OPINIOWANIE AKTÓW PRAWNYCH JUŻ ZA NAMI

Zadanie 6., nad którym ostatnio pracowaliśmy, polegało na zaopiniowaniu 4 aktów prawnych (2 aktów opublikowanych przez Zespół Ekspertów projektu „Gramy w radę, damy radę” oraz 2 dotyczących polityki lokalnej, np. zarządzenia Wójta lub uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny). W swoich opiniach mieliśmy poruszyć pozytywne i negatywne aspekty sprawy, której dotyczył akt prawny, a także przedstawić własne propozycje zmian, udoskonaleń i poprawek w zakresie analizowanych zagadnień. Powyższe zadanie było niezwykle pracochłonne – jego wykonaniu poświęciliśmy kilka dni ciężkiej pracy.