Rada Rodziców

 

Rada Rodziców zwraca się prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.

Podczas spotkania Rady Rodziców  w dniu 10 września 2019 roku ustalono składkę:

Najmłodsze dziecko- 40zł

Drugie dziecko- 30 zł

Trzecie i kolejne dzieci-20 zł

Sieroty i półsieroty zwolnione są z opłat.

 

Klasy, w których wszyscy uczniowie dokonają wpłat na działalność Rady Rodziców otrzymają 25 % wpłaconej kwoty do wykorzystania na własne cele.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub na rachunek

SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW W PKO BP numer:

54 1020 2629 0000 9102 0325 6393

W tytule przelewu należy wpisać imiona i nazwiska dzieci oraz klasy do których uczęszczają.

 

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szk. 2020/2021

 

 • Mirosława Domaszuk ? przewodnicząca
 • Magdalena Zębik- Bieryło ? zastępca przewodniczącej
 • Małgorzata Chwieduk ? skarbnik
 • Wioleta Krasowska ? sekretarz
 • Anna Maria Matys ? członek zarządu

Komisja rewizyjna

 • Beata Brzezińska
 • Dorota Osiennik

 

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szk. 2019/2020

 

 • Mirosława Domaszuk? przewodnicząca
 • Magdalena Zębik- Bieryło? zastępca przewodniczącej
 • Małgorzata Chwieduk? skarbnik
 • Wioleta Krasowska? sekretarz
 • Grażyna Gałczyńska ? członek zarządu

Komisja rewizyjna

 • Anna Aleksiun
 • Katarzyna Franckiewicz

 

 

 

 

Rada Rodziców zwraca się prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Podczas spotkania Rady Rodziców  ustalono składkę:

Najmłodsze dziecko- 40zł

Drugie dziecko- 30 zł

Trzecie i kolejne dzieci-20 zł

Sieroty i półsieroty zwolnione są z opłat .

Klasy, w których wszyscy uczniowie dokonają wpłat na działalność Rady Rodziców otrzymają 25 % wpłaconej kwoty do wykorzystania na własne cele.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub na rachunek

SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW W PKO BP numer:

54 1020 2629 0000 9102 0325 6393

W tytule przelewu należy wpisać imiona i nazwiska dzieci oraz klasy do których uczęszczają.

 

 

Prezydium  Rady Rodziców

w roku szkolnym 2018/2019

 1. Mirosława Domaszuk ? przewodnicząca
 2. Magdalena Zębik- Bieryło- zastępca przewodniczącej
 3. Małgorzata Stasiewicz- skarbnik
 4. Wioleta Krasowska- sekretarz
 5. Marcin Kozioł- członek
 6. Urszula Miniewska- członek
 7. Iwona Sobolewska ? członek

Komisja rewizyjna

 1. Małgorzata Olszewska
 2. Anna Moniuszko

 

 

 


 

 

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Najmłodsze dziecko uczęszczające do ZS im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ? 40 zł;

drugie dziecko ? 30 zł;

trzecie i kolejne dzieci ? 20 zł.

Klasy, w których wszyscy uczniowie dokonają wpłat na działalność Rady Rodziców otrzymają 25% wpłaconej kwoty do wykorzystania na własne cele.

 

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub na rachunek  SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW W PKO BP numer:

54 1020 2629 0000 9102 0325 6393

(w tytule przelewu należy wpisać imiona i nazwiska dzieci oraz klasy do których uczęszczają)

 

1. EMILIA DODRZYŃSKA -PRZEDSZKOLE

2. MONIKA KONDRACIUK - PRZEDSZKOLE, CZŁONEK PREZYDIUM  RR

3. MAGDALENA PÓŁTARZYCKA - KL. O1

4. URSZULA RAFAŁOWICZ - KL. O2, SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ RR

5. JUSTYNA KIRYLUK - KL. I A, SKARBNIK RR

6. AGNIESZKA PANASEWICZ-WASILUK -KL. II A

7. WIOLETA KRASOWSKA - KL. II. B

8. BARBARA MAŁACHWIEJCZYK - KL. II C

9. MIROSŁAWA DOMASZUK - KL. III A, PRZEWODNICZACA RR

10. AGNIESZKA SKOWROŃSKA - KL.III B -WICEPRZEWODNICZACA RR

11. OLGA ŻIÓŁKOWSKA - KL. III C

12. MARTA  DAWIDOWICZ- KL. III D

13. MARLEN A MRÓZ - KL. IVA

14. GRAŻYNA GAŁCZYŃSKA - KL. IV B- SEKRETARZ RR

15. JOANNA JUSZCZUK - KL. V A

16. NINA BYCUL- KL. V B

17. BOZENA MALISZEWSKA - KL. VI A, PRZEWOD. KOMISJI REWIZYJNEJ

18. MIROSŁAW ŁOBODZIŃSKI -KL. VI B, CZŁONEK PREZYDIUM RR

19. MAŁGORZATA STASIEWICZ -KL. I A, GIM. CZŁONEK PREZYDIUM RR

20. KATARZYNA SACHARZEWSKA -KL. I B GIM.

21. ELŻBIETA SKÓRAK - KL. IIA GIM. CZŁONEK KOMISJI REWIZ.

22. GRAŻYNA GRYC -KL. IIB GIM.

23. DARIUSZ LUBECKI- KL. II B GIM.

24. HENRYK KUCZYNSKI - KL. III B GIM.

 

Wydatki Rady Rodziców w pierwszym półroczu roku szkolnego

2016/2017

1.  Zakup rogatywek dla pocztu sztandarowego - 577,00 zł.

2. Zakup książek do biblioteki  - 999,77 zł.

3. Zakup nagród w konkursie plastycznym o patronie -  418,95 zł.

4. Zakup czapeczek na ślubowanie klas pierwszych - 333,28 zł.

5. Zakup zabawek do przedszkola - 633,70 zł.

6. Zakup chust na pasowanie przedszkolaka - 112,85 zł.

7. Wydatki związane ze świętem Dnia Edukacji Narodowej - 373,00 zł.

8. Dofinansowanie warsztatów szkoleniowych dla klas I-III

gimnazjum -1082,50 zł.

9. Zakup profesjonalnych teczek dla chóru -1242,92 zł.

 


Skład Rady Rodziców ZS im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2015/2016

 

 1. Ewa Kulikowska                                    ? przedszkole
 2. Teresa Ogrodnik                                   ? kl 01
 3. Joanna Szczytko                                   ? kl 02
 4. Agnieszka Panasewicz-Wasiluk                 ? kl Ia
 5. Ewa Rzezak                                          ? kl Ib ? sekretarz
 6. Łukasz Chodnicki                                   ? kl Ic
 7. Mirosława Domaszuk                              ? kl IIa ? skarbnik
 8. Emilia Sorko                                          ? kl IIb ? wiceprzewodnicząca RR
 9. Anna Ejdys                                          ? kl IIc ? członek prezydium RR

10.Marzena Roszkowska                                ? kl IId

11.Katarzyna Bieryło                                     ? kl IIIa

12.Marzena Gilewska                                    ? kl IIIb ? członek prezydium RR

13.Joanna Juszczuk                                     ? kl IVa

14.Agnieszka Grygielko-Bieryło                       ? kl IVb ? członek Komisji Rewizyjnej

15.Bożena Maliszewska                                 ? kl Va

16.Maciej Zajkowski                                     ? kl Vb ? członek prezydium RR

17.Edyta Waszkiewicz                                  ? kl VIa ? członek Komisji Rewizyjnej

18.Anna Cylwik                                           ? kl VIb

19.Elżbieta Skórak                                      ? IA gim. ? przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

20.Agnieszka Lubecka                                 ? IB gim.

21.Dariusz Lubecki                                      ? IIA gim.

22.Magdalena Stulc-Jaworowska                   ? IIB gim.

23.Teresa Muszyńska                                  ? IIIA gim. ? przewodnicząca

24.Renata Korytkowska                              ? IIIB gim.


Rozliczenie finansów Rady Rodziców za rok szkolny 2014/2015

SALDO POCZĄTKOWE 6943,92 zł

SALDO KOŃCOWE 8835,79 zł

WPŁYWY:

wpłaty od Rodziców (dziękujemy) 6866,00 zł

darowizna (na festyn rodzinny)                                 500,00 zł

prowizja ze sprzedaży książek                                    313,37 zł

kiermasz ciast i rękodzieła                                        1683,20 zł

RAZEM                                                                     9362,57 zł

WYDATKI:

bieg rodzinny (słodycze)                                              30,00 zł

kwiaty (Dzień Nauczyciela, imieniny itp.)                         126,97 zł

ślubowanie klas I (czapeczki z logo szkoły)                   1164,63 zł

zakup książek do biblioteki                                         713,27 zł

nagrody na koniec roku                                            2280,06 zł

zakup skrzynek kontaktowych                                   161,00 zł

wsparcie konkursu org. przez szkołę                            300,00 zł

lody na Dzień Dziecka                                                662,00 zł

pamiątki dla klas I-III na koniec roku szkolnego              255,64 zł

festyn rodzinny (nagrody dla uczestników)                    775,42 zł

dofinansowanie wycieczki                                           600,00 zł

koszty rachunku bankowego                                      401,71 zł

RAZEM                                                                     7470,70 zł


Gabinet Stomatologiczny

Usługi stomatologiczne świadczy  lek.stom. Joanna Safiejko tel. 504 550 745

Zakres usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia:

- profilaktyka stomatologiczna

- stomatologia zachowawcza

- protetyka

- ekstrakcje zębów

 


 

Rok szkolny 2014/2015


Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym (plik do pobrania)


Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2014/2015

 

 1. Łukasz Chodnicki ? kl 01
 2. Dorota Chmielak ? kl 02 ? członek Komisji Rewizyjnej RR
 3. Agnieszka Krysiuk ? kl 03
 4. Mirosława Domaszuk ? kl Ia ? sekretarz RR
 5. Agnieszka Kiszycka ? kl Ib
 6. Anna Ejdys ? kl Ic
 7. ? kl Id
 8. Katarzyna Bieryło ? kl IIa ? członek Zarządu RR
 9. Elżbieta Kulikowska ? kl IIb ? członek Komisji Rewizyjnej RR
 10. Agnieszka Grygielko-Bieryło ? kl IIIa
 11. Małgorzata Bieryło ? kl IIIb ? członek Komisji Rewizyjnej RR
 12. Bożena Maliszewska ? kl IVa
 13. Maciej Zajkowski ? kl IVb ? członek Zarządu RR
 14. Mariusz Skarżyński ? kl Va
 15. Anna Gierej ? kl Vb
 16. Elżbieta Skórak ? kl VIa
 17. Grażyna Gryc ? kl VIb
 18. Dariusz Lubecki ? Ia gim.
 19. Marta Ogrodnik ? Ib gim. ? skarbnik RR
 20. Adam Kowalczuk ? IIa gim.
 21. Katarzyna Magnuszewska ? IIb gim. ? członek Zarządu RR
 22. Małgorzata Stasiewicz ? IIIa gim. ? wiceprzewodnicząca RR
 23. Teresa Muszyńska ? IIIb gim. ? przewodnicząca RR

 


Rada Rodziców zwraca się  z uprzejmą prośbą do Rodziców o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców

Najmłodsze dziecko uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum ? 40 złdrugie dziecko uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum ? 30 zł; trzecie i kolejne dzieci uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum ? 20 zł. Sieroty i półsieroty są zwolnione z opłat. Wpłat można dokonywać w ratach. Klasy, w których wszyscy uczniowie dokonają wpłat na działalność Rady Rodziców otrzymają 25% wpłaconej kwoty do wykorzystania na własne cele. W klasach zerowych i przedszkolu (bez względu na rodzeństwo uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum) obowiązuje składka 40 zł od dziecka. Cała zebrana w klasach zerowych i przedszkolu kwota przeznaczona jest na potrzeby klas zerowych i przedszkola.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub na konto Rady Rodziców: 74 8074 0003 0000 0648 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym


Rozliczenie finansowe za rok 2013


Rok szkolny 2013/2014

 


Rada Rodziców, w związku z licznymi głosami rodziców skierowała do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny pismo w sprawie dokuczliwych zapachów z sąsiadującej ze szkołą chlewni. Poniżej zamieszczamy jego treść. Naszą prośbę w pełni poparła dyrekcja szkoły.

 

Szanowny Panie Wójcie, jak Panu wiadomo, Zespół Szkół oraz Przedszkole w Juchnowcu Górnym sąsiaduje z gospodarstwem rolnym. Sąsiedztwo to stało się niezwykle uciążliwe od 2004 roku, kiedy właściciel zmienił specjalizację gospodarstwa na hodowlę trzody chlewnej. Odległość budynku szkolnego od chlewni wynosi ok. 150 metrów. Fetor wydostający się z budynków gospodarstwa jest często tak silny, że niemożliwe jest nie tylko przebywanie na placu i boisku szkolnym, ale także wietrzenie sal lekcyjnych. Nawet mimo zamkniętych okien smród przedostaje się do pomieszczeń szkolnych.

Szkoła prowadzi blok żywieniowy. Pomieszczenia kuchni usytuowane są od strony chlewni. Podobnie pomieszczenia przedszkola i wejście do niego znajdują się od strony chlewni. Dzieci skarżą się na bóle głowy i złe samopoczucie. Podobny dyskomfort odczuwają osoby dorosłe pracujące w szkole. W okresie wiosennym zdarzają się sytuacje, iż niemożliwe jest prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na boiskach szkolnych, często zajęcia te prowadzone są w niekomfortowych warunkach z powodu smrodu z chlewni. Podobny problem dotyczy dzieci z przedszkola, które nie mogą w swobodny sposób korzystać z placu zabaw.

Zdajemy sobie sprawę, iż w polskim ustawodawstwie nie określono norm na smród, ale prosimy o pomoc w rozwiązaniu tego poważnego i według naszych ocen, narastającego problemu. Rada Rodziców nie ma odpowiednich narzędzi, aby samodzielnie go rozwiązać, dlatego zwracamy się z prośbą do Pana Wójta o zainteresowanie i wsparcie. Wiemy, że w 2004 roku dyrekcja ZS w Juchnowcu Górnym interweniowała w tej sprawie, ale, jak widać nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Właściciel sąsiadującej ze szkołą chlewni, naszym zdaniem, w ewidentny sposób narusza art. 144 kodeksu cywilnego, mówiący o tym, iż właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z sąsiednich nieruchomości. Ponadto, niepokoi nas to, czy w wydostającym się z chlewni fetorze roznoszonym przez wiatr po całym placu szkolnym i znacznie dalej, nie ma toksyn i związków szkodliwych dla zdrowia naszych dzieci przebywających w szkole.

Szanowny Panie Wójcie, bardzo prosimy o zainteresowanie i pomoc w rozwiązaniu tego poważnego i uciążliwego problemu

 

Prezydium Rady Rodziców

 

Do wiadomości:

Dyrekcja ZS w Juchnowcu Górnym

Rodzice (za pośrednictwem strony internetowej)

 


Podsumowanie debaty rodziców zorganizowanej w ramach projektu ?Szkoła Współpracy?

 

 

Debata odbyła się 20 marca br. Choć zaproszenie na debatę przekazaliśmy rodzicom wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, wzięły w niej udział tylko 23 osoby, którym bardzo dziękujemy.

Celem debaty było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie:

Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w naszej szkole?

Podczas spotkania pracowaliśmy w grupach w pięciu obszarach: NAUKA I NAUCZYCIELE, IMPREZY SZKOLNE I POZASZKOLNE, WARUNKI W SZKOLE I WOKÓŁ NIEJ, BEZPIECZEŃSTWO oraz WSPÓŁPRACA (rozumiana jako współpraca uczniów, nauczycieli i rodziców, ale także współpraca ze środowiskiem lokalnym, organizacjami itp.).

Podobne debaty przeprowadzili w swoim gronie również uczniowie i nauczyciele.

Wszystkie uwagi, wnioski i propozycje zostały zanotowane i posłużą do pracy nad Programem Współpracy, który będzie przygotowany specjalnie dla naszej szkoły.

Podczas spotkania przeprowadzona była także ankieta, z której wszyscy obecni stwierdzili, że w szkole potrzebne są zmiany, wszyscy zadeklarowali również chęć angażowania się w zmiany w szkole.

 

Wnioski z debaty rodziców:

 1. Nie czujemy się odpowiedzialni za szkołę, bo nie wiemy co się w niej dzieje i nie czujemy, że możemy mieć na to wpływ. Być może wynika to ze słabego przepływu informacji (uczniowie nie zawsze informacje przekazują, nie ma nawyku zaglądania na stronę internetową, rodzice starszych uczniów nie bywają zbyt często w szkole i nie mają okazji przeczytania informacji na tablicach ogłoszeń). Wydaje się, że może to poprawić wprowadzenie dziennika elektronicznego dającego możliwość kontaktu z nauczycielami i reagowania na bieżąco na potrzeby.
 2. W szkole nie jest bezpiecznie. Często dochodzi do przemocy fizycznej i psychicznej. Niefortunne jest usytuowanie sklepiku szkolnego w pobliżu zerówek (na przerwach jest na tym korytarzu duży ruch starszych uczniów). Niebezpiecznie jest podczas ?odwozów? (chodzi głównie o dzieci młodsze), może poprawiłoby to wyznaczenie i zdecydowane oddzielenie odpowiedniego ?ciągu pieszego?, dotychczasowe rozwiązanie (barierka i wyznaczenie parkingów) nie w pełni rozwiązuje problem.
  Podczas przerw niedostateczna zdaje się być ilość nauczycieli dyżurujących na korytarzach.
 3. Niewystarczająca jest integracja środowiska szkolnego ? potrzebne są imprezy i spotkania, które to zmienią, takie jak Festyn Rodzinny, w których organizację zaangażują się rodzice.
 4. Szkoła się nie promuje, rzadko słyszy się o niej na zewnątrz.
 5. Brak wiedzy rodziców o ocenach uczniów na bieżąco. Rozwiązaniem mógłby być dziennik elektroniczny ? rodzice mogliby reagować i wspierać. Potrzebne też są indywidualne spotkania z nauczycielami (konsultacje) nie tylko podczas wywiadówek. Za mało jest ciekawych zajęć dokształcających. Rodzice często o nich nie wiedzą.

 

Rodzice są otwarci na współpracę m.in.:

 1. Przy organizacji imprez.
 2. W zakresie działań związanych z przygotowaniem do wyboru zawodu (rodzice mogliby opowiedzieć o zawodzie, który wykonują).
 3. W integracji ze środowiskiem lokalnym i promocji szkoły.
 4. Przy organizacji wyjazdów, wycieczek, rajdów rowerowych itp.
 5. W sprawach wymagających kontaktu z samorządem gminy.
 6. W poszukiwaniu sponsorów.

 

Materiały zebrane podczas debat wykorzystane będą w czasie warsztatów, które odbędą się w piątek 28 marca br. dla szkół podstawowych (naszą SP reprezentują rodzice: Mirosława Domaszuk i Mariusz Gierej, uczniowie: Weronika Stasiewicz i Radosław Korolczuk oraz nauczyciele: Beata Cylwik i Agnieszka Kosińska), 4 kwietnia br. dla gimnazjum (nasze gimnazjum reprezentują rodzice: Małgorzata Stasiewicz i Teresa Muszyńska, uczniowie: Agnieszka Ostrowska i Tomasza Sidor oraz nauczyciele: Barbara Klimaszewska i Agata Pućkowska).

 

Zachęcamy rodziców, którzy nie byli na debacie, do podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w naszej szkole? za pośrednictwem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub przekazując informację wiceprzewodniczącej Rady Rodziców p. Małgorzacie Stasiewicz.

Pod podanym wyżej adresem  czekamy również na informacje od Państwa w sprawach, w których rozwiązaniu możemy być pomocni.

Prezydium Rady Rodziców

 

 


Szanowni Rodzice!

 

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym został zakwalifikowany do  ogólnopolskiego systemowego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej ?Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły?. (Poniżej zamieszczamy materiały dotyczące projektu i zachęcamy do zapoznania się z nimi.) Jednym z najważniejszych celów projektu jest wprowadzenie w ponad tysiącu szkół z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami w zakresie organizacji życia szkoły. Końcowy efekt podjętych w ramach projektu działań będzie zależał od zaangażowania wszystkich podmiotów tworzących społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dlatego organizujemy debatę, podczas której zastanowimy się nad tym, jakie zmiany powinny nastąpić w naszej szkole, co jest w niej dobre, a co nie, z jakich przysługujących nam praw nie korzystamy, co możemy zrobić, żeby szkoła była miejscem, w którym każdy czuje się dobrze i u siebie.

Do udziału w debacie zaproszeni są wszyscy rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły. Prosimy, zastanówcie się jaka jest nasza szkoła, jak wygląda w niej współpraca, w jakim stopniu czujemy się za nią współodpowiedzialni, jak możemy współdziałać, jakich efektów oczekujemy. Wnioski z debaty będą bardzo ważnym punktem wyjścia do opracowania Programu Współpracy. Koniecznie weźcie udział w debacie, każdy głos jest ważny.

Debata odbędzie się w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w czwartek 20 marca 2014 r.

Celem debaty jest znalezienie odpowiedzi na pytanie:

Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w naszej szkole?

DEBATĘ ORGANIZUJE RADA RODZICÓW WYŁĄCZNIE DLA RODZICÓW. NIE MOŻE NA NIEJ NIKOGO ZABRAKNĄĆ.

prezentacja1 RODZICE

prezentacja2 RODZICE

podręcznik RODZICE

 


 

Zebranie Rady Rodziców ? 16 listopada 2013 r.

W zebraniu Rady Rodziców wzięło udział 8 osób.

Relacja z zebrania:

1. Omówiono ślubowanie klas I.

W uroczystości wezmą udział przedstawiciele zarządu RR. Zgodnie z ustaleniami RR przekaże uczniom klas I czapeczki z logo szkoły. Koszt zakupu czapeczek i nadruku logo ? 696,52 zł.

2. Pozytywnie zaopiniowano prośbę bibliotekarzy dotyczącą uzupełnienia biblioteczki Patrona szkoły o nowości wydawnicze.

Na ten cel RR przeznaczyła kwotę 300 zł.

3. Omówiono sprawę bezpieczeństwa uczniów w związku ze zmianami dotyczącymi miejsc parkingowych dla nauczycieli i rodziców.

4. Omówiono uwagi rodziców dotyczące dowozu uczniów oraz sklepiku szkolnego.

RR postanowiła wystosować pismo do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny dot. dowozów, a w sprawie sklepiku spotkać się z Dyrekcją szkoły.

5. Omówiono sprawy poruszone podczas spotkań przedstawicieli RR z dyrekcją szkoły i samorządem szkolnym.

RR m.in.: rozważała możliwości i sposoby wsparcia dyrekcji w planach budowy pomnika Patrona szkoły, postanowiła wystąpić o rozważenie możliwości udostępnienia noży stołowych podczas obiadów w stołówce szkolnej dla klas IV-VI SP oraz gimnazjum; postanowiła przyjrzeć się problemowi przykrych zapachów dochodzących z pobliskiej świniarni, a także zainteresować tą sprawą Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.

6. Omówiono możliwości pozyskania pieniędzy na działalność RR.

Jednym z pomysłów jest organizacja balu karnawałowego dla rodziców i nauczycieli połączonego z aukcją prac uczniów. Czekamy na opinie na ten temat, a także na nowe pomysły.

7. Skarbnik przedstawiła aktualny budżet RR.

Informacja na ten temat przedstawiona będzie po zakończeniu roku 2013.

 

Przypominamy, iż możecie Państwo kontaktować się z Radą Rodziców za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

16 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w ZS im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

Plan zebrania:

1. Omówienie budżetu RR

2. Omówienie spotkania z Dyrekcją szkoły

3. Omówienie spotkania z Samorządem

4. Plan pracy RR

5. Sprawy bieżące

Na zebranie zaproszeni są wszyscy członkowie Rady Rodziców, a także rodzice uczniów ZS, którzy chcieliby spotkać się z RR.

Przypominamy, iż w skład RR wchodzi jeden przedstawiciel z każdej klasy wybrany z trójki klasowej od klas ?0? do klas III gimnazjum.

Zapraszam

Mariusz Gierej

Przewodniczący RR


 

Skład Rady Rodziców przy ZS im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

 1. Andrzej Śliwowski ? kl 01
 2. Mirosława Domaszuk ? kl 02 ? skarbnik
 3. Marzena Gilewska ? kl 03
 4. Robert Gąsiorowski ? kl 04
 5. Beata Sieńko ? kl Ia
 6. Mariusz Skarżyński ? kl Ib
 7. Agnieszka Grygielko-Bieryło ? kl IIa
 8. Joanna Juszczuk ? kl IIb ? członek zarządu
 9. Izabela Flisiak ? kl IIIa
 10. Mariusz Gierej ? kl IIIb ? przewodniczący
 11. Marta Chraboł ? kl IVa
 12. Mirosław Gierej ? kl IVb
 13. Elżbieta Skórak ? kl Va
 14. Marta Tarasiuk ? kl Vb
 15. Dorota Herman-Sobolewska ? kl VIa
 16. Dariusz Lubecki ? VIb ? członek zarządu
 17. Mariusz Redliński ? Ia gim. ? członek zarządu
 18. Katarzyna Magnuszewska ? Ib gim.
 19. Małgorzata Stasiewicz ? IIa gim. ? wiceprzewodnicząca
 20. Teresa Muszyńska ? IIb gim. ? sekretarz
 21. Anna Korzeniecka ? IIIa gim.
 22. Małgorzata Kuczyńska ? IIIb gim.

 

Zebranie Rady Rodziców ? 21 września 2013 r.

W zebraniu Rady Rodziców wzięło udział 11 osób.

Relacja z zebrania:

1. Doprecyzowano kwestię składek na RR.

25% zebranej w klasach kwoty przekazane będzie poszczególnym klasom do ich dyspozycji. Pozostała kwota przeznaczona będzie na działalność Rady.

W klasach zerowych i przedszkolu cała kwota wykorzystana będzie na potrzeby klas zerowych i przedszkola.

Bez zmian pozostaje wysokość składek (najmłodsze dziecko uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum ? 40 zł; drugie dziecko uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum ? 30 zł; trzecie i kolejne dzieci uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum ? 20 zł; dzieci z klas zerowych i przedszkola ? 40 zł bez względu na rodzeństwo uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum; z opłat zwolnione są sieroty i półsieroty).

2. Ustalono, iż opłata za szafkę w szatni wynosi 50 zł za cały czas korzystania z szafki. W przypadku wpłaty na szafkę dziecko zwolnione jest z wpłaty na Radę Rodziców jednorazowo w danym roku szkolnym. Cała kwota (50 zł) przeznaczona będzie na działalność Rady Rodziców (od tej kwoty nie będzie przekazywane 25% do dyspozycji klasy). Aktualnie wolne są 3 szafki.

3. Omówiono Regulamin Rady Rodziców.

4. Pani Agata Pućkowska, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, omówiła program ?Szkoła współpracy?, do którego Szkoła przystępuje w roku bieżącym.

5. Omówiono najbliższe uroczystości i imprezy:

Bieg Rodzinny 5 października 2013 ? RR przygotuje dyplomy za wytrwałość i wolę walki dla najwolniejszych biegaczy oraz słodkie niespodzianki;

Ślubowanie klas pierwszych ? zakup czapeczek z logo Szkoły dla wszystkich pierwszoklasistów;

Dzień Edukacji.

6. W sprawach różnych poruszono kwestie:

a) bezpieczeństwa dzieci przyjeżdżających autobusami do szkoły,

b) miejsca dla gimnazjalistów oczekujących na odwozy, aby nie korzystali z placu

zabaw dla najmłodszych dzieci,

c) dziennika elektronicznego,

d) korzystania z noży stołowych podczas obiadów, zwłaszcza przez uczniów starszych klas SP i gimnazjum.


 

Spotkanie z Samorządem Szkolnym ? 30 września 2013 r.

Przedstawiciele Rady Rodziców spotkali się z Samorządem Szkolnym. W spotkaniu wzięły udział opiekunki Samorządu p. Agnieszka Kosińska i p. Katarzyna Popławska. Celem spotkania było zapoznanie się z oczekiwaniami i potrzebami uczniów oraz nawiązanie współpracy w nowym roku szkolnym.

1. Uczniowie zgłosili szereg potrzeb i pomysłów. Chcieliby m.in.:

- stypendiów dla zdolnych uczniów

- wymiany starych wąskich stolików

- lusterek w toaletach

- noży stołowych przy obiedzie

- zegarów w każdej sali lekcyjnej

- pomocy RR przy organizacji dni otwartych szkoły

- książek na nagrody za najlepsze wyniki w nauce

- zorganizowania Dnia Dziecka

- remontu sali gimnastycznej

- automatów do ciepłych napojów

- minikawiarenki (miejsca, gdzie można zjeść drugie śniadanie).

Ponadto:

2. Uczniowie, którzy nie korzystają z szafek skarżą się na to, że w boksach w szatni jest bardzo ciasno ? stąd pytanie, czy nie można wydzielić dodatkowych boksów.

3. Samorząd zwrócił się też do RR z problemem związanym z organizacją dyskotek w szkole, a konkretnie z opłaceniem osoby, która profesjonalnie je poprowadzi zapewniając również sprzęt grający. W ub. roku szkolnym nieodpłatnie zajmowali się tym uczniowie klasy III gimnazjum, którzy są już absolwentami. Chodzi o kilka dyskotek (np. andrzejki, zabawa choinkowa itp.).

4. Samorząd poinformował o planach organizacji konkursów w szkole i w związku z tym pytano o możliwość ufundowania nagród przez RR.

5. Uczniowie podnosili też problem przykrych zapachów, jakie dostają się do szkoły (nie wspominając o placu szkolnym) z pobliskiej świniarni. Jest to dla nich bardzo uciążliwe i chcieliby, aby RR zajęła się tym problemem.

 

Spotkanie było dla RR bardzo owocne ? dziękujemy. Przyjrzymy się zgłoszonym postulatom i skorzystamy z uwag uczniów przy opracowywaniu planu naszej pracy.


 

Spotkanie z Dyrekcją Szkoły ? 26  września 2013 r.

Przedstawiciele Rady Rodziców spotkali się z Dyrekcją Szkoły, aby omówić planowane działania, oczekiwania i potrzeby Szkoły w bieżącym roku szkolnym, a także sprawy poruszone na zebraniu Rady Rodziców.

Relacja ze spotkania:

1. Dyrektor Barbara Klimaszewska poinformowała o:

a) planach Szkoły dotyczących zagospodarowania szkolnego placu mających na celu nie tylko uporządkowanie i poprawę estetyki, ale przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ? pismo w tej sprawie przekazane zostało do Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym, który jest organem prowadzącym Szkoły;

b) potrzebach informatycznych ? Internet, sieć z prawdziwego zdarzenia, sprzęt komputerowy, którego brakuje i który jest w części przestarzały;

c) pomysłach oczekujących na realizację ? planszach z kalendarium życia Patrona Szkoły oraz jego pomnika przed  budynkiem szkoły.

2. Przewodniczący Rady Rodziców Mirosław Gierej, w imieniu Rady zadeklarował współpracę oraz wspieranie działań Dyrekcji. Przekazał też zgłoszone podczas zebrania RR sprawy:

a) bezpieczeństwo dzieci przyjeżdżających autobusami do szkoły ? dyrekcja dostrzega problem, planowane jest ustawienie szlabanu, który ograniczy ruch samochodów osobowych w najbardziej niebezpiecznym miejscu;

b) miejsce dla gimnazjalistów oczekujących na odwozy, aby nie korzystali z placu

zabaw dla najmłodszych dzieci ? p. Dyrektor poinformowała, że wyznaczone są miejsca oczekiwania na odwozy dla poszczególnych grup wiekowych, było to również brane pod uwagę w planach zagospodarowania placu szkolnego;

c) dziennik elektroniczny ? wg p. Dyrektor w chwili obecnej nie jest możliwe uruchomienie dziennika m.in. ze względu na małą ilość dostępnych stanowisk komputerowych dla nauczycieli;

d) korzystanie z noży stołowych podczas obiadów, zwłaszcza przez uczniów starszych klas SP i gimnazjum ? p. Beata Cylwik poinformowała, iż powodowane jest to względami bezpieczeństwa.


 

Zebranie Rady Rodziców ? 10 września 2013 r.

W pierwszym w roku szkolnym 2013/2014 zebraniu Rady Rodziców wzięło udział 18 osób.

Relacja z zebrania:

1. Wybrano przewodniczącego i zarząd Rady Rodziców:

przewodniczący: Mariusz Gierej

wiceprzewodnicząca: Małgorzata Stasiewicz

sekretarz: Teresa Muszyńska

skarbnik: Mirosława Domaszuk

członkowie: Joanna Juszczuk

Dariusz Lubecki

Mariusz Redliński

2. Ustalono wysokość składek na działalność Rady Rodziców:

najmłodsze dziecko uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum ? 40 zł

drugie dziecko uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum ? 30 zł

trzecie i kolejne dzieci uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum ? 20 zł

dzieci z klas zerowych i przedszkola ? 40 zł (bez względu na rodzeństwo uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum).

Z opłat zwolnione są sieroty i półsieroty.

W przypadku trudności z uiszczeniem pełnej kwoty możliwe jest, po ustaleniu z RR rozłożenie kwoty na raty.

3. Zatwierdzono program wychowawczy szkoły na rok 2013/2014

4. Pozytywnie zaopiniowano propozycję dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2013/2014:

14.10.2013 ? Dzień Edukacji Narodowej

23.12.2013-1.01.2014 ? przerwa świąteczna

7.01.2014 ? pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w Kościele prawosławnym

(odpracowany 5.10.2013)

27.01.-7.02.2014 ? ferie zimowe

1.04.2014 ? sprawdzian klas VI

17-22.04.2014 ? przerwa świąteczna

23-25.04.2014 ? egzamin gimnazjalny

2.05.2014 ? piątek po 1.05

20.06.2014 ? piątek po Bożym Ciele

5. Zaproponowano zmianę w Punktowym Systemie Oceniania Zachowania dotyczącą  zmniejszenia liczby ujemnych punktów za nieprzygotowanie do zajęć z 10 do 2.

 


 

Apel do wszystkich Rodziców dzieci uczących się w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Drodzy Rodzice

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dla większości z nas Rada Rodziców kojarzy się z corocznymi składkami. To prawda, ale bez wpłat na konto Rady, niewiele możemy zrobić, a potrzeb i pomysłów jest dużo. Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych dzieci Prezydium Rady zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich prosimy o wpłaty w wysokościach: najmłodsze dziecko uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum ? 40 zł;

drugie dziecko uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum ? 30 zł;

trzecie i kolejne dzieci uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum ? 20 zł.

Z opłat zwolnione są sieroty i półsieroty. W przypadku trudności z uiszczeniem pełnej kwoty prosimy o kontakt z Radą Rodziców.

25% zebranej w klasach kwoty przekazane będzie poszczególnym klasom do ich dyspozycji. Pozostała kwota przeznaczona będzie na działalność Rady.

W klasach zerowych i przedszkolu (bez względu na rodzeństwo uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum) obowiązuje składka 40 zł od osoby i cała kwota wykorzystana będzie na potrzeby klas zerowych i przedszkola.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub na konto:

74 8074 0003 0000 0648 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym

z zaznaczeniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy do której uczeń uczęszcza.

Szanowni Państwo, budżet Rady zależy od wpłaty każdego z Nas.

Serdecznie dziękujemy

Prezydium Rady

w składzie:

Mariusz Gierej (przewodniczący), Małgorzata Stasiewicz (zastępca przewodniczącego),

Teresa Muszyńska (sekretarz), Mirosława Domaszuk (skarbnik),

Joanna Juszczuk, Dariusz Lubecki, Mariusz Redliński


 

Rada Rodziców powołana jest do reprezentowania Państwa jako Rodziców zarówno na terenie Szkoły, jak i poza Szkołą. W tym celu w imieniu Rodziców Rada podejmuje konkretne działania, m.in. opiniuje programy wychowawcze oraz programy profilaktyki przyjęte przez Radę Pedagogiczną, a także wyraża opinie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły zgodnie z kompetencjami zawartymi w Statucie Szkoły.

Szanowni Państwo, ponieważ Rada działa w Państwa imieniu chcemy, abyście Państwo nie tylko mieli bieżącą informację z tego co robimy, ale także możliwość jak najszerszego kontaktu z Radą. W tym celu na stronie internetowej szkoły uruchomiona została zakładka, w której będziemy publikować informacje z działań Rady. Będziecie tu też Państwo mogli, drogą meilową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , zgłaszać swoje uwagi, potrzeby i propozycje działań. Zależy nam, aby Rada Rodziców reprezentowała Państwa jak najlepiej.

 
situs toto 4d dentoto
situs toto 4d dentoto