12 lat i koniec”, Billy Elliot”, „Podkręć jak Beckham”, „Wszystko będzie dobrze”, „Juno”, „Fala”, „Rytm to jest to!”, „Mean Creak”) pozwalały spojrzeć z nowej perspektywy na tematy i zjawiska, które dotyczą ludzkiego życia, zwłaszcza życia młodych ludzi. Proponowane obrazy łączyła szczególna perspektywa. Bohaterami większości z nich byli rówieśnicy gimnazjalnych widzów. Podejmowane tematy, w mniejszym lub większym stopniu, dotyczyły każdego człowieka w tym wieku. Wybrane zagadnienia przedstawiane były z rożnych punktów widzenia, co zachęcało widownię do ciekawych dyskusji po seansach.

W projekcie wzięło udział ok. 100 gimnazjalistów. W każdej klasie powołano klasowego koordynatora projektu, którego zdaniem było dostarczanie szkolnemu koordynatorowi zgłoszeń chętnych osób, dokumentacji oraz pieniędzy. Uczniowie w ten sposób uczyli się odpowiedzialności za powierzone im zadania. Dzięki realizacji projektu nasza szkoła została wzbogacona w materiały przydatne do prowadzenia zajęć w oparciu o wybrane filmy (scenariusze zajęć, informacje dotyczące poszczególnych filmów). Uczniowie podczas wyjazdów do kina mieli kontakt z ambitnym kinem, uczyli się świadomego i krytycznego odbioru dzieł filmowych. Kształcili podczas dyskusji umiejętność wyrażania własnego zdania, formułowania argumentów, omawiania uniwersalnych problemów.