SPOTKANIE Z PRZEWODNICZĄCĄ RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

20 lutego 2014 r. Nowa Przyszłość zaprosiła na spotkanie przewodniczącą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny – panią Bożenę Jakończuk. Odbyło się ono w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym. Podczas spotkania Marlena Felczuk omówiła zrealizowany w styczniu Projekt 1. (akcję charytatywną na rzecz Tereski), natomiast Aleksandra Jaroszuk i Jakub Perkowski zebrali informacje nt. funkcjonowania JST  (Jednostki Samorządu Terytorialnego – gminy), korzystając z pytań przygotowanych przez organizatorów gry oraz członków Nowej Przyszłości. Pani przewodnicząca otrzymała od nas na pamiątkę figurkę z modeliny przedstawiającą logo naszej grupy. Filmik ukazujący fragmenty spotkania z przewodniczącą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny można obejrzeć pod wskazanym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=4sXO2TV7rHg