"Gramy w radę, damy radę"

Nowa Przyszłość w projekcie Gramy w radę, damy radę!

Co to Nowa Przyszłość?

 Nowa Przyszłość jest to grupa założona przez młodzież uczącą się w szkole w Juchnowcu Górnym. Opiekę nad grupą sprawuje Pan Marek Borchert oraz Pani  Alicja Borchert. Wszyscy członkowie angażują się we wspólną pracę i starają się jak najlepiej wykonać zadane przez kierowników gry polecenia.

Po co taki  projekt???

 Ideą projektu jest stworzenie, realizacja i upowszechnienie innowacyjnego programu edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży na obszarach o najniższym w Polsce poziomie rozwoju kapitału społecznego. Program opiera się na społecznej grze symulacyjnej wspomaganej platformą internetową. ?Gramy w Radę, damy radę? to symulacja działalności Młodzieżowej Rady. W trakcie 10 miesięcy 300 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w 30 zespołach pod opieką 30 tutorów przygotuje się kompetencyjnie i motywacyjnie do działalności obywatelskiej w środowiskach lokalnych.

 
situs toto 4d dentoto
situs toto 4d dentoto