INFORMACJA O KANDYDATACH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
Wpisany przez Dyrekcja   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym informuje, że wnioski kandydatów do Przedszkola Samorządowego i do oddziałów  przedszkolnych zostały rozpatrzone przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym.  Wszyscy kandydaci  z rocznika 2011, 2010, 2009, 2008  są zakwalifikowani do dalszej procedury rekrutacyjnej tj. spełniają wymogi formalne. Listy kandydatów zakwalifikowanych zostały wywieszone na tablicy informacyjnej „Do Rodziców”, a ostateczna lista przyjętych do  przedszkola i oddziałów przedszkolnych będzie podana do publicznej wiadomości   28 kwietnia 2014 r.