O lokalnej polityce młodzieżowej z Panem Krzysztofem Sokólskim, Dyrektorem Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, rozmawiają Jakub Kosiński i Monika Korzeniecka

O lokalnej polityce młodzieżowej z Panem Krzysztofem Sokólskim, Dyrektorem Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, rozmawiają Jakub Kosiński i Monika Korzeniecka

Jakub Kosiński: Co skłoniło Pana do ubiegania się o stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny?

Krzysztof Sokólski: Z decyzją tą splotły się sprawy prywatne – kilka lat temu przeprowadziłem się na teren gminy, zamieszkałem tutaj i od tego momentu zacząłem interesować się bieżącymi sprawami lokalnymi. Pewnego dnia na stronie urzędu gminy przeczytałem informację o konkursie na stanowisko dyrektora ośrodka kultury. Pomyślałem, że jest to coś dla mnie, że mogę się odnaleźć na tym nowym dla siebie terenie oraz zrobić coś interesującego dla jego mieszkańców. Potem sprawy same się potoczyły i wkrótce miną dwa lata, od kiedy jestem dyrektorem Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Monika Korzeniecka: Czy, jako dyrektor ośrodka kultury, współtworzy Pan politykę młodzieżową w naszej gminie?

K.S.: Można tak powiedzieć – nasze działania są skierowane do całej społeczności lokalnej, w tym także do młodzieży. Wydaje mi się, że mamy bogatą ofertę i współtworzymy politykę skierowaną do młodych mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny.

J.K.: Czy w ośrodku kultury jest osoba odpowiedzialna wyłącznie za sprawy dotyczące młodzieży?

K.S.: Struktura naszej pracy wygląda w ten sposób, że pracujemy wspólnie i zajmujemy się wszystkimi kwestiami, w zasadzie nie dzieląc, czy jest to temat skierowany do młodzieży, czy do osób starszych, czy też do dzieci. Nie ma takiej osoby. Politykę dla młodzieży tworzą wszyscy pracownicy i współpracownicy, aczkolwiek są instruktorzy, którzy prowadzą specjalistyczne zajęcia skierowane wyłącznie do młodzieży.

M.K.: W jaki sposób promowane są imprezy kulturalne organizowane w naszej gminie?

K.S.: Nadal drukujemy plakaty, ulotki, więc tradycyjna metoda jest zachowana, jednakże coraz większą uwagę przywiązujemy do mediów, do internetu. Na naszej stronie okjuchnowiec.pl znajdują się wszelkie aktualne informacje na temat planowanych przez nas działań. Do potrzeb reklamowych wykorzystujemy także portale społecznościowe. Ponadto o współpracę prosimy szkoły, m.in. szkołę w Juchnowcu, która na swojej stronie internetowej również zawiadamia mieszkańców gminy o naszych działaniach. Uważam, że polityka informacyjna jest na dobrym poziomie i że każdy, kto chce zorientować się, jaką ofertą dysponuje ośrodek kultury, ma taką możliwość.

J.K.: Skąd ośrodek kultury pozyskuje środki finansowe na realizację planowanych przedsięwzięć? Czy w całości pokrywa je urząd gminy?

K.S.: W całości nie, aczkolwiek Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny jest tak jakby naszym organem nadrzędnym i to właśnie on nas co roku finansuje. Otrzymujemy coroczną dotację z urzędu gminy, ale staramy się pozyskiwać również inne fundusze, np. fundusze unijne. W minionym roku z tego źródła pozyskaliśmy całkiem znaczący zastrzyk finansowy. Dodatkowo mamy możliwość prowadzenia działalności usługowej, czyli posiadamy pewne środki własne, wygospodarowane z działalności prowadzonej przez ośrodek kultury. Staramy się także zdobywać sponsorów, ponadto otrzymujemy pewne darowizny. Czasy są trudne, ale myślę, że – jeśli chodzi o finanse – to ośrodek kultury daje sobie radę.

M.K.: Ośrodek kultury wielokrotnie organizował przedsięwzięcia skierowane głównie do młodzieży. Które z nich cieszyły się największą popularnością?

K.S.: Trudno powiedzieć. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zorganizowaliśmy tego tak wiele, że trudno utworzyć klasyfikację. W poprzednim roku na pewno dużym zainteresowaniem cieszyły się różnego rodzaju turnieje, zawody sportowe, w których młodzież chętnie uczestniczy. Jeżeli chodzi o imprezy, to największą popularnością cieszyły się Dni Ziemi Juchnowieckiej – jedna z naszych sztandarowych imprez gromadząca wiele młodych osób – mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny.

J.K.: Jak przedstawia się aktualna oferta zajęć oraz imprez organizowanych przez ośrodek kultury?

K.S.: Jest ona bardzo bogata – moglibyśmy umówić się na kolejną rozmowę i porozmawiać tylko o tej ofercie. Mamy szereg zajęć i warsztatów – stałych bądź cyklicznych. Za nami kilka takich poważnych akcji, a szykują się kolejne. Teraz koncentrujemy się nad Biegiem Konopielki, który niedawno został nominowany do nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, co jest dużym wyróżnieniem dla ośrodka kultury. W tym momencie mogę odwołać się do poprzedniego pytania dotyczącego strony informacyjnej. Wszystkie planowane i zrealizowane działania są na naszej stronie internetowej – okjuchnowiec.pl, na którą serdecznie zapraszam.

M.K.: Czym się Pan kieruje, ustalając tę ofertę?

K.S.: Kieruję się przede wszystkim oczekiwaniami mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny, jednak czasami muszę wziąć pod uwagę możliwości kadrowe i lokalowe. W moim przekonaniu ta oferta i tak jest w miarę bogata, ponieważ mogę liczyć na pomoc wielu osób, głównie instruktorów. Na terenie gminy mamy kilka osób z niezwykle bogatym doświadczeniem, z autorytetem na skalę ogólnopolską. Osoby te chcą współpracować z ośrodkiem kultury i, przygotowując ofertę m.in. dla młodzieży, również wykorzystujemy ich potencjał.

J.K.: Które z zajęć i imprez adresowane są wyłącznie do młodzieży?

K.S.: Takich zajęć jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o zajęcia warsztatowe, niedawno rozpoczęliśmy projekt ZUMBA OK. W naszej gminie zumba jest bardzo popularna wśród osób starszych, ale uczęszcza na nią również młodzież po 12. roku życia. Niedawno uruchomiliśmy bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku do lat 12. w Księżynie, Kleosinie i Juchnowcu. W ofercie mamy także zajęcia taneczne oraz teatralne, będące zajęciami cyklicznymi. Jak już wcześniej wspomniałem, organizujemy wiele imprez sportowych i rozrywkowych, m.in. Bieg Konopielki przewiduje w swoim programie również bieg rodzinny, czyli bieg dla dwojga rodziców oraz dziecka lub dla rodzeństwa i rodzica.

M.K.: Bardzo często spotyka się Pan z młodzieżą mieszkającą w naszej gminie. Czy zgłasza ona własne pomysły na nowe przedsięwzięcia?

K.S.: Zgłasza, aczkolwiek wydaje mi się, że czasem się krępuje, naprawdę bez powodu. Pamiętam pewną sytuację, która zdarzyła się przed ubiegłorocznymi Dniami Ziemi Juchnowieckiej. Kiedy wracałem skądś do biura, zauważyłem dwóch młodych chłopców. Zwrócili moją uwagę, ponieważ wykonywali imponujące akrobacje na rowerach. Zaproponowałem im, aby za dwa dni wystąpili na stadionie w Juchnowcu Dolnym. Chłopcy sądzili, że żartuję. Ostatecznie podczas pikniku zaprezentowali swoje umiejętności przed licznie zgromadzoną publicznością. Po występie byli zadowoleni. Jak widać, jestem otwarty na inicjatywy młodzieży i chętnie wsłuchuję się w jej pomysły. Myślę, że razem możemy zdziałać wiele dobrego.

J.K.: Jakie pasje, zainteresowania i zdolności chcieliby rozwijać młodzi ludzie?

K.S.: Rozmaite. Ten przekrój jest niezwykle bogaty. Ostatnio słyszałem, że ktoś chce spróbować swoich sił w sztukach cyrkowych, ktoś inny – w chórze… Z oczywistych względów, jako ośrodek kultury, nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich próśb, aczkolwiek się staramy. Oczekiwania młodzieży są rozmaite – od artystycznych po sportowo-rekreacyjne. Staramy się wysłuchać wszystkich.

M.K.: Czy ośrodek kultury organizuje występy, pokazy, wystawy itp., promujące talenty młodzieży z naszej gminy?

K.S.: Tak. Przy różnego rodzaju imprezach, jakie organizujemy, staramy się wyszukiwać uzdolnionych młodych mieszkańców, którzy mogą zaprezentować swoje talenty. Myślę, że jest to obopólna korzyść – my odkrywamy te brylanciki, a te młode osoby mogą pokazać się szerszej publiczności. W ubiegłym roku, na podsumowaniu wakacyjnej akcji LATO OK, urządziliśmy konkurs talentów. Okazało się, że utalentowanych osób w naszej gminie jest zadziwiająco dużo. Ktoś zagrał na wiolonczeli, ktoś zaśpiewał, a jeszcze ktoś inny zatańczył. Tych talentów jest naprawdę wiele – staramy się je odkrywać oraz wspierać w ich rozwijaniu.

J.K.: Czy planowane jest wzbogacenie oferty zajęć dla młodzieży, by zaspokoić jej potrzeby?

K.S.: Zawsze pragnie się, aby ta oferta była bogatsza. Jeśli młodzież stwierdzi, że chciałaby się rozwijać w konkretnym kierunku, to oczywiście się spotkamy i, mam nadzieję, dojdziemy do porozumienia. Cały czas pracujemy, aby oferta ośrodka kultury była jak najatrakcyjniejsza również dla młodzieży.

M.K.: Z przeprowadzonej przez nas ankiety wynika, że festyny rodzinne cieszą się wśród młodzieży ogromną popularnością. Czy w bieżącym roku są planowane jakieś imprezy, przedsięwzięcia, w których młodzież będzie mogła wziąć udział ze swoimi rodzinami?

K.S.: To bardzo dobre pytanie. Ośrodek kultury kładzie szczególny nacisk na propagowanie więzi prorodzinnych, które w dobie wysoko rozwiniętej technologii ulegają coraz większemu rozluźnieniu. Mamy zaplanowanych szereg takich inicjatyw, m.in. wspomniany wcześniej Bieg Konopielki, którego 2. edycja odbędzie się 24 maja. Jedną z głównych jego atrakcji jest bieg rodzinny. Planujemy także realizację nowego projektu w Juchnowcu – „Kultura, zdrowie i natura”, czyli cyklu spotkań w poszczególnych miejscowościach naszej gminy, który jest przewidziany dla całych rodzin – starszym osobom stwarzamy możliwość wykonania badań, natomiast młodzież będzie mogła uczestniczyć w zabawach i grach o charakterze ekologicznym czy też sportowym. Zwieńczeniem tych spotkań będzie element rozrywkowy. Ponadto niedawno w szkole w Juchnowcu Górnym odbyły się Rodzinne Mistrzostwa Gminy w Badmintonie. Uważam, że jest to ewenement na ponadlokalną skalę – podczas rywalizacji startowały rodzinne pary, czyli np. dziecko i rodzic. Elementy prorodzinne są bardzo mocno akcentowane przez ośrodek kultury i uznane za priorytet w jego działalności.

J.K.: Jak Pan ocenia współpracę z młodzieżą z Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym, m.in. z nami, w ramach organizacji występów z okazji świąt państwowych?

K.S.: Mówiąc szczerze, oceniam tę współpracę bardzo wysoko. Jestem pełen szacunku dla dokonań szkoły, która łączy elementy nowoczesne z tradycyjnymi. Jako dyrektor ośrodka kultury zawsze mogę liczyć na szkołę, na uczniów, a występy artystyczne podczas świąt narodowych, np. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, dodają prestiżu i większej powagi tym uroczystościom. Nie chodzi tylko o święta państwowe – wspólnie organizujemy jasełka, różnego rodzaju imprezy oraz konkursy. Myślę, że nasza współpraca rozwija się doskonale. Jestem z niej zadowolony i mam nadzieję, że Pani Barbara Klimaszewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym – również.

M.K.: Jak Pan sobie wyobraża rozwój kulturalny naszej gminy za 10 lat, zwłaszcza w zakresie polityki młodzieżowej?

K.S.: Mógłbym zapytać Was o to samo, ponieważ to głównie od Was zależy rozwój kulturalny naszej gminy. Zapewne niedługo skończycie gimnazjum w Juchnowcu Górnym, będziecie kontynuowali naukę prawdopodobnie w białostockich szkołach i to Wy zdecydujecie, czy nadal będziecie chcieli pracować na rzecz naszej lokalnej społeczności, czy zasymilujecie się z nowym środowiskiem. Życzę Wam, abyście się w tej nowej sytuacji odnaleźli. Mam jednak nadzieję, że będziecie uczestniczyli w kreowaniu młodzieżowej polityki przede wszystkim dla Waszych młodszych kolegów i rówieśników. A jak sobie ja wyobrażam rozwój kulturalny? Gmina Juchnowiec Kościelny jest gminą nowoczesną, rozwijającą się – jest to gmina specyficzna z racji tego, że znajduje się blisko Białegostoku. Wielu mieszkańców korzysta z oferty białostockiej, jednak musimy zrobić wszystko, by ci ludzie, którzy nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia oraz spotkania w Białymstoku, mogli skorzystać z takiej oferty na terenie różnych miejscowości naszej gminy. Uważam, że przed Gminą Juchnowiec Kościelny stoją szerokie perspektywy, jednakże z Waszym udziałem.

J.K.: Czy powstanie Młodzieżowej Rady w Gminie Juchnowiec Kościelny mogłoby, Pana zdaniem, przyczynić się do wspomnianego rozwoju kulturalnego?

K.S.: Jak najbardziej – jest to dobry pomysł, jednak pod warunkiem, że – oprócz pięknego opakowania i rozpropagowania informacji o jej powstaniu – będzie ona miała jakieś możliwości działania – zgłaszania własnych inicjatyw i interesujących pomysłów. Tylko wówczas miałoby to sens, ponieważ uległby poprawie wizerunek samej gminy, uatrakcyjniłoby to jej ofertę, a także byłoby właściwym działaniem w zakresie polityki skierowanej do najmłodszych mieszkańców – młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

M.K.: Dziękujemy za rozmowę. Życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą. Proszę przyjąć od nas figurkę z modeliny, aby przypominała Panu grupę Nowa Przyszłość.

K.S.: Dziękuję grupie Nowa Przyszłość, a także jej opiekunowi. Gratuluję pomysłu i takich inicjatyw. Wywiad jest dowodem na to, że staracie się dokonać czegoś pozytywnego w naszej gminie. Trzymam za Was kciuki i życzę powodzenia.