SPOTKANIE Z PRZEWODNICZĄCĄ RADY GMINY

Nowa Przyszłość zaprosiła na spotkanie Przewodniczącą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny – panią Bożenę Jakończuk. Odbyło się ono 21.11.2013 r. w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym. Zespół przedstawił główne cele projektu „Gramy w radę, damy radę”. Opowiedział również o sobie, drużynie Nowa Przyszłość, dotychczasowych zadaniach oraz o swoich planach związanych z grą. Przekazał Przewodniczącej Rady Gminy ulotkę informacyjną dotyczącą projektu, gry oraz grupy Nowa Przyszłość, a także zaprezentował wyniki ankiety przeprowadzonej przez grupę w ramach zad. 2. oraz wnioski z niej płynące, co niezwykle zainteresowało przewodniczącą. Pani Bożena Jakończuk opowiedziała członkom zespołu, kto może zostać radnym, jakie prawa i obowiązki ma radny i sołtys, jak przebiega sesja rady gminy, na czym polega praca przewodniczącego rady gminy itp. Nowa Przyszłość otrzymała również zaproszenie na posiedzenie rady gminy, co pozwoli grupie w praktyce poznać mechanizmy jej funkcjonowania oraz zaprezentować się na forum publicznym.