SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS „O”
Wpisany przez Dyrekcja   

Dnia 15 października 2014 r. (środa), godz. 16.00 – sala nr 4

Porządek:

1. Informacja o pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole – psycholog szkolny, p. Agnieszka Mudrewicz.

2. Prelekcja „Wady wymowy – przyczyny, skutki i profilaktyka” – p. Kamila Sawicka.

3. Prelekcja dotycząca biblioteczki rodzica oraz film „Wychowanie przez czytanie” – nauczyciele biblioteki, p. Anna Kieczka i p. Marek Muszyński.

4. Omówienie wyników wstępnej obserwacji – spotkanie z wychowawcami w klasach