Razem w przyszłość

Grupa „Nowa Przyszłość” spotkała się z Wójtem Gminy Juchnowiec Kościelny, Krzysztofem Marcinowiczem. Rozmawiano m.in. o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy. Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez wójta deklaracji, będącej wstępem do utworzenia młodzieżowej rady.

 

6 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny odbyło się spotkanie członków grupy „Nowa Przyszłość” z Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym z panem Krzysztofem Marcinowiczem. Wynikiem przeprowadzonej rozmowy było podpisanie przez wójta deklaracji wyrażającej chęć podjęcia dalszych konsultacji z młodzieżą – uczestnikami rocznego, ogólnopolskiego projektu „Gramy w Radę, damy radę” –  dotyczących utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Celem spotkania było zasygnalizowanie potrzeby utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. Młodzież omówiła swoje dotychczasowe dokonania, a także przedstawiła argumenty przemawiające za utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy oraz wskazała potrzeby organizacyjne związane z tym procesem. Wielomiesięczne starania grupy „Nowa Przyszłość” pozytywnie ocenił obecny na spotkaniu Krzysztof Sokólski – dyrektor Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, z którym zespół wielokrotnie współpracował podczas realizacji projektowych zadań.

Rozmowa przebiegała w miłej atmosferze – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny z uwagą oraz ze zrozumieniem wysłuchał głosu przedstawicieli młodego pokolenia. Ogromna życzliwość okazana członkom „Nowej Przyszłości” jest dowodem na to, że władze samorządowe są otwarte na wszelkie wartościowe – również śmiałe i nowatorskie – propozycje, które mają na względzie nie tylko dobro gminy, lecz także jej mieszkańców, nawet tych najmłodszych.

 

 

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego ze spotkania.

http://www.itvjuchnowiec.com.pl/infusions/fusion_tube/view.php?cat_id=9&video_id=51