?Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej?.

W latach 2011/2012 oraz 2012/2013 młodzież z naszej szkoły miała możliwość wziąć udział w comiesięcznych wyjazdach do kina Forum w Białostockim Ośrodku Kultury z grupą 30 osób z klas I, II, III gimnazjum w ramach projektu ?Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej?.

Patronat nad projektem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Narodowej i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Popierają go m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Jerzy Stuhr, Jan Jakub Kolski. Projekt umożliwiał dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem, pogłębienie ich wiedzy na temat sztuki filmowej, rozwijał ich wrażliwość i przygotowywał  do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą. Spotkania składały się z prelekcji wygłoszonej przez zaproszonego gościa, projekcji filmu oraz dyskusji dla chętnych uczniów. Dodatkowym atutem programu były niskie ceny biletów dla uczniów, możliwość zwolnienia z opłat dzieci najuboższych oraz dołączane do filmów interdyscyplinarne materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Autorytet a idol, konformizm, niepełnosprawność, siła reklamy, empatia, izolacja, problemy dojrzewania, wiara w siebie to zagadnienia poruszane w filmach, które obejrzeli gimnazjaliści w roku szkolnym 2011/2012: ?Pan od muzyki?, ?Tysiąc razy silniejsza?, ?Klucze do domu?, ?Czeski sen?, ?Przytul mnie?, Zestaw dokumentów?, ?Paranoid park? , ?Cześć, jestem Esther?, ?Iluzjonista? ?. W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie gimnazjum wybrali cykl ?Młodzi w obiektywie?. Filmy wyselekcjonowane do tego cyklu (?4.piętro?, ?12 lat i koniec?, Billy Elliot?, ?Podkręć jak Beckham?, ?Wszystko będzie dobrze?, ?Juno?, ?Fala?, ?Rytm to jest to!?, ?Mean Creak?) pozwalały spojrzeć z nowej perspektywy na tematy i zjawiska, które dotyczą ludzkiego życia, zwłaszcza życia młodych ludzi. Proponowane obrazy łączyła szczególna perspektywa. Bohaterami większości z nich byli rówieśnicy gimnazjalnych widzów. Podejmowane tematy, w mniejszym lub większym stopniu, dotyczyły każdego człowieka w tym wieku. Wybrane zagadnienia przedstawiane były z rożnych punktów widzenia, co zachęcało widownię do ciekawych dyskusji po seansach.

W projekcie wzięło udział ok. 100 gimnazjalistów. W każdej klasie powołano klasowego koordynatora projektu, którego zdaniem było dostarczanie szkolnemu koordynatorowi zgłoszeń chętnych osób, dokumentacji oraz pieniędzy. Uczniowie w ten sposób uczyli się odpowiedzialności za powierzone im zadania. Dzięki realizacji projektu nasza szkoła została wzbogacona w materiały przydatne do prowadzenia zajęć w oparciu o wybrane filmy (scenariusze zajęć, informacje dotyczące poszczególnych filmów). Uczniowie podczas wyjazdów do kina mieli kontakt z ambitnym kinem, uczyli się świadomego i krytycznego odbioru dzieł filmowych. Kształcili podczas dyskusji umiejętność wyrażania własnego zdania, formułowania argumentów, omawiania uniwersalnych problemów.

 

 
situs toto 4d dentoto
situs toto 4d dentoto