Warsztaty ekologiczne w projekcie „Woda – nie marnuję”
Wpisany przez Katarzyna Chrościcka, Iwona Gisztorowska   

Dnia 5 marca 2014 roku klasy VI sp i I gimnazjum i 20 marca klasy V sp i  II gimnazjum uczestniczyły w warsztatach ekologicznych w projekcie „WODA – nie marnuję” organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Agro – Group z siedzibą w Białymstoku.
W trakcie zajęć uczniowie pogłębiali treści związane z wodą jako środowiskiem życia, jej znaczeniem w przyrodzie i gospodarce człowieka oraz ze sposobem ochrony i oszczędzania wody.
Obserwowali oraz samodzielnie rozpoznawali wodne bezkręgowce, wykorzystując do tego mikroskopy stereoskopowe oraz przewodniki. Badali fizyczne i chemiczne właściwości wody.
Na zakończenie złożyli osobistą deklaracje dotyczącą nie marnowania wody na specjalnej, przygotowanej do tego pocztówce w kształcie kropli wody.