Szkoła współpracy

Od marca 2013r. Zespół Szkół bierze udział w nowym, ogólnopolskim, systemowym projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej ?Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły?. Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III ? Wysoka jakość systemu oświaty i potrwa do końca lutego 2015 roku. Więcej informacji na stronie http://www.szkolawspolpracy.pl/.

 
situs toto 4d dentoto
situs toto 4d dentoto